ДОПРИНОС СРПСКОЈ И ЕВРОПСКОЈ МЕДИЕВИСТИЦИ

О ИЗДАВАЧКОЈ И НАУЧНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ, ПОВОДОМ ПЕТНАЕСТОГОДИШЊИЦЕ РАДА

  • Јована Д. Бојовић Манић
Keywords: Центар за црквене студије, издаваштво, научна делатност, монографије, библиографије, часопис Црквене студије.

Abstract

У раду ћемо представити рад Центра за црквене студије и
указати на значај какав је имао у протеклих петнаест година у научном и културном
животу града у коме постоји, али и на његове шире међународне резултате. Пре свега,
пажња ће бити усмерена на издавачку и научну делатност ове институције.
Указаћемо на то да рад Центар за црквене студије представља вредан допринос
српској и европској медиевистици, али и вредан прилог издавачкој делатности на
нашим просторима.

Author Biography

Јована Д. Бојовић Манић

 

T

References

Alberti, Alberto (2005): Recenzija na studiju Sveti Jefrem Sirin I srpska crkvena
književnost, Studi Slavistici, Firenze University Press, Frirenze, 295–299.
Бојовић, Драгиша (2003): Свети Јеферем Сирин и српска црквена књижевност,
Ниш: Центар за црквене студије; Косовска Митровица: Филозофски факултет.
Бојовић, Снежана (2003): Библиографија часописа „Свети кнез Лазар“, Ниш:
Центар за црквене студије; Призрен: Рашко-призренска епархија.
Бојовић, Драгиша (2009): Развијање свитка. Прилози из историје, Ниш: Центар
за црквене студије; Београд: Ars Libri.
Бојовић, Драгиша (2009): Трпеза премудрости, Београд: Друштво Рашка
школа; Ниш: Центар за црквене студије.
Бојовић, Драгиша (2011): „Значајно дело о књижевности православних Словена
(Александар Наумов, Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена.
Центар за црквене студије, Ниш, 2009)“, у: Philologia mediana : годишњак за српску и
компаративну књижевност, год. III, бр. 3 (2011), Филозофски факултет, Ниш, 552–555.
Георгиева, Вера (2007): „Поговор“, у: Слађана Ристић Горгиев, Логос и
бесмртност, Центар за црквене студије, Ниш, 218.
Идризовић, Ненад (2010): „Библиографија издања Центра за црквене студије.
Црногорац, Весна и Снежана Бојовић, Библиографија Центра за црквене студије, Ниш:
Центар за црквене студије, 2009“, у: Панчевачко читалиште: лист Градске библиотеке
Панчево, год. 9, бр. 16 (мај 2010), 96–97.
Јухас-Георгиевска, Љиљана М. (2013): „Двотомни зборник посвећен цару
Константину Великом и хришћанству“, у: Годишњак, Филолошки факултет
Универзитета у Београду, Београд, 349–364.
Јовановић, Горан (2011): „Црква свети Никола (Мирко Станимировић, Центар
за црквене студије, Ниш, 2010)“, у: Књиге и часописи, година XII, бр. 33–34, 69.
Јовановић, Томислав (2014): „Александар Наумов, Старо и ново. Студије о
књижевности православних Словена. Центар за црквене студије, Ниш, 2009, 207 стр.“,
у: Slovo, sv. 64 (2014), Zagreb, 215–222.
Костић Тмушић, Александра (2004): „Драгоцена библиографија (Рашко-
призренска епархија, Центар за црквене студије, Призрен, Ниш, 2003)“, у: Православно
дело. Саборник за православну словесност, година I, бр. 1, Манастир Бањска, 136.
А. К. Т. (2006): „Књига љубави (Мисли о љубави / прир. Д. Бојовић / Центар за
црквене студије, Ниш, 2006)“, у: Православно дело. Саборник за православну
словесност, година III, бр. 12, Манастир Бањска, 141.
Костић Тмушић, Александра (2015): „Истраживање српске рецепције дела
Светог Јефрема Сирина“, у: Црквене студије, година XII, бр. 12, Центар за црквене
студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни
центар за православне студије, Ниш, 35–41.
Мелцер, Бојана (2002): Манастир Сопоћани, Ниш: Центар за црквене студије;
Сопоћани: Манастир Сопоћани.
Мелцер, Бојана (2003): Манастир Хиландар, Ниш: Центар за црквене студије;
Косовска Митровица: Филозофски факултет; Колумбус: Архивски центар за
проучавање словенског средњовековља, Државни универзитет Охаја; Београд:
Задужбина Светог манастира Хиландара.
Мелцер, Бојана (2004): Манастир Ђурђеви ступови, Ниш: Центар за црквене
студије; Рас: Манастир Ђурђеви ступови.
742

Мисли старих српских писаца и духовника о љубави, приредио Драгиша
Бојовић, Ниш: Центар за црквене студије, 2006.
Мишић, Синиша (2010): „В. Алексић, Живот и дело академика Михаила
Динића, Народни музеј у Пожаревцу и Центар за црквене студије, Пожаревац – Ниш,
2009, 257 стр.“, у: Београдски историјски гласник, Одељење за историју, Филозофски
факултет, Универзитет у Београду, Београд, 198–199.
Молитве Светога Саве, приредио Драгиша Бојовић, Ниш: Центар за црквене
студије; Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2002.
Morabito, Rosanna (2006): Sulle tracce di un motivo pratristico nella lettaratura
slava ecclasiastica serba, Studi Slavistici, Firenze University Press, Frirenze, 2006, 57–64.
Наумов, Александар (2009): Старо и ново. Студије о књижевности
православних Словена, Ниш: Центар за црквене студије.
Половина, Наташа (2012): „Мистични сусрет са прошлим временом и будућим
веком. Разговор са Драгишом Бојовићем“, у: Летопис Матице српске, год. 188, октобар–
новембар, књ. 490, св. 4–5, 789–797.
Ристић, Весна (2006): Исихазам у Србији, Ниш: Центар за црквене студије.
Ристић Горгиев, Слађана (2007): Логос и бесмртност, Ниш: Центар за црквене
студије.
Ристић, Весна, Бојовић, Снежана, Арсић, Ирена (2008): Библиографија Владете
Јеротића, Београд: Ars Libri; Ниш: Центар за црквене студије; Земун: Невен.
Рочкомановић, Ана (2003): „О божанственој светлости и духовној наслади.
Молитве Светога Саве, приредио Драгиша Бојовић, Ниш, 2002, 102 стр.“, у: Слава,
Часопис за књижевност и културу, година II, бр. 2, Ниш, 155–160.
Рочкомановић, Ана (2009): „Српско средњевековно наслеђе – извор за историју
(Драгиша Бојовић, Развијање свитка. Прилози из историје, Ars Libri / Центар за црквене
студије, Београд / Ниш, 2009, 173 стр.)“, у: Philologia mediana : годишњак за српску и
компаративну књижевност, год. 1, бр. 1, Филозофски факултет, Ниш, 262–265.
Хаџи Танчић, Саша (2011): „Песнички свет српског средњовековља (Драгиша
Бојовић, Трпеза Премудрости, Рашка школа, Центар за Црквене студије, Београд –
Ниш, 2009)“, у: Philologia mediana : годишњак за српску и компаративну књижевност,
год. III, бр. 3 (2011), Филозофски факултет, Ниш, 555–560.
Црногорац, Весна, Бојовић Снежана (2009): Библиографија Центра за црквене
студије, Ниш: Центар за црквене студије.
Published
2019-10-10