ХИПЕРКАТЕГОРЕМАТСКА БЕСКОНАЧНОСТ ИСУСА ИЗ НАЗАРЕТА

  • Горан Ружић

Abstract

На основама Аристотеловог разликовања категорематске (актуалне) и синкатегорематске (потенцијалне) бесконачности, сјајни немачки филозоф Готфрид Вилхелм Лајбниц увео је и трећи аспект бесконачности – хиперкатегорематску бесконачност. Овај вид бесконачности (ἄπειρον) би се могао одредити као „сама бесконачност“ или прецизније, као καθ`αυτό (по себи), односно, апсолутна бесконачност. Заједно са Лајбницом ћемо у овом раду применити појам хиперкатегоремизма на Исуса из Назарета и у том смислу, уз доказни поступак који се темељи на Апостолским делима (Посланицама Апостола Павла Римљанима, Колошинима I и II, Ефесцима, Петра I и II, Јуде, и Откровења Јована Богослова) стићи до Господа Исуса Христа на аргументован начин, хипотетичком дедукцијом.

References

Ава, Јустин, (2017): Догматика Православне Цркве – Том I, Библиотека Основи православља, Интернет издање, Svetosavlje.org.
Antognazza, Rosa Maria, (2015): The Hypercategorematic Infinite, The Leibniz Review 25, https://philpapers.org/rec/ANTTHI.
Aristotel, (2006): Fizika, Beograd, Paideia.
Aristotel, (2007): Metafizika, Beograd, Paideia.
Arsenijević, Miloš, (1986): Prostor Vreme Zenon, Beograd – Zagreb, Filozofsko Društvo Srbije.
Библија, (2005): Шабац – Ваљево – Београд, Глас Цркве.
Diels, Hermann, (1983): Predsokratovci, Zagreb, Naprijed.
Kant, Imanuel, (1990): Kritika čistoga uma, Beograd, BIGZ.
Krämer, Hans, (1997): Platonovo utemeljenje metafizike, Zagreb, Demetra.
Lajbnic, G. V., (1989): Načela prirode i milosti utemeljena na umu, Monadologija, Vrnjačka Banja, Sv. Simeon Mirotočivi.
Лајбниц, Г. В., (1995): Монадологија, Метафизичка расправа, Врњачка Бања, Еидос.
Лајбниц, Г. В., (1993): Теодикеја, Београд, Плато.
Latham, Gordon Robert, (2014): Logic in its application to language, LLC, Literary Licensing.
Leibniz G. W., (1989): Philosophical Papers and Letters, Dordrecht, The Netherlands, Kluwer.
Platon, (1979): Fileb. Teetet, Zagreb, Naprijed.
Platon, (1975): Protagora. Sofist, Zagreb, Naprijed.
Plotin, (1982): Eneade, Beograd, Grafos.
Prescott, W. W., (2017) Spasitelj sveta – Pobeda u Hristu, Apollo Graphic Production, Beograd, Apollo Graphic Production.
Waggoner, J. E., (2017): Jevanđelje u Poslanici Rimljanima, Beograd, Apollo Graphic Production.
Published
2020-01-31