ЛИЦЕ И/ИЛИ ЛИЧНОСТ: ДА ЛИ ЈЕ СРПСКО „БОГОСЛОВЉЕ ЛИЧНОСТИ“ ВЕЋ ДЕЦЕНИЈАМА НА ПОГРЕШНОМ ПУТУ?

  • Александар Стојановић

Abstract

Овај чланак има за циљ да покаже да у нашем богословљу не постоји тачна диференцијација између термина лице и личност као што у савременом грчком богословљу постоји јасна разлика између термина πρόσωπο и προσωπικότητα. Са друге стране, термин ипостас се не користи у Грчкој на начин на који га употребљава наше персонално богословље. Акценат је и на чињеници да је старогрчки појам πρόσωπον имао односни, међулични карактер још пре употребе у древним позоришним трагедијама. У чланку се говори и о разликама у тумачењу појма πρόσωπον у савременој грчкој теологији, као и о употреби појмова πρόσωπον, ὑπόστασις и οὐσία (лице, ипостас и суштина) у 214. посланици Светог Василија Великог, упућеној војводи Теренцију.

References

Bible Works 10, Software for Biblical Exegesis & Research: https://www.bibleworks.com/
Babinjotis (2010): Μπαμπινιώτη, Γεωργίου: Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Ιστορία των λέξεων, Мε σχόλια και ένθετους πίνακες). Αθήνα: Κέντρο λεξιολογίας Ε.Π.Ε.
Babinjotis (22002): Μπαμπινιώτη, Γεωργίου: Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο λεξικολογίας Ε.Π.Ε.
Fulgosi, Ante (61997): Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
Liddel-Scott (71883): Liddel, Henry George and Scott, Robert, Greek-English Lexicon. New York: Harper&Brothers.
Manoussakis, John (2002): „From Exodus to Eschaton: On the God Who May Be“, Modern Theology, 18.1, Oxford UK and Malden USA: Blackwell Publishers Ltd, 95–107.
Papiros (2006): Μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσας (DVD), (αρχαίας – μεσαιωνικής – νέας, ερμηνευτικό – ετυμολογικό – συνονύμων – παραγογών – συνθέτων). Αθήνα: Πάπυρος.
Петковић, Сава (1935): Речник црквенословенског језика. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
Popović (1992): Πόποβιτς, Ἰουστῖνος: Ὁδὸς θεγνωσίας. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Γρηγόρη.
Popović (1926): Πόποβιτς, Ἰουστίνου: Τὸ πρόβλημα τῆς προσωπικότητος καὶ τῆς γνώσεως κατὰ τὸν ἅγ. Μακάριον τὸν Αἰγύπτιον. Ἀθήνησι: Τύποις „Φοίνικος“.
Родић, Никола – Јовановић, Гордана (1986): Мирослављево јеванђеље (Критичко издање). Уредник: Димитрије Богдановић. Београд: САНУ.
Triandafilidis (42003): Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανδαφιλλίδη.
Велики, Василије PG 32: 214. посланица, Војводи Теренцију (Ἐπιστολὴ ΣΙΔ΄, Τερεντίῳ κόμητι), Patrologia Graeca 32, 785–789.
Ziziulas (1977): Ζηζιούλα, Ἰωάννου Δ.: Ἀπὸ τὸ προσωπεῖον εἰς τὸ πρόσωπον: Ἡ συμβολὴ τῆς πατερικῆς θεολογίας εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου, Χαριστήρια εἰς τιμὴν τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος. Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, 286–323.
Зизјулас, Јован (1985): „Од маске до личности: Богословље Светих Отаца о појму личности“, превео еп. Амфилохије Радовић, Богословље, 24/1–2, 17–40.
Published
2020-01-31