БОРБА ПРОТИВ ЗЛА У ХРИШЋАНСКОЈ ФИЛОСОФИЈИ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА

  • Ненад Плавшић

Abstract

У хришћанској мисли Николаја Берђајева човек је усмерен на практичну борбу против зла. Човеково морално расуђивање и деловање налазе се у средишту његовог философског стваралаштва. По Берђајеву, постоје три врсте етике: етика закона, етика искупљења и етика стваралаштва. Етика закона је најраспрострањенија и заснива се на потчињености човека норми. Етика искупљења је новозаветна етика љубави. Етика стваралаштва је заснована на стваралачким даровима човека. Сваки стваралачки чин има морално значење. Морални чин у свом најаутентичнијем виду није само испуњење закона као норме, него стваралачка новина у свету. Смисао и циљ човековог живота не своде се искључиво на спасење од зла. Човек је призван на стваралачки рад којим се наставља стварање света.

References

Берђајев, Николај (2000): О човековом позвању: оглед из парадоксалне етике. Београд: Zepter Book World.
Берђајев, Николај (2000): Опит есхатолошке метафизике: стваралаштво и објективација. Београд: Богословски факултет СПЦ.
Берђајев, Николај (2001): Смисао стваралаштва: покушај оправдања човека. Београд: Бримо.
Берђајев, Николај (2001): Нова религијска свест и друштвена стварност. Београд: Бримо.
Берђајев, Николај (2001): Смисао историје: оглед филозофије човечије судбине, Београд: Дерета.
Берђајев, Николај (2002): „Спасење и стваралаштво: два схватања хришћанства“, у исти Човек и машина: изабрани есеји и чланци. Београд: Бримо, стр. 500-521.
Берђајев, Николај (2002): Дух и реалност: основи богочовечанске духовности. Београд: Бримо.
Берђајев, Николај (2002): Егзистенцијална дијалектика божанског и људског. Београд: Бримо.
Берђајев, Николај (2002): „О узвишености хришћанства и недостојним хришћанима“, у исти Човек и машина: изабрани есеји и чланци. Београд: Бримо, стр. 478 – 494.
Berdjajev, Nikolaj (2003): Jakov Beme. Beograd: Gradac.
Berđajev, Nikolaj (2007): Filozofija slobodnog duha: problematika i apologija hrišćanstva. Beograd: Dereta.
Berđajev, Nikolaj (2010): „Pokušaj filozofskog opravdanja hrišćanstva: o knjizi V. Nesmelova Nauka o čovjeku“, pogovor u Nesmelov, Viktor (2010): Nauka o čovjeku. Podgorica - Nikšić: CID – Filozofski fakultet, стр. 519 – 534.
Булгаков, Сергеј (2005): Светлост невечерња: сазрцања и умозрења. Београд: Бримо.
Devčić, Ivan (1991): „Društvena misao Nikolaja A. Berdjajeva“, Split: Crkva u svijetu 26: 2-3, str. 143 – 159: преузето 14. 10. 2018. са: http://www.hrcak.srce.hr. pdf.
Dvečić, Ivan (1999): Osmi dan stvaranja: filozofija stvaralaštva Nikolaja A. Berđajeva. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Живановић, Звездан (2011): „Онтологија културе: проблем односа стваралаштва (културе) према животу (бићу) у философији културе Николаја Берђајева“, Пожаревац: Саборност 5, стр. 103 – 117.
Јевтић, Атанасије (2011): Од Откривења до Царства Небеског. Манастир Острог.
Јеротић, Владета (2007): „О неким ‘јеретичким размишљањима’ Николаја Берђајева“, у исти Савременост руске религиозне философије. Београд: Ars Libri, стр. 117 – 142.
Јеротић, Владета (2007): „Николај Берђајев о хришћанству и хришћанима“, у исти Савременост руске религиозне философије. Београд: Ars Libri, стр. 105 – 115.
Koplston, Frederik (1992): Filozofija u Rusiji. Beograd: Beogradski izdavačko – grafički zavod.
Kribl, Josip (1983): Otkupljenje u mislima Nikolaja Berdjajeva. Zagreb: autorovo izdanje.
Лоски, Николај (1995): Историја руске филозофије. Подгорица: ЦИД.
Лубардић, Богдан (2003): Николај А. Берђајев између Ungrunda и Оца. Београд: Бримо.
Маслин, Михаил (2009): Енциклопедија руске философије. Београд: Логос – Укронија.
Мацукас, Никос (2005): Проблем зла. Крагујевац: Каленић.
Menj, Aleksandar (2005): Istorija religije. Beograd: Plato.
Мењ, Александар (2008): „Два схватања хришћанства“ у исти Радосна вест. Београд: Логос, стр. 129 – 140.
Милошевић, Никола (2001): „Теодицеја Николаја Берђајева“, предговор у Берђајев, Николај (2001): Смисао стваралаштва: покушај оправдања човека. Београд: Бримо, стр. 5 – 25.
Нови Завет (1997): Београд: Свети архијерејски синод СПЦ.
Романидис, Јован (2001): Прародитељски грех. Нови Сад: Беседа.
Шестов, Лав (2003): „Николај Берђајев гносис и егзистенцијална философија“, у исти Умозрење и откривење: религиозна философија Владимира Соловјова и други чланци. Београд: Плато, стр. 240 – 273.
Published
2020-01-31