ИСТОРИЈА МАНАСТИРА СВЕТИХ АРХАНГЕЛА У ДРАГАНЦУ

  • Бобан Стојковић

Abstract

У раду се бавимо историјатом манастира Драганац, данас јединим живим манастиром у Косовском Поморављу. Косовско Поморавље представља својеврсну тромеђу Македоније, Јужне Србије (Јабланице и Пчиње) и Косова и Метохије. Рад је заснован на архивалијама Епархије рашко-призренске, историјским изворима, али и усменим предањима. Приказујемо оснивање манастира, као и рад прве школе при манастиру, делатност и заслуге драганачких игумана. У раду доносимо и податке о градитељима и зографима ове српске светиње, али и знаменитим дародавцима чијим заслугама је манастирска црква обновљена у периоду 1865–1869. године. Рад има за циљ да ближе осветли улогу овог манастира на пољу верске и просветно- хуманитарне делатности међу Србима у Косовском Поморављу.

References

Архив Србије – Фонд Министарства просвете
Архива Епархије рашко-призренске (АЕРП)
Гласник - службени лист Српске Православне Цркве
Православље – новине Српске Патријаршије
Свети Кнез Лазар – часопис за духовни препород, Епархије рашко-призренске
Цариградски гласник
Благојевић Милош (2007), Територије кнеза Лазара на Косову и Метохији, у Зборник Косова и Метохије, Косовска Митровица, преузето 17.7. 2018. са https://www.sanu.ac.rs/Izdanja/Kosovo/02MilosBlagojevic.pdf
Вучковић Владимир (2007), Организација Српске православне цркве у новим крајевима Кнежевине Србије после Берлинског конгресa, Пирот.
Ђилас Јагош (1969): Српске школе на Косову од 1856. до 1912, Приштина.
Женарју С. Ивана (2014), Црквена уметност и верска обнова у рашко-призренској епархији (1839–1912), рукопис докторске дисертацијe, Београд.
Ивановић Милан (2004), Прилози упознавању делатности сликара (зографа), дуборезаца, градитеља и донатора из Македоније на српским црквеним споменицима Косова и Метохије, Вардарски зборник (2004), Београд: Српска академија наука и уметности.
Karpat K. Hemal (1972), Transformation of the Ottoman State, 1789–1908, International Journal of Middle East Studies, Vol. 3, No. 3, Cambridge University Press, Cambridge.
Miklosich Franc (1858), Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae: Apud guilelmum Braumüller.
Меморандум о Косову и Метохији Светог архијерејског сабора Српске православне цркве, (2003), Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Београд.
Милеуснић Слободан (1999), Светиње Косова и Метохије, Нови Сад, Београд: Православна реч, Војноиздавачки завод.
Милојевић С. Милош (1881), Наши манастири и калуђерство, Београд: Код „Св. Саве“.
Станковић Богомир (1994), Српски венац Косовског Поморавља, Ниш: Удружење Гњиланаца „Кнез Лазар”.
Станковић Тодор (1910), Путне белешке по Старој Србији, Београд: Књижевни фонд Илије М. Коларца.
Стојанчевић Владимир (1971), Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године, Београд: Издавачко-штампарско предузеће ПТТ.
Милорад Миња Филић (2006), Манастир Драганац, Ваљево. Цвијић Јован (1911), Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије: с проматрањима у Јужној Бугарској, Тракији, суседним деловима Мале Азије, у Тесалији и Епиру, књига 3, Београд: Српска краљевска академија.
Џамбазовски Климе (1960), Културно-општествените врски на Македонците со Срби во тек на XIX век, Скопје.
Црква, Календар Српске православне цркве
Published
2020-01-31