ЧОВЕК НА ПУТУ КА БОГУ

Теодосијево Житије Светога Петра Коришког, тумачење

  • Драгомир Костић
Keywords: Теодосије, Свети Петар Коришки, житије, српска средњовековна књижевност, Бог, Исус Христос, беси, стена.

Abstract

У раду се даје поглед на једно од најлепших и најзначајнијих
житија у српској средњовековној књижевности. Добро житије, како га именује његов
аутор, Житије Светога Петра Коришког је обимом кратак и сажет спис, али
изузетно сложен, контемлативан, и у исто време, занимљив и пун драмских обрта и
напетости. То је снажно побожно штиво саткано пре свега на психолошким
конфликтима главног јунака, које поучава и инспирише. Истина о делу и истина о
Петру Коришком може се открити, међутим, само пажљивим читањем текста.
Свако читање и тумачење које се не држи текста, сумњиво је и неверодостојно. Рад је
у извесној мери, стога, и дискурс са контрадикторном студијом Владете Јеротића о
овом житију, једним од најопширнијих, најбољих, али и најпроблематичнијих текстова
о њему.

References

Богдановић, Д. (1980): Историја старе српске књижевности. Београд: СКЗ.
Богдановић, Д. (1988): ,,Житије Петра Коришког“. у: Теодосије, Житија,
Београд: Просвета–СКЗ.
Бојовић, Д. (2004): ,,Пројекција митарства у Житију Светога Петра
Коришког“. у: Црквене студије, Ниш, I, 123–129.
Деретић, Ј. (1983): Историја српске књижевности. Београд: Нолит.
Јеротић, В. (1988): ,,Житије Петра Коришког у светлу дубинске психологије“. у:
Теодосије, Житија, приредио Димитрије Богдановић. Београд: Просвета–СКЗ.
Кашанин, М. (1975): Српска књижевност у средњем веку. Просвета: Београд.
Kjerkegor, S. (1975): Strah i drhtanje, preveo Slobodan Žunjić. Beograd: BIGZ.
Лихачов, Д. С. (1972): Поетика старе руске књижевности, превео Димитрије
Богдановић. Београд: СКЗ.
Маринковић, Р. (2000): ,,Борба на камену. Трећи култ. Житије Светог Петра
Коришког“. у: Даница, Београд, 148–164.
Павловић, М. (1988): ,,Теодосијево Житије Петра Коришког”“. у: Теодосије,
Житија, приредио Димитрије Богдановић. Београд: Просвета–СКЗ.
Петровић, Д. (2010): ,,Српска средњовековна књижевност у контексту опште
књижевности средњег века“. у: Књижевна историја, Београд, 141–142, стр. 9–45.
Свето писмо. (1950). Свето писмо Старога и Новога завјета. Превео Стари
завјет Ђ. Даничић, Нови завјет превео Вук Стеф. Караџић. Њујорк–Лондон: Савет
библијских друштава.
Трифуновић, Ђ. (1990): Азбучник српских средњовековних књижевних појмова.
Друго, допуњено издање. Београд: Нолит.
Шпадијер, И. (2014): Свети Петар Коришки у старој српској књижевности.
Београд: Чигоја.
Published
2019-10-10