ЕСХАТОЛОШКИ МОТИВИ У ЛИРСКОМ УСМЕНОМ ПЕСНИШТВУ

  • Александра Д. Матић
Keywords: лирика, есхатологија, Страшни суд, Бог, пошљедње вријеме, криза, грех, пакао, Откривење.

Abstract

У раду су анализиране лирске усмене песме које садрже
есхатолошке мотиве и утицај библијских и апокрифних текстова на народно поимање
„пошљедњег времена“ и Другог Христовог доласка. Есхатолошко се у верским песмама
остварује на три нивоа: иницијално приказивање знамења апокалипсе и проклетства
земље, ишчекивање Страшног суда и Царства Небеског, страх од Божијег гнева, те
последице моралне и духовне кризе изражене кроз паклене муке грешника.
Истраживања су показала да се манифестација есхатолошког у лирском усменом
песништву уклапа у општи религијско-морални код народне свести, који се заснива на
хришћанском учењу, али га и допуњује аутентичним изразом.

References

Аверинцев, С. С. (1982): Поетика рановизантијске књижевности, Београд:
Српска књижевна задруга.
Ајдачић, Д., Представе о хришћанском паклу у фолклору балканских Словена,
http://www.rastko.org.rs/antropologija/delo/10044, 25. 11. 2015.
Баћовић, В. (1993): Библијски мотиви у српској народној књижевности,
Подгорица: Октоих.
Бојовић, Д. (2004): Српска есхатолошка књижевност, Ниш: Центар за Црквене
студије.
Влајинац, М. (1975): Жена у народним пословицама, Београд: САНУ.
Гароња Радованац, С. (2008): Српско усмено поетско наслеђе Војне Крајине: у
записима 18, 19. и 20. века, Београд: Чигоја штампа.
Јевтић, Јеромонах А. (2010): Од Откривења до Царства Небеског, Врњачка
Бања: Братство Св. Симеона Мироточивог.
Krnjević, H. (1986): Lirski istočnici: iz istorije i poetike lirske narodne poezije,
Beograd: BIGZ.
Мијач, Протојереј Б. (1988): Есхатологија: наука о последњим збивањима,
Београд: Православље.Милошевић Ђорђевић, Н. (1971): Заједничка тематско-сижејна основа
српскохрватских неисторијских епских песама и прозне традиције, Београд:
Филолошки факултет.
Павловић, М. (1987): Поетика жртвеног обреда, Београд: Нолит.
Питулић, В. (1997): Свето писмо и усмено песништво, 26. научни састанак
слависта у Вукове дане, Српска књижевност и Свето писмо, Београд: Међународни
славистички центар, стр. 155–163.
Речник православне теологије (1999): уредник протојереј др Јован Брија,
Београд: Хиландарски фонд при Богословском факултету СПЦ.
Свети Андреј Кесаријски, Тумачење Откровења,
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Svetopismo/TumacenjeOtkrovenjaSvetiAndrej
Kesarijski/TumacenjeOtkrovenjaSvetiAndrejKesarijski.htm, 20. 11. 2015.
Тодоровић, И. (2008): Резултати савремених истраживања народне религије
Срба – општи пресек, Гласник Етнографског института САНУ, LVI, св. 1, Београд, стр.
53–70.
Harrington, W. (1993): Uvod u Novi zavjet – spomen ispunjenja, Zagreb: Kršćanska
sadašnjost.
Published
2019-10-10