НАЦИОНАЛНИ РАД АРХИМАНДРИТА НИЋИФОРА ДУЧИЋА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА ПОД ТУРЦИМА (1868-1876)

  • Славиша Недељковић

Abstract

Историја српског народа у 19. веку била је обележена мукотрпном борбом за ослобођење и стицање државне независности. То је било време када су националним институцијама руководили људи који су до краја били одани Србији и који су читав свој живот ставили у службу остваривања националних циљева. Један од њих био је архимандрит Нићифор Дучић, српски духовник, историчар и устанички вођа. Овај знаменити национални радник је активно учествовао у реализацији циљева националне политике Србије у српским земљама под Турцима. То је посебно дошло до изражаја у периоду од 1868. до 1876. године, када је као председник Одбора за српске школе и учитеље у Старој Србији, Маћедонији и Босни и Херецеговини, руководио српским културно-просветним и црквеним радом у Турској.

References

Архив Србије
Министарство просвете и црквених дела – Просветно одељење
Министарство иностраних дела – Политичко одељење
Митрополија Београдска
Лични фонд Љубомира Ковачевића
Шематизми Србије, 1879-1885; 1893-1899.
Архив Српске академије наука и уметности
Лични фонд Јована Ристића
Историјска збирка
Берић (1994) – Берић Душан, Устанак у Херцеговини 1852-1862, Нови Сад – Београд 1994.
Васиљевић (1922) – Васиљевић Хаџи Јован, Подаци за школске и црквене прилике у Нишу од 1827 до 1860, Београд 1922.
Војводић (1989) – Војводић И. Васо, Из књижевне историје и просвете, Кикинда 1989.
Војводић (1996) – Војводић Михаило, Национални радник, прилог политичкој биографији Стојана Новаковића, у : Зборник радова, Стојану Новаковићу у спомен, о 80-годишњици смрти, приредио Андреј Митровић, Београд 1996, 233-245.
Војводић (2003) – Војводић Михаило, Стојан Новаковић и Владимир Карић, Београд 2003.
Грујић (1897) - Грујић Сава Како је постала бугарска Егзархија, Београд, 1897.
Ђилас (2000) – Ђилас К. Јагош, Српске школе на Косову и Метохији од Немањића до 1912, Приштина 2000.
Ђорђевић (1995) – Ђорђевић Димитрије, Националне револуције балканских народа 1804-1914, Београд 1995.
Ђорђевић (1950) – Ђорђевић Живојин, Школе и просвета у Србији (1700-1850), Београд 1950.
Јовановић (1990) – Јовановић Слободан, Влада Милана Обреновића, књ. I (1868-1878), Београд, 1990.
Костић (1925) – Костић Петар, Споменица педесетогодишњице призренске богословско-учитељске школе 1871-1921, Београд 1925.
Костић (1933) – Костић Петар, Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX и почетком XX века( са успоменама писца), Скопље 1933.
Марковић (2008) – Марковић Игњатије, Архимандрит Нићифор Дучић, јаворски јунак и администратор епархије Жичке, Наша Прошлост, бр. 8, Краљево 2008, 97-123.
Мартиновић (1987) – Мартиновић Ј. Душан, Портрети II, Цетиње 1987.
Митровић (1997) – Митровић Вјера, Петар Костић, Аутобиографија, Призрен 1997.
Недељковић (2012) – Недељковић Славиша, Србија и Косово и Метохија (1856-1897), културно-просветни и национални рад, Ниш 2012.
Недељковић (2015) – Недељковић Славиша, Српска црква на Косову и Метохији у националним плановима уставобранитеља (1842-1858), Црквене студије, бр 12, Ниш 2015, 383-395.
Новаков (2011) – Новаков Марковић Александра, Православна српска богословија у Призрену (1871-1890), Ниш 2011.
Новаков (2017) – Стубови српске просвете, српске средње школе у Османском царству 1878-1912, Београд 2017.
Пејковић (1985) – Пејковић-Алексић Љиљана, Јован Ристић и Илија Гарашанин (1861-1871), у : САНУ, научни скупови, књига XXV, председништво, књига 5, Живот и рад Јована Ристића, поводом 150-годишњице рођења, Београд 1985, 133-148.
Поповић, Шалипуровић (1970), Поповић-Петковић Радмила, Шалипуровић Вукоман, Српске школе и просвета у западним крајевима Старе Србије у XIX веку, Прибој 1970.
Слијепчевић (1980) – Слијепчевић Ђоко, Михаило, архиепископ београдски и митрополит Србије, Минхен 1980.
Слијепчевић (1991) – Слијепчевић Ђоко, Историја српске православне цркве, књ. II, Београд, 1991.
Стојанчевић (1998) – Стојанчевић Владимир, Српски народ у Старој Србији у великој источној кризи 1876-1878, Београд 1998.
Тепић (1988) – Тепић Ибархим, Босна и Херцеговина у руским изворима 1856-1878, Сарајево 1988.
Ћоровић (1937) – Ћоровић Владимир, Борба за независност Балкана, Београд 1937.
Чановић 1976) – Чановић Светозар, Српске школе на Косову и Метохији, Приштина 1976.
Џамбазовски (1982) – Џамбазовски Климент, Културно-политичке везе Бугара с кнежевином Србијом од почетка XIX века до Париског мира 1856, године, Београд 1982.
Џамбазовски (1983) – Џамбазовски Климент, Грађа за историју македонског народа из Архива Србије, том III, књига I (1868-1873), Београд 1983.
Published
2020-01-31