REPORT OF THE PRIEST JOVAN POPOVIC ABOUT THE OCCASIONS IN PRIZREN IN THE AUTUMN OF 1880

  • Славиша Недељковић Филозофски факултет, Ниш Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Ниш – Србија

Abstract

In the first year after the end of the Great Eastern Crisis, major problems were brought to the Serbian people in Old Serbia. The proclaimed Imperial amnesty did’t have any practical value, while Serbs in the eyes of Turkish authorities remained an unreliable and overwhelming element whose activities were attentively monitored by the Turkish army and the police. Under the Arbanas-Turkish terror systematically carried out over the Serbs in Kosovo and Metohija, the entire village disappeared. The situation became even more difficult when the Prizren League was formed in June 1878. The Serbs got two masters, sustained two troops, and handed taxes to two sides without having any rights and protections. The Arbanas and Turkish authorities Teror were primarily strong in Metohija. In an intent to completely destroy Serbian people in this area, Arbanas did’t choose methods to achieve their purpose. Those Serbs who in these difficult years (1878-1881) decided to survive on their fireplaces despite all the problems they faced daily with numerous difficulties. This paper presents the report of the priest Jovan Popović about the condition in Prizren and the surrounding nahia’s in the period from September 4. to October 7, 1880. In this very interesting testimony, from the point of view of the Serbian priestess and the commissioners, we are introduced to the work of Arbana’s Kongre, anarchy, general political affairs and the position of Serbs in this part of Old Serbia in the autumn of 1880.

References

Батаковић (1989) – Батаковић Т. Душан, Дечанско питање, Београд 1989. Батаковић (1991) – Батаковић Т. Душан, Косово и Метохија у српскоарбанашким односима, Приштина-Горњи Милановац 1991. Бован (1983) – Бован Владимир, Јастербов у Призрену, Приштина 1983. Богдановић (1990) – Богдановић Димитрије, Књига о Косову, Београд 1990. Борозан (1995) – Борозан Ђорђе, Велика Албанија. Порекло идеје, пракса, Београд 1995. Божиловић, Вавић (1991) – Божиловић Бранислав, Вавић Милорад, Сурова времена на Косову и Метохији, Београд 1991. Васиљевић (1909) - Васиљевић Х. Јован, Арбанашка лига-Арнаутска конгра и српски народ у Турском царству (1878-1882), Београд 1909. Војводић (2001) – Војводић Михаило, Србија и балканско питање (1875-1914), Нови Сад 2001.
316
Ђорђевић (1995) – Ђорђевић Димитрије, Националне револуције балканских народа 1804-1914, Београд 1995. Енциклопедија Југославије I (1955) - група аутора, Загреб 1955. Историја српског народа, V-I (1994) – група аутора, Београд 1994. Јагодић (2009) – Јагодић Милош, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-1912), Београд 2009. Јакшић, Вучковић (1963) – Јакшић Гргур, Вучковић Ј. Војислав, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила ( Први Балкански савез), Београд 1963. Косово и Метохија у српској историји (1989) - група аутора, Београд 1989. Косово некади сад, Kosova dikur e sot (1973) – група аутора, Београд 1973. Костић (1997) – Костић Петар, Аутобиографија, приредила Вјера Митровић, Београд 1995. Крестић, Љушић (1983) – Крестић Василије, Љушић Радош, Србија и ослободилачки покрети на Балкану од Париског мира до Берлинског конгреса (18561878), књига I,(1856-1866), Београд 1983. Микић (1978) – Микић Ђорђе, Призренска лига и аустроугарска окупација Босне и Херцеговине и запоседање Новопазарског санџака (1878-1879), Balcanica, IX, Београд 1978, 325-340. Микић (1982) – Микић Ђорђе, Срби Косова у источној кризи 1875-1878, Обележја бр 5, Приштина 1982, 98-110. Недељковић (2011) – Недељковић Славиша, Омер-ефендија, од српског агента до иследника турског преког војног суда, Српске студије, књ.2, Београд 2011, 287-293. Недељковић (2012) – Недељковић Славиша, Србија и Косово и Метохија, Културно-просветни и национални рад од 1856. до 1897, Ниш 2012. Недељковић (2013) – Недељковић Славиша, Призренска лига између мита и стварности (1878-1881), Зборник радова, Хуманизација Универзитета, НИСУН 2, Ниш 2013, 399-411. Пејин, Петровић (1992) – Пејин Јован, Петровић Милић, Протокол писама општине Пећке 1870-1880, Приштина–Београд 1992. Плана (1980) – Плана Емин, Покрети и устанци Албанаца у време источне кризе 1875-1878, и отпор против Санстефанског уговора , Зборник радова, Србија у завршној фази источне кризе 1877-1878 године, књига 2, Београд 1980, 289-301. Рахими (1977) – Рахими Шукри, Питање аутономије Албаније у оквиру Османског царства 1877-1881, Зборник радова: Међународни научни скуп поводом 100-годишњице устанка у Босни и Херцеговини, другим балканским земљама и Источној кризи 1875-1878. године, Сарајево 1977, 324-338. Слијепчевић (1983) – Слијепчевић Ђоко, Српско-арбанашки односи кроз векове са посебним освртом на новије време, Хилместир 1983. Skendi (1967) – Skendi Stavro, The Albanian national a wakening 1878-1912, New Jersy 1967. Стојанчевић (1998) – Стојанчевић Владимир, Из српске националне прошлости, Београд 1998. Стули (1959) – Стули Бернард, Албанско питање (1875-1882), Загреб 1959. Ћоровић (1992) – Ђоровић Владимир, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, Београд 1992. Храбак (1998) – Храбак Богумил, Призренска Арбанашка Лига 1878-1881, Београд 1998. Џамбазовски (1985) – Џамбазовски Климент, Грађа за историју македонског народа из Архива Србије, том IV, књигаI (1879-1885), Београд 1985.
Published
2019-01-27