СТВАРАЛАШТВОМ ДО ПОВРАТКА

(Сотириолошки аспект стваралаштва у светлу Божанске љубави)

  • Весна Марковић

Abstract

У раду се анализира љубавни однос између Бога и човека, између мушкарца и жене, као и љубав човека према творевини, уз наглашавање стваралачке природе ових односа. У ту сврху, у светлу науке јудео-хришћанске религије, старозаветне и новозаветне философије и етике, наводе се и коментаришу краћи одломци великих духовно-поетских остварења која су инспирисана овом тематиком. Указује се, такође, на методе и учења знаменитих хришћанских Светих отаца oд којих су неки дали мистичну егзегезу библијских текстова, као што је то урадио Свети Григорије Ниски са Песмом над песмама.

References

Аверинцев, Сергејевич Сергеј (1982): Поетика рановизантијске књижевности (превод Драгољуб Недељковић, Марија Момчиловић). Београд: Српска књижевна задруга.
Бабић, Душко (2018): „Сублимирани ерос у песми Ноћ скупља вијека“, Зборник Матице српске за књижевност и језик 66, 1. Нови Сад: Матица српска, 61-87.
Bailly, Anatole (2000): Dictionnaire Grec Franҫais. Paris : Hachette.
Берђајев, Николај (2014): Смисао стваралаштва (превод Небојша Ковачевић). Београд: Логос.
Берђајев, Николај (2016): Ерос и личност; Филозофија пола и љубави (превод Новица Јањушевић). Нови Сад: Академска књига.
Блажени Теодорит Кирски (2015): „О божанственој љубави“ у: Слово љубави од Светог апостола Павла до Светог Николаја Српског, (избор, предговор и белешке: Драгиша Бојовић). Ниш: Међународни центар за православне студије, 24-44.
Вишеславцев, Борис (2006): Етика преображеног Ероса (превод Добрило Аранитовић). Београд: Логос.
Davidson, Richard M. (1989): „Theology of sexuality in the Song of Songs: Return to Eden“ у: Andrews University Seminary studies, vol. 27, No.1. Berrien Springs: Andrews University Press, 1-19.
Деспот Стефан Лазаревић (2013): Слово љубве (приредио Божидар Милорадовић). Београд: Издавачка фондација СПЦ Архиепископије београдско-карловачке.
Exum, Cheryl J. (2005): Song of Songs; A Commentary. Washington: Westminster John Knox Press.
Kingsmill, Edmeé (2009): The Song of Songs and the Eros of God. Oxford: Oxford University Press.
Кубат, Родољуб (2009): „Настанак старосавезног канона и његова теолошко-херменеутичка систематика“, Црквене студије 6. Ниш: Центар за црквене студије, 13-36.
Lampe, G. W. H. (1961): A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Oxford University Press.
Liddell, H. G. and Scott R. (1996): A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press.
Ломпар, Мило (2017): Његошево песништво. Београд: Српска књижевна задруга.
Марковић, О. Весна (2009): „Јован Златоусти: Беседа о блудници“, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 40. Нови Сад: Матица српска, 7-18.
Марковић, О. Весна (2010): Плетенице стилских фигура у омилијама Светог Јована Златоустог. Нови Сад: Матица српска.
Марковић, О. Весна (2015): „Драмско-поетски елементи у Слову на Благовести Светог Јована Златоустог“, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 52. Нови Сад: Матица српска, 9-24.
Недић, Иван (2013): „Текстолошки аспекти у егзегези прве главе Песме над песмама“, Теолошки погледи XLVI / 3. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 791-814.
Његош, Петар II Петровић (1975): Пјесме. Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. Цетиње – Београд: Обод – Просвета.
Пеликан, Јарослав (2013): Чија је Библија? (превод Иван Недић). Крагујевац: Каленић.
Ψαλτήριον τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως Δαυΐδ (2010): Θησσαλονίκη: Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας.
Радић, Драган (2013): „Песма над песмама у егзегези Светог Григорија Ниског“, Богословље 2. Београд: Православни богословски факултет, 22-40.
Ракић, Б. Радомир (2004): Библијска енциклопедија I-II. Србиње – Београд: Духовна академија Светог Василија Острошког.
Ристић Горгиев, Слађана (2007): „Вечна смрт и вечни живот у патристичкој филозофији“, Црквене студије 4. Ниш: Центар за црквене студије, 19-26.
Свети Роман Слаткопојац (2019): Смиренога Романа химна о Адаму и Еви -покајања лекарија (превод са старогрчког и коментари: Весна О. Марковић), Теолошки погледи LII (2/2019). Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 305-322.
Свети Јован Златоусти (2017): Омилије (превод са класичног грчког и анализа: Весна О. Марковић). Београд: Принцип Прес.
The Encyclopedia of Judaism (1989). New York: Macmillan Publishing Company
The Oxford dictionary of the Jewish religion (1997). New York ∙ Oxford: Oxford University Press.
The Encyclopedia of Judaism I-III (1999). New York: The Continuum Publishing Company.
Fields, Weston W. (1980): „Early and medieval Jewish interpretation of the Song of Songs“ у: Grace Theological Journal 1,2. Winona Lake: Grace Theological Seminary, 221-231.
Harrington, Wilfrid J. (1987): Uvod u Stari zavjet; Spomen obećanja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Chantraine, Pierre (1968-1980): Dictionnaire étimologique de la langue greque I-IV. Paris: Éditions Klincksieck.
Published
2020-01-31