Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

  • Бисера Јефтић
  • Ранђел Стошић
Keywords: το μάθημα των θρησκευτικών, διδακτέα ύλη.

Abstract

Σήμερα το 21ο αιώνα περισσότερο ίσως και από εποχή του 20 ου αιώνα,
ένα από τα επείγοντα θέματα των έντονων παιδαγωγικών συζητήσεων είναι ο τύπος του
ανθρώπου που καλούμαστε να μορφώσουμε. Η σύγχρονη Διδακτική επιστήμη υποστηρίζει ότι
ένα από τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας, μεταξύ των άλλων, αποτελεί η διδακτέα ύλη του
Μ.Θ. Με αυτήν ο διδάσκοντας επιδιώκει να επιδράσει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας
του μαθητή. Συγκεκριμένα, ο διδάσκοντας διδάσκει κάτι συγκεκριμένο και ο μαθητής το
μαθαίνει. Στα πλαίσια της διδασκαλίας, η μορφωτική επίδραση προέρχεται και από τη στάση
του μαθητή απέναντι στη διδακτέα ύλη. Πρόκειται για τη δύναμη της θέλησης του μαθητή. Η
δύναμη της θέλησης είναι η πρώτη αίτια μάθησης: η φιλοπονία και η έφεση του νέου για
μελέτη. Το Μ.Θ. με μια καλλιέργεια μιας ζεστής, άνετης, ενθαρρυντικής, συναισθηματικής
ατμόσφαιρας επιδρά θετικά στο μαθητή, καλλιεργεί το Εγώ και Υπερεγώ. Στην παρούσα
μελέτη βλέπουμε ότι η διδακτέα ύλη του Μ.Θ. δεν βοηθά το μαθητή να αντιμετωπίσει όχι
μόνο το πρόβλημμα μάθησης, αλλά και ποικίλα προσωπικά και κοινωνικά προβλήμματα,
εκτίμηση του άλλου, αλληλεγγύηση, σεβασμός του άλλου, κτλ.

References

Βασιλόπουλος, Χρίστος (2003): Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών.
Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Јевтић, Бисера (2012): Педагогија моралности. Ниш: Филозофски факултет.
Κεσελόπουλος, Ανέστης (2003): Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας. Θεσσαλονίκη:
Πουρναράς.
Κογκούλης, Ιωάννης (2003α): Διδακτική των θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κυριακιδης.
Κογκούλης, Ιωάννης (2003β): Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη:
Κυριακιδης.
Κουμάκης, Γεώργιος (2000): Σύγχρονα προβλήματα και παιδεία. Αθήνα: Πατάκη.
Λάππας, Δημήτριος (2000α): Ο διάλογος και το μάθημα θρησκευτικών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.
Λάππας, Δημήτριος (2000β): Το μαθημα των θρησκευτικων στη δευτεροβαθμια
εκπαιδευση, ουσιαστικά περιεχόμενα και διάταξη της διδακτέας ύλης. Θεσσαλονίκη:
Πουρναράς.
Μαντζαρίδης, Γεώργιος (2002): Χριστιανική Ηθική Ι μέρος, Εισαγωγή – Γενικές
Σύγχρονη προβληματική. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.
Μαρτζελος, Γεώργιος (1993):Ουσία και ενέργεια του Θεού κατά τον Μέγα Βασίλειο.
Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.
Ματσούκας, Νίκος (1999): Ο σατανάς. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.
Мидић, Игњатије (2003): Православни Катихизис, приручник за наставнике
основних и средњих школа. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Μπουσκάλια, Λέο (1990): Προσωπικότητα και Ολοκλήρωση. Αθήνα: Γλάρος.
Ρεράκης, Ηρακλής (2007): Σύγχρονη διδακτική των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη:
Πουρναράς.
Τσάμης, Δημήτριος (2003): Η Εισαγωγή στην σκέψη των Πατέρων της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.
Χατζηγεωργίου, Γιάννης (1998): Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Ατραπός.
Χρίστου, Παναγιώτης (1992): Ελληνική Πατρολογία, τόμος Ε. Θεσσαλονίκη:
Κυρομάνος.
Published
2019-10-10