ЛИТУРГИЈСКА ФУНКЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА

  • Мирко Станимировић
  • Марко Дабић
Keywords: Поганово, Свети Јован Богослов, црква, литургијска функција, архитектура, теолошки програм храма.

Abstract

Рад се бави анализом литургијске функције у архитектури српског
православног храма на примеру цркве у манастиру Светог Јована Богослова, недалеко
од села Поганово. Резултати овог истраживања коришћени су са циљем
расветљавања основних и обавезних делова храма, у архитектонском и теолошком
смислу. Циљ рада је дефинисање теолошког програма српског православног храма
проистеклог из анализе литургијског процеса. Архитектонски и теолошки поглед на
српски православни храм се спајају у истраживању функције, која се огледа у
спољашњем и унутрашњем поретку објекта. Са циљем унапређења односа пројектант
– наручилац, питања архитектонске форме, стила и традиције су намерно
изостављена из оквира рада. Потреба дефинисања неопходног литургијског простора
препозната је на обе стране, као и намера да се тема шири и унапређује.

References

Влатковић, Р. (2012): Заштићено споменичко наслеђе Пирота. Пирот: Музеј
Понишавља.
Јовановић, М. (2007): Српско црквено градитељство и сликарство новијег
доба. Београд: Завод за уџбенике.
Кораћ, В., Шупут, М. (2005): Архитектура византијског света. Београд: Завод
за уџбенике.


701

Мирковић, Л. (1964): Православна литургика или наука о богослужењу
Православне цркве. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
Митровић, Т. (2007): „О канону у црквеном сликарству“. у: Живопис: часопис
за неговање црквене уметности, број 1, Београд: Академија Српске православне Цркве
за уметност и консервацију, 117–140.
Павле, Патријарх (1995): О грађењу православног храма, Традиција и савремено
српско црквено градитељство, уредници: Стојков, Борислав и Маневић, Зоран, Београд:
ИАУС, 15–21.
Perović, M. (1999): Istorija moderne arhitekture. Beograd: Arhitektonski fakultet u
Beogradu.
Пурић, Ј. (2015): Символ – кључ тајне, Ниш – Београд: Епархијски управни
одбор Епархије нишке, Институт за теолошка истраживања Православног богословског
факултета.
Радојчић, Ђ. и Суботић, Г. (2002): Из прошлости манастира Светог Јована
Богослова. Ниш: Центар за црквене студије.
Симеон Солунски, свети (1996): Књига о храму. Сремски Карловци.
Станимировић, М. (2010): Црква Свети Никола код Планинице. Ниш: Центар за
црквене студије.
Томасовић, М. (1990): Хришћански храм. Тумачење храма са православне
тачке гледишта. Богословље, број 34, Београд: Богословски факултет Српске
православне цркве, 109–123.
Published
2019-10-10