ПОСЛАНИЦА ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ ЦАРИЦИ АНИ ПАЛЕОЛОГ О ЈЕРЕСИ АКИНДИНОВОЈ У СРПСКОСЛОВЕНСКОЈ ПИСМЕНОСТИ

  • Зоран Ранковић
Keywords: српскословенски језик, текстологија, исихазам, Григорије Палама, Ана Палеолог, Акиндин.

Abstract

У раду ће се, користећи се историјско-текстолошком методом,
разматрати три сачувана српскословенска преписа Посланице Григорија Паламе
царици Ани Палеолог, која садржи изложење Акиндинове јереси. Циљ ове анализе је да
укаже на особености језика преписа и текстолошке разлике међу њима, као и на
историјско-богословске околности настанка наведенога текста. У прилогу, аутор
доставља српскословенски препис Посланице Ани Палеолог.

References

Алексије, епископ (1999): Византијски црквени мистици XIV века. Превео
Миливој Р. Мијатов, Србиње–Ваљево–Београд–Минхен: Универзитетски образовани
православни богослови: Хиландарски фонд: Задужбина „Николај Велимировић и Јустин
Поповић“.
Алексије, патријарх (2006): Православная энциклопедия, Т. XIII. Под редакцией
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Москва: Церковно-научный центр
„Православная энциклопедия“.
Жунић, С. (2013): „Противлатинске и исихастичке расправе у средњовековној
српској философији“. прир. М. Кнежевић, ΟΥΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Аспекти
мисли Григорија Паламе, Београд: Православни богословски факултет, Институт за
теолошка истраживања, 524–571.
Лазић, М. (1999): Исихазам српске књиге. Ниш: Просвета.
Mayendorff, J. (1959): Introduction a l'etude de Gregoire Palamas. Patristica
Sorbonensia 3, Paris: Ed. Du Seuil.
Mošin, V. (1955): Ćirilski rukopisi Jugoslavenske Akademije, I dio: Opis rukopisa.
Zagreb: JAZU.
Радић, Р. (1993): Време Јована V Палеолога (1332–1391). Београд:
Византолошки институт САНУ.
Ранковић, З. (2001): „Исихазам (библиографија)“. у: Међународни научни
симпосион 650 година саборског томоса (1351–2001): Свети Григорије Палама у
историји и садашњости. Србиње–Острог–Требиње 19 – 21. октобар 2001, Србиње:
Духовна академија Светога Василија Острошког, 169–200.
Ранковић, З. (2013): „Књижевна дела св. Григорија Паламе у српскословенској
рукописној традицији“. прир. М. Кнежевић, ΟΥΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Аспекти
мисли Григорија Паламе, Београд: Православни богословски факултет, Институт за
теолошка истраживања, 501–508.
Палама, Григорије свети (2014): Посланице. Са грчког изворника превео С.
Јакшић, Нови Сад: Беседа.
Ристић, В. (2006): Исихазам у Србији: библиографија. Ниш: Црквене студије.
Синкевич, Р. (2013): „Григорије Палама“. прир. М. Кнежевић, ΟΥΣΙΑ,
ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Аспекти мисли Григорија Паламе, Београд: Православни
богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 47–71.
Scarpa, M. (2012): Gregorio Palamas Slavo. La tradizione manoscritta delle opere.
Recensione dei codici. Milano: Biblion.
Хоружиј, С. (2004): Исихазм: аннотированная библиография. Под общей и
научной редакцией С. С. Хоружего, Москва: Издательский совет Русской православной
церкви.
Цернић, Л. (1981): „О атрибуцији средњовековних српских ћирилских
рукописа“. ур. Д. Богдановић, Међународни научни скуп Текстологија средњовековних
јужнословенских књижевности, 14–16. новембра 1977, Београд: Српска академија
наука и уметности, 335–424.
Штављанин-Ђорђевић, Љ., Гроздановић-Пајић, М., Цернић, Л. (1986): Опис
ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије. Том I. Београд: Народна библиотека
Србије.
Published
2019-10-16