НАСТАСИЈЕВИЋЕВА ПЕСМА ФРУЛА

  • Петар Јевремовић
Keywords: Момчило Настасијевић, Фрула, музика, историја.

Abstract

Текст је посвећен херменеутичком истраживању песме Фрула
Момчила Настасијевића. Нарочита пажња дата је читању различитих сукцесивних
верзија ове песме. Музички аспекти његове поетике виђени су у контексту разумевања
његовог схватања језика, историје и духовности.

References

Настасијевић, М. (1991): Сабрана дела, I, Поезија, Дечије новине/Српска
књижевна задруга.
Wagner, R. (2008): Oper und Drama, Philipp Reclam, Stuttgart.
Published
2019-10-10