ДЈЕЛОВАЊЕ КОМУНИСТА НА БЕОГРАДСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ И ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВСКОМ ФАКУЛТЕТУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА

  • Небојша Малешевић
Keywords: комунизам, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, револуционарни студентски покрет, Акциони одбор стручних студентских удружења.

Abstract

У раду се указује на дјеловање комуниста на Београдском
универзитету са нарочитим освртом на Православни богословски факултет у периоду
између Два свјетска рата. Посебна пажња ће се обратити на револуционарни
студентски покрет на Универзитету у Београду, од оснивања Комунистичке партије
Југославије (КПЈ) и Савеза комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) до објављивања
„Обзнане“, преко периода који карактерише војно-монархистичка диктатура (6.
јануар 1929. године), па све до почетка Другог свјетског рата. Нагласак ће се ставити
на дјеловање комуниста на Православном богословском факултету које је највише
текло преко Акционог одбора стручних студентских удружења (АОССУ), тијела које
је било неодвојиво од СКОЈ-а, нарочито од 1933. до 1941. године.

References

Извори„Белешке“. у: Светосавље, Београд, децембар, 1937.
„Белешке“. у: Светосавље, Београд, октобар, 1938.
„Пред скупштину Удружења и хора студената теологије“. у: Студентске
новине, 10. новембар 1937.
Архива Православног богословског факултета, Записник сједнице Савета
Православног богословског факултета, из јуна 1939. године.
Деврња, М. (1936): „Како се у Београду врбује необавештена омладина за
Марксизам“. у: Хришћанска мисао, II, 7–8, 117–118.
Јовановић, Ј. (1939): „Зашто се код нас шири комунизам“. у: Пастир, год. 4, 2–
3, 60–66.
Јовановић, М. (1936): „Поводом комунизма у нашим школама“. у: Хришћанско
дело, бр. 2, 50–57.
К. С. (1936): „Ко заводи нашу децу?“. у: Хришћанска мисао, II, 12, 182–184.ЛитератураБонџић, Д. (2004): Београдски универзитет: 1944–1952, Београд: Институт за
савремену историју.
Васић, М. (1977): Револуционарни омладински покрет у Југославији 1929–1994,
Београд: Народна књига.
Васић, М. (1988): „Револуционарни студентски покрет 1929–1941. године“. у:
Универзитет у Београду: 1938–1988. уред. Ч. Поповић, Н. Вучић. Београд:
Универзитет.
Весовић, М. (1988): „Студентска штампа између два светска рата“. у:
Универзитет у Београду: 1938–1988. уред. Ч. Поповић, Н. Вучић. 881–898. Београд:
Универзитет.
Глигоријевић, Б. (1992): Коминтерна, југословенско и српско питање. Београд:
Институт за савремену историју.
Дамјановић, М. (1974): Напредни покрет студената Београдског
универзитета. Београд: Нолит.
Димић, Љ. (1988): „Универзитет у Београду као научни и културни чинилац
1929–1941. године“. у: Универзитет у Београду: 1938–1988. уред. Ч. Поповић, Н.
Вучић, 209–240. Београд: Универзитет.
Марковић, П. (2001): „Предисторија студентских покрета – упоредна
перспектива до Другог свјетског рата“. У: Историја 20. века, бр. 1, 19–32.
Николић, К., Кордић, В. (1994): Бољшевизација Комунистичке партије
Југославије: 1919–1929: историјске последице. Београд: Институт за савремену
историју.
389

Раковић, А. (2015): „О несугласицама на Православном богословском
факултету (1934–1941)“. у: Теолошки погледи, XLVIII, 1, 79–90.
Слијепчевић, Ђ. (2002): Историја Српске православне цркве, III. Београд:
Култура.
Цветковић, С. (1988): „Револуционарни студентски покрет 1918–1929. године“.
у: Универзитет у Београду: 1938–1988. уред. Ч. Поповић, Н. Вучић. Београд:
Универзитет.
Published
2019-10-10