КОНЦЕПЦИЈА ЛОГОЦЕНТРИЗМА И САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНЕ ТЕОРИЈЕ

  • Слађана Алексић
Keywords: логос, логоцентризам, богоцентризам, метафизика, деконструкција, разлика, Дерида

Abstract

У књизи Обнова логоцентризма (2009), која представља
синтезу укупне мисли Петра Милосављевића, човек се дефинише као једино живо
биће које је способно да се служи продужецима. Најизграђенији систем
продужетака јесу знакови на чију је функционалност човек упућен у семиолошкој
парадигми. Један од главних човекових продужетака јесте метод, а међу
методама они који га доводе у везу са логосом, засновани на логосу. У раду је
изложена концепција обнове логоцентризма Петра Милосављевића осветљена у
идејама Достојевског и аве Јустина Поповића, супротно од владајућег тренда,
деконструкције логоцентризма.

References

Алексић, С., Андрејевић, А. (2013): „Логос у филозофској, књижевнотеоријској
и телошкој мисли“. у: Митолошки зборник 29, Рача: Центар за митолошке студије
Србије, 297–315.
Алексић, С. (2010): „Теоријске основе семиолошке парадигме“. у: Простор
Косова и Метохије као културолошки феномен српског народа, Косовска Митровица:
Филозофски факултет, 217–224.
Богдановић, Д. (1991): Историја старе српске књижевности, Београд: СКЗ.
Бужињска, А., Марковски, М. П. (2009): Књижевне теорије XX века, Београд:
Службени гласник.
Велимировић, Н. (2003): Религија Његошева, Ваљево: Глас Цркве.
Велимировић, Н. (2010): Речник вечнога живота, Београд: Верско добротворно
старатељство Архиепископије београдско-карловачке.
Велш, В. (2000): Наша постмодерна модерна, Сремски Карловци, Нови Сад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Достојевски, Ф. М. (2012): Књига о Исусу Христу, Шабац: Глас Цркве.
Јоковић, М. (2002): Онтолошки пејзаж постмодерног романа, Београд:
Просвета.
Коларић, И. (2000): Филозофско-теолошки лексикон, Ужице: Учитељски
факултет.
Коларић, И. (2006): Филозофија, Ужице: Братис, Златибор.
Милосављевић, П. (2000): Методологија проучавања књижевности, Београд:
Требник.
Милосављевић, П. (2009): Обнова логоцентризма, Ваљево–Никшић–Београд:
Књиготворница Логос–Јасен.
Плиханков, В. И. (2014): Наш живот је на небесима, Београд: Православна
мисионарска школа при храму Светог Александра Невског; Нови Сад: Артпринт.
Поповић, Ј. (1995): Достојевски о Европи и словенству, Београд: Финеграф,
Ваљево: Манастир Ћелије.
Поповић, Ј. (1999): Философија и религија Ф. М. Достојевског, Београд:
Финеграф, Ваљево: Манастир Ћелије.
Поповић, Ј. (1999): Пут богопознања, Филозофске урвине, Београд: Финеграф,
Ваљево: Манастир Ћелије.
Поповић, Ј., Хаџи-Арсић, В. (2000): Тајне вере и живота (Основно богословље),
Београд: Финеграф, Ваљево: Манастир Ћелије.
Поповић, Ј. (2001): Светосавље као философија живота, Београд: Финеграф,
Ваљево: Манастир Ћелије.
Еванђелска лествица врлина Светога Аве Јустина, (2009), приредила Невенка
Пјевач, Београд: Благодарник и ман. Лелић.
Палавестра, П. (2008): Историја српске књижевне критике. Нови Сад: Матица
српска.
Радуловић, М. (2008): Књижевност и теологија, Београд: Институт за
књижевност и уметност; Источно Сарајево: Православни Богословски факултет Св.
Василија Острошког.
Речник књижевних термина (2001): Главни и одговорни уредник Драгиша
Живковић, Бања Лука: Романов.
Трифуновић, Ђ. (1990): Азбучник српских средњовековних књижевних појмова,
Београд: Нолит.
Узелац, М. (2004): Историја филозофије, Нови Сад: Стилос.
Хегел (1986): Естетика, I, II, III. Београд: Београдски издавачко-графички
завод.
Шијаковић, Б. (2002): Mythos, physis, psyche. Београд–Никшић: Јасен
Подгорица: Универзитет Црна Гора.
Published
2019-10-10