УЛОГА ВЛАДИМИРА ВУЈИЋА У ОБЛИКОВАЊУ ИДЕОЛОГИЈЕ СВЕТОСАВЉА

  • Владимир Димитријевић
Keywords: светосавље, просвећеност, доситејевштина, псеудоморфоза

Abstract

Рад се бави формирањем културолошке идеологије „светосавља
као православља српског стила и искуства“ (еп. Николај Велимровић) тридесетих
година 20. века и улогом философа и књижевног критичара Владимира Вујића у том
подухвату.

References

Атанасијевић, К. (2006): Српски мислиоци. Београд: Плато.
Вујић, В. (1932): „Свети Сава и миротворство“. у: Народна одбрана, Год. VII,
бр. 8, 114.
Вујић, В. (1935): „Књижевност и проблем Светог Саве“. у: Правда, 26. јануар, 8.
Вујић, В. (1940а): „Дело Светог Саве“. у: Време, 28. јануар, 13.
Вујић, В. (1940б): „О мењању лика Св. Саве“. у: Време, 28. јануар, 13.
Вујић, В. (2013): Од Шпенглера до Светог Саве. Београд: Жагор.
Деврња, М. П. (2007): Земља преварена. Београд: Задужбина Светог манастира
Хиландара.
Димитријевић, В. (2014): Прећутана културна историја Срба. Београд: Catena
mundi.
Ђорђевић, Б. (2008): Српска култура под окупацијом. Београд: Службени
гласник. Ђурић, Ж., Суботић, Д. (2007): Личности српске деснице 20. века. књига трећа,
Београд: Институт за политичке студије.
Златић, Б. (2016): „Мисија Цркве у време апостасије“. у: Збиља, год. XXVI, бр.
317–318–319, 5.
Најдановић, Д. (2003): Философија историје И. Х. Фихтеа и други списи.
Београд: Јасен, Фонд истине о Србима.
Пијановић, П. (2012): Српски културни круг. Београд: Институт за књижевност
и уметност.
Поповић, Ј. (приступљено 13. 12. 2015) Светосавље као философија живота,
http://www.prijateljboziji.com/upload/document/knjige/lat/svetosavlje-kao-filozofija-zivota-
arhimandrit-dr-justin-popovic.pdf
Српски биографски речник, В–Г (2006): Нови Сад: Матица српска.
Стијовић, М. (2004): Српски глас. Сремски Карловци: Издавачка књижарница
Зорана Станојевића.
Тајна светосавља. Непознати поглед на личност Светог Саве. приредио
Обрадовић Бошко (2013), Београд: Catena Mundi .
Титов, Т. (2001): „Светосавље“. у: Двери српске, бр. 10, 25.
Торуп, М. (2013): Перверзија разума. Београд: Албатрос плус.
Црњански, М. (2012): О национализму и српском становишту. Београд: Двери
српске, Catena Mundi.
Published
2019-10-10