Монаси и лична својина

  • Драгана Јањић

Abstract

Сиромаштво је било основни принцип обичаја монашког одрицања од свега што се може поседовати ‒ материјалних добара, навика и сваког подсећања на овај свет, односно, од свега што својом двосмисленошћу представља опасност за монаха. Право поседовања личне својине регулисано је врло строгим одредбама монашких устава и црквено-правним нормама што представља тему овог рада.

References

Actes de Lavra, (P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos) (1970): Archive de l’Athos, Paris.
Apophthegmata Patrum, PG 65, De abbate Poemen seu Pastore, 71-440.
Atanasius, Vita S. Antonii, PG, 26, 835-976.
Vie de sainte Mélanie (1962) : SC 90, Paris.
Code Théodosien XVI, (Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438) (2005) : SC 497, Paris.
Code Théodosien I-XV, Code Justinien, Constitutions sormondiennes, (Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)) (2009) : SC 531, Paris.
Доментијан (1938): Животи Светога Саве и Светога Симеона, Београд.
Древние иноческие уставы, собраные свт. Феофаном Затворником (1994): Москва, 11-53.
Јевтић, Атанасије (2005): Свештени канони Цркве, Београд.
Jean Cassien, Conférences (1955) : 1, III, SC 42, Paris.
Joannis Cassiani, Vigintiquatuor collationes, PL 49, 1300-1301.
Леонид архимандрит (1862): „Стара српска писма. Из руског манастира Св. Панталејмона у Светој Гори”. у: Гласник СУД, VII, Београд, 260-265.
La règle de Saint Benoît, (1972) : II, SC 182, (VIII-LXXIII), Paris.
Матија Властар Синтагма (2013), (прев. Т. Суботин Голубовић), Београд.
Meyer, Philipp (1965): Die Haupturkunder für die Geschichte der Athosklöster, Amsterdam.
Милаш, Никодим (2004): Правила православне Цркве са тумачењима, 2, Београд-Шибеник.
Мишић, Синиша, Суботин-Голубовић, Татјана (2003): Светоарханђеловска хрисовуља, Београд.
Новаковић, Стојан (2005): Законски споменици, српских држава средњег века, Београд.
Преподобни Теодор Студита, (2017): Монашка правила, Београд.
Sancti Basilii Magni, Regulae fusis tractatae, PG 31, 889-1052.
S. Basilius Magnus, Caputa regulorum brevius tractatarum, PG, 31, 1057.
Студенички типик цароставник манастира Студениц (1994): (пр. Т. Јовановић), Београд.
Ангелопулос, Атанасије (1997):Монашка заједница Свете Горе, Манастир Хиландар.
Barone Adesi, Giorgio (1989): Monachesimo ortodosso d’oriente e diritto romano nel tardo antico, Milano.
Бумис, Ј. Панајотис (2011): Канонско право, Сарајево-Београд.
Ђукић, Далибор (2016): Правноисторијска анализа статуса и организације свеогорске монашке заједнице, (докторска дисертација), Београд.
Emilio Herman, „Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine. Typika ktetorika, caristicaria e monasteri «liberi»”, OCP, VI, n. III-IV, Roma, 1940, 293-375.
Живојиновић, Мирјана (1972): Светогорске келије и пиргови у средњем веку, Београд.
135
Живојиновић, Мирјана (1979): „Ктиторска делатност Светога Саве”. у: Сава Немањић-Свети Сава, Историја и предање, децембар, 1976, Београд, 15-25.
Живојиновић, Мирјана (1994): „Хиландарски и Евергетитски типик: подударност и разлике”. у: ЗРВИ 33, 85-102.
Јањић, Драгана (2019): „Монашки покрет у канонима васељенских сабора”. у: Православно монаштво, Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе, Ниш, 35-45.
Јањић, Драгана (2006): „Прилог проучавању развоја монаштва”. у: Црквене студије, 3, Ниш, 349-357.
Јањић, Драгана (2007): Преподобни Петар Коришки, Београд-Лепосавић.
Копривица, Марија (2019): „Идиоритмиско монаштво у средњовековној Србији”. у: Православно монаштво, Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе, Ниш, 170-171.
Копривица, Марија (2019): „Задужбине српских архиепископа средњег века”. у: Црквене студије 16/2, Ниш, 145-155.
Leroy, Julien (1963) : „Conversion de s. Athanase à l’idéale cénobitique et influence studite”. у: Le Millénaire du Monthe Athos I, Chevetogne, 101-120.
Lampe, W. H. Geoffrey (1961): A Patristic greek Lexicon, Oxford. Oxford Universyti Press.
Љубомир Максимовић, „Светогорска управа кроз векове”, Казивања о Светој Гори, Београд, 1995, 25-46, 254-256.
Милаш, Никодим (1902): Православно црквено право, Мостар.
Петровић, Миодраг (1986): Студенички типик и самосталност Српске Цркве, Горњи Милановац-Београд.
Подслальский, Герхард (1998): „Типы монастырей и особенности монашества в Болгарии и Сербии в IX-XV веках”. у: Страницы 3:4, 540-551.
Подскалски, Герхард (2010): Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији (865-1459), Београд.
Popović, Svetlana (2001): „Sabaite Influences on the Church of Medieval Serbia”. у: The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, Leuven, 385-407.
Савић, Виктор (2016): „Српски превод „евергетитског синаксара” у два синајска рукописа”. у: ЗРВИ 53, 209-235.
Schreiner, Peter (2017): „L’organizzazione del lavoro e l’aprovvigionamento dei monasteri a Bisanzio”. у: Monachesimi d’Oriente e d’occidente neòò’alto medievo, Spoleto, 31 marzo ‒ 6 aprile 2016, Spoleto, 919-944.
Троицки, Сергије (1935): Ктиторско право у Византији и у Неманићкој Србији, СКА, Глас CLXVIII, Београд, 79-133.
Троицки, В. Сергије (2011): Црквено право, Београд.
Ћоровић, Владимир (1985): Света Гора и Хиландар, Београд.
Фотић, Александар (2000): Света Гора и Хиландар у Османском царству (XV-XVII век), Београд.
Wipszycka, Ewa (2017): „L’economia monastica dei primi tempi (secoli IV-VII) nell’oriente cristiano”. у: Monachesimi d’Oriente e d’occidente neòò’alto medievo, Spoleto, 31 marzo ‒ 6 aprile 2016, Spoleto, 1-44.
Published
2020-01-31