ON SOME LITTLE-KNOWN LITURGICAL AND LITERARY COMPOSITIONS IN THE SERBIAN SLAVONIC MANUSCRIPT TRADITION

  • Зоран Ранковић Универзитет у Београду – Православни богословски факултет, Београд Међународни центар за православне студије, Ниш – Србија

Abstract

The subject of this paper are the so far unnoticed short compositions of the original Serbian medieval literature. One whole, composed of several troparia, was written in manuscript no. 6 of the Library of the Serbian Patriarchate, and a special troparion to St. Sava is found in the manuscript of the National Library of Austria under the signature Cod. Slav. 57. The aim of this paper is to point to the content of these literary compositions, as well as to the liturgical-theological circumstances of their creation. Based on the analysis, it is concluded that some of the compositions were composed of the existing ones.

References

Литература
Birkfellner, Gerhard (1975): Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich, Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Богдановић, Димитрије (1997): Византијски књижевни канон у српским службама средњег века. Студије из српске средњовековне књижевности. Избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић, Београд: Српска књижевна задруга, 234-262. Богдановић, Димитрије (1997а): Литургијски ритам старе српске књижевности. Студије из српске средњовековне књижевности. Избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић, Београд: Српска књижевна задруга, 263-272. Даничић, Ђуро (1865): Живот светога Симеона и светога Саве, У Биограду: у државној штампарији. Марјановић-Душанић, Смиља (2004): Молитве светих Симеона и Саве у владарском програму краља Милутина, Зборник радова византолошког института, 41, 235-250. Ранковић, Зоран/ Вукашиновић, Владимир/ Станковић, Радоман (2012): Инвентар рукописа Библиотеке Српске Патријаршије, Београд: Библиотека Српске Патријаршије; Београд: Службени гласник. Ранковић, Зоран (2009): Узрасти светога Саве, Стил, 8, 119-126. Тодић, Бранислав (2002): Српски и балкански светитељи на фрескама XVI века у Студеници. Словенско средњовековно наслеђе. Уредници Зорица Витић, Томислав Јовановић, Ирена Шпадијер, Београд: Чигоја штампа, 653-664. Убипарип, Миланка / Тријић, Владан (2010): Непознати параклис светоме Симеону и светитељу Сави, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXVI, 49-79.
Published
2019-01-27