СВЕШТЕНСТВО У РАШКО-ПРИЗРЕНСКОЈ ЕПАРХИЈИ 1913. ГОДИНЕ

  • Милош Јагодић
Keywords: Рашко-призренска епархија, 1913, Балкански ратови, свештенство, монаштво, биографија.

Abstract

У раду је у целости приказан и статистички анализиран попис
свештенства мирског и монашког реда Рашко-призренске епархије од 20. децембра
1913. Попис садржи основне биографске податке о пописаним личностима. Анализа је
табеларно приказана по месту рођења, животној доби, доби ступања у чин,
образовању и покретљивости.

References

Вучетић, Биљана (2006): Богдан Раденковић. Необјављени магистарски рад.
Београд: Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
Јагодић, Милош (2012): "Православна црква у новим крајевима Србије 1912-
1915". Српске студије, 3. Београд: Центар за српске студије, Филозофски факултет
Универзитета у Београду, 101-135.
Јагодић, Милош (2013): Нови крајеви Србије (1912-1915). Београд: Филозофски
факултет Универзитета у Београду.
Костић, Петар (1928): Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој
околини у XIX веку (са успоменама писца). Београд: Графички институт "Народна
мисао".
Маликовић, Драги (2000): Избор рашко-призренског митрополита 1912.
године. Београд, Приштина: Институт за српску културу.
Марковић-Новаков, Александра (2011): Православна српска богословија у
Призрену (1871-1890). Ниш: Епархија нишка, Епархија рашко-призренска.
Шалипуровић, Вукоман (1972): Културно-просветне и политичке организације
у Полимљу и Рашкој 1878-1912. Нова Варош: Општинска заједница образовања.
Published
2019-10-10