ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ – ЛЕКСИЧКИ ОЗНАЧИТЕЉ ДУХОВНОГ СТАЊА НАРОДА

  • Бошко Миловановић
Keywords: Горски вијенац, Духовност, Косовски завет, Слобода, Дух, Правда.

Abstract

У раду Горски вијенац се тумачи као књижевноуметнички
лексички означитељ духовног стања српског народа са становишта религиозности
дела. Особита пажња посвећена је универзалним вредностима које проистичу из
Његошевог поимања Вере у значењу праведности, слободе, доброте и лепоте, као
универзалних етичких принципа. Горски вијенац супстанцијално и сентенцијално
приказује које су вредности у бити народа као заветне заједнице којој припада песник.

References

Андрић, И. (1976): „Његош као трагични јунак косовске мисли“, у: Уметник и
његово дело, Просвета, Београд.
Андрић, И. (1976): „Његошева човечност“, у: Уметник и његово дело, Просвета,
Београд.
Андрић, И. ( 1976): „Светлост Његошевог дела“, у: Уметник и његово дело,
Просвета, Београд.
Андрић, И. (1976): „Вечна присутност Његошева“, у: Уметник и његово дело,
Просвета, Београд.
Берђајев, Н. (2002): О човековом ропству и слободи, БРИМО, Београд.
Бећковић, М. (2013): Свети Петар II Петровић Његош Пустињак цетињски,
http://www.slobodanjovanovic.org/2013/05/17/sveti-petar-ii-petrovic-njegos-
pustinjak-cetinjski/
Велимировић, Н. (2001): Религија Његошева, Октоих, Подгорица,
http://www.pouke.org/upload/fajlovi/knjige/Vladika%20Nikolaj/Religija%20Njegose
va-sveti%20 Vladika%20Nikolaj%20Velimirovic.pdf
Велимировић, Н. (2002): О Богу и о људима, Православна црквена општина
ЛИНЦ, Линц, Аустрија.
Видовић, Ж. (1989): Његош и Косовски завјет у Новом вијеку, Филип Вишњић,
Београд.
Грубовић, М. (1998): Дуализам у Његошевом Горском вијенцу, „Школски час“,
број 5, стр. 84–89.
Деретић, Ј. (2005): „Његош“, у: Горски вијенац – Луча микрокозма,
Политика/Народна књига, Београд.
Јеротић, В. (2010): Препознати Христа, Ars Libri/Беокњига, Београд.
Ненадовић, Љ. (1950): Писма из Италије, Издање „Југословенске књиге“,
Београд.
Ного, Р. П. (2013): „Може ли „истрага предака“ наудити Његошу“, Печат, број
292, 1. новембар 2013. године.
Његош, П. П. (1969): Пјесме – Луча микрокозма – Горски вијенац, Српска
књижевност у сто књига, књ. 13, Матица српска/СКЗ, Нови Сад/Београд.
Секулић, И. (1972): „Његош творац и уметник“, у: Српска књижевност у
књижевној критици, књ. 4, Епоха романтизма, Нолит, Београд.
Секулић, И. (1972): „Језик Његошев“, у: Српска књижевност у књижевној
критици, књ. 4, Епоха романтизма, Нолит, Београд.
Секулић, И. (1971): „Тестамент владике Рада“, у: Његошу књига дубоке
оданости, Српска књижевност у сто књига, књ. 74, Матица српска/СКЗ, Нови
Сад/Београд.
Секулић, И. (1971): „Језик 'Горског вијенца'“, у: Говор и језик културна смотра
народа, Српска књижевност у сто књига, књ. 74, Матица српска/СКЗ, Нови Сад/Београд.
Слијепчевић, П. (1972): „Неколико мисли о Његошу као уметнику“, у: Српска
књижевност у књижевној критици, књ. 4, Епоха романтизма, Нолит, Београд.
Танасковић, Д. (2013): „Јесмо ли заиста постали 'нови народ'“, Печат, број 286,
20. септембар 2013. године.
Томовић, С. (1990): Коментари, Народни музеј Црне Горе/Издавачка заједница
„Вељко Влаховић“, Цетиње/Београд.
Published
2019-10-10