СТРАДАЊЕ ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

  • Иван М. Бецић
Keywords: Велики рат, Епархија нишка, аустроугарска војска, немачка војска, бугарска војска, убиства свештеника, интернација, пљачка

Abstract

Окупација Србије у Великом рату донела је њеном становништву
велико страдање и огромну материјалну штету. Као стуб националне свести, на
удару, посебно бугарских окупационих власти, нашли су се српски свештеници, као и
срспке цркве, манастири и добра у власништву Српске православне цркве. У раду је,
првенствено на основу архивске грађе, приказан степен пострадалости Епархије
нишке, као једне од епархија које су највише пострадале у рату.

References

ИзвориАрхив Југославије, Министарство вера Краљевине Југославије.
Архив Југославије, Министарство иностраних послова Краљевине Југославије.
Архив Српске академије наука и уметности, Спискови убијених свештеника.
Бојковић, Слађана, Пршић, Милоје (2000): Страдање српског народа у Србији
1914–1918, Документа, Београд: Историјски музеј Србије.
Лесковачки гласник, Лесковац, 22. новембар 1930.ЛитератураAvramovski, Živko (1985): Ratni ciljevi Bugarske i centralne sile 1914–1918.
Beograd: Institut za savremenu istoriju.
Бецић, Иван М. (2012): Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–
1941. Београд: Институт за савремену историју.
Бецић, Иван М. (2015), „Страдање манастира на Косову и Метохији у Великом
рату“, у: Црквене студије, 12, 397–410.
Koljanin, Milan (2014): „Zločini Bugarske u Srbiji 1915–1918, Prilog istraživanju
bugarske okupacije u Prvom svetskom ratu“, u: Istorija 20. veka, 2, 39–52.
369

Митровић, Андреј (1984): Србија у Првом светском рату. Београд: Српска
књижевна задруга.
Младеновић, Божица Б. (2000): Град у аустроугарској окупационој зони у
Србији од 1916. до 1918. године. Београд: Чигоја.
Поповић, Никола Б. (2000): Срби у Првом светском рату 1914–1918. Београд–
Нови Сад: Друштво историчара Јужнобачког и Сремског округа.
Пршић, Милоје, Бојковић, Слађана (1997): Родолф Арчибалд Рајс о злочинама
Аустроугара-Бугара-Немаца у Србији 1914–1918, Изабрани радови. Београд:
Историјски музеј Србије – Стручна књига.
Радић, Радмила, Исић, Момчило (2014): Српска црква у Великом рату 1914–
1918. године. Београд – Гацко: Филип Вишњић – СКПД Просвјета.
Радојевић, Мира, Димић, Љубодраг (2014): Србија у Великом рату 1914–1918,
Кратка историја. Београд: Српска књижевна задруга – Београдски форум за свет
равноправних.
Стојанчевић, Владимир (1974): „Губици у становништву Србије и Београда под
аустроугарском окупацијом за време светског рата 1914–1918. године“, у: Годишњак
града Београда, XXI, 61–74.
Туровић, Добривоје Ж, Ивановић, Небојша М. (2006): Лесковац и лесковачки
крај 1915–1918. Лесковац: Историјски архив Лесковац.
Published
2019-10-10