ВЕНЧАЊА ОФИЦИРА НИШКОГ ГАРНИЗОНА ПРЕМА МАТИЧНИМ КЊИГАМА 1918-1941

  • Далибор Велојић

Abstract

На основу грађе похрањене у Матичној служби града Ниша и Војном архиву приказани су подаци о женидбама официра у Нишу у периоду 1918-1941. Подаци су првенствено преузети из матичних књига венчаних у нишкој Саборној цркви, цркви Светог Николе и Светог Пантелејмона. Такође су дати подаци о венчању официра католика као и официра исламске вероисповести.

References

Војни архив, фонд Војске Краљевине Југославије (П 17).
Историјски архив Ниш, Матичне књиге венчаних.
Управа за грађанска стања и опште послове Ниш-Матичне књиге венчаних.
Британци 1986: Британци о Краљевини Југославији, II, приредио Живко Аврамовски, Архив Југославије Београд, Глобус Загреб, 1986.
Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. марта 1931, Краљевина Југославија Државна штампарија Београд, 1938.
Службени војни лист Краљевине Југославије, 1933.
Штампа
Нишке новине
Бјелајац 1994: Миле Бјелајац, Војска Краљевине СХС/Југославије 1922-1935, Институт за новију историју Србије Београд, 1994.
Бјелајац 1995: Миле Бјелајац, Женидбе официра српске и југословенске војске 1881-1941, Годишњак за друштвену историју II/1, 1995, 19-38.
Велојић 2014: Далибор Велојић, Војска у Нишу 1918-1941, Институт за српску културу Лепосавић, 2014.
Димић 1996: Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918-1941, I, Стубови културе Београд, 1996.
Жутић 1994: Никола Жутић, Краљевина Југославија и Ватикан, однос југословенске државе и римске цркве 1918-1935, Архив Југославије Београд, 1994.
Стојадиновић 1963: Милан Стојадиновић, Ни рат ни пакт, Буенос Аирес, 1963.
Published
2020-01-31