THE REGULATIONS ON THE MUTUAL (ΚΟΙΝΟΒΙΑ) LIFE AND PUNISMENTS OF MONKS

  • Сања Глигић Правни факултет, Универзитета у Београду, Београд – Србија

Abstract

Saint Sava give as a present to the Serbian monasteries Typikons of the Kareja, Hilandar and Studenica under the influence of the Typikon of the Virgin Evergetis, Typikon of the Jerusalem and Typikon of the St. Theodore the Studite. These church-legal documents are the basis of the rules of life and the disobedience of monks, for which they were punished. However, in order to complete the entire topic of the church-legal regulations of monastic life and punishments for noncompliance during the reign of the Nemanjic dynasty (1168-1371), the paper deals with the two more legal documents: Byzantine Syntagma of Matija Vlastar and the The Code of Dusan, in order to see similarities and differences in relation to the previous legislation devoted to this issue.

References

Извори
Властар, Матија (2013): Матија Властар Синтагма(превод Татјана СуботинГолубовић). Београд: САНУ. Gautier, Paul (1982): “Le typikon de la Théotokos Évergétis”. Revue des etudes byyantines 40. Paris: Institut Francais Detudes Byantines, 5-101. Доментијан). (1938): Живот светога Саве и светога Симеона (превод Лазар Мирковић, предговор Владимир Ћоровић). Београд: Српска књижевна задруга. Лествичник, Свети Јован (2008): Лествица. Манастир Хиландар: Хиландарски путокази. Новаковић, Стојан (1898): Законик Стефана Душана: цара српског 1349 и 1354. Београд: Државна штампарија. Новаковић, Стојан (1907): Матије Властара Синтагмат. Азбучни зборник византијских црквених и државних закона и правила. Београд: Државна штампарија Краљевине Југославије. Новаковић, Стојан (1912): Законски споменици српских држава средњег века. Београд: Државна штампарија Краљевине Југославије. Радојчић, Никола (1950): Душанов законик 1349-1354. Нови Сад: Градска штампарија. Свети Сава (1928): Списи Св. Саве, Дела старих српских писаца, књига I. (приредио Владимир Ћоровић). Београд-Ср. Карловци: Српска манастирска штампарија. Свети Сава (2008): Свети Сава, Сабрани списи (приредио Димитрије Богдановић). Београд: Просвета. Свети Сава (1939): Списи Светога Саве и Стевана Првовенчанога (приредио Лазар Мирковић). Београд: Државна штампарија Краљевине Југославије. Соловјев Александар (1926): Одабрани споменици српског права од XII до краја XV века. Београд: Геца Кон. Теодосије (1973): Живот светога Саве (предговор Ђорђе Трифуновић). Београд: Ђура Даничић. Watson Alan (2009): The Digest of Justinian Vol. 2. (ed. and trans. Alan Watson). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Литература
Григоријатски, Јеромонах Димитрије (2011): Монашка схима равноанђелски живот. Значај свете тајне монашке схиме по светим оцима. Београд: Задужбина Светог манастира Хиландара. Гранић, Филарет (1998 а): „Одредбе Хиландарског типика Св. Саве о ступању у манастирску заједницу и о делокругу братског сабора“. Богословље. Православни богословски факултет, Универзитета у Београду, 161-171. Гранић, Филарет (1998 b): „Одредбе Хиландарског типика Св. Саве о харитативној делатности манастира“. Богословље. Православни богословски факултет, Универзитета у Београду, 172-179.
112
Гранић, Филарет (1998 с): „Црквеноправне одредбе Хиландарског типика Св. Саве“. Богословље. Београд: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду, 180-225. Гранић, Филарет (1998 d): „Црквеноправне одредбе Хиландарског типика Св. Саве о настољатељу и осталим манастирским функционерима“. Богословље. Православни богословски факултет, Универзитета у Београду, 226-240. Гранић, Филарет (1998 е): „Црквено-правне одредбе Карејског и Хиландарског типика Св. Саве о келиотима у вези с аналогним одредбама грчких манастирских типика“. Богословље. Београд: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду, 241-249. Гранић, Филарет (1998 f): „Монаштво у служби ближњега у старом и средњем веку“. Богословље. Београд: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду, 67-72. Грујић, Радослав (1935): „Царица Јелена и ћелија св. Саве у Кареји“. Гласник Скопског Научног Друштва 14. Скопље: Скопско научно друштво, 43-57. Грујић, Радослав (1936): „Палестински утицаји на Св. Саву при реформисању монашког живота и богослужбених односа у Србији“. Светосавски зборник I, Расправе. Београд: Српска краљевска академија , 277-312. Јиречек, Константин (1952): Историја Срба I. (превод Јован Радоњић). Београд: Научна књига. Милаш, Никодим (2004): Православно црквено право. Београд-Шибеник: Истина. Милаш, Никодим (2005): Црквено казнено право. Београд-Шибеник: Истина. Мирковић, Лазар (1934): „Скитски устави Св. Саве“. Братство 28. Београд: Друштво „Свети Сава“, 51-67. Мошин, Владимир (1979): „Правни списи светога Саве“. Сава Немањић – свети Сава, Историја и Предање (приредио Војислав Ђурић). Београд: САНУ, 101-126. Новаковић, Стојан (1871): „Живот српског испосника Петра Коришког“. Прилози к историји српске књижевности. ГСУД 29. Београд: Државна штампарија, 301346. Острогорски, Георгије (1947): Историја Византије. Београд: Просвета. Петровић, Миодраг (1986): Студенички типик и самосталност српске цркве. Београд: Дечије новине. Ракићевић, Тихон (2015): „Заповести Светог Саве монасима Студенице (1206/7) у односу на узор“. Богословље 1. Београд: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду, 294-310. Савић, Виктор (2016): „Српски превод „Евергетидског синаксара“ у два синајска рукописа“. Зборник радова Византолошког института LIII. Београд: САНУ, 209-235. Соловјев, Александар (1998): Историја словенских права. Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка. Београд: Службени лист СРЈ.
Published
2019-01-27