ЕПИСКОП НИШКИ ЈОАНИКИЈЕ II (1848–1858)

  • Милан Ранђеловић
Keywords: Јоаникије II, фанариоти, Ниш, Османско царство, Саборни храм, Хат-и Хумајун, Кримски рат.

Abstract

Рад представља резултат истраживања које је настало као
синтеза познатих и до сада неконсултованих података о столовању епископа
Јоаникија II у Нишу. Са циљем да расветли његову улогу у очувању и јачању
хришћанског елемента у овом граду, лик овог епископа размотрен је са аспекта који
превазилази пуке временске оквире његове службе у овом граду. На тај начин створена
је јаснија слика о његовој личности, што ће у великој мери олакшати будућа
истраживања о његовим достигнућима.

References

Badem, C. (2010): The Ottoman Crimean War (1853–1856). Leiden: Koninklijke
Brilll NV.
Гагулић, П. В. (1968): Метох манастира Високих Дечана у Нишу. Ниш: Вук
Караџић.
Гагулић, П. (1969): Метох манастира св. Јована Рилског у Нишу: са преписком.
Ниш: Вук Караџић.
Гагулић, П. В. (2004): Велики нишки Саборни храм: прилог историји Ниша и
Епархије нишке. Ниш: Саборни храм Свете Тројице.
Islamoglu-Inan, H. (2004): The Ottoman Empire and the World-Economy.
Cambridge: Cambridge university press.
Јањић Д. Ј., Ђокић Н. Д. (2014): „Неколико питања везаних за историју нишке
епископије од почетка XVI века до стварања бугарске егзархије средином XIX века“. у:
Баштина, бр. 37 (85–121). Приштина–Лепосавић: Институт за српску културу.
Yalçınkaya, M. A. (1995): „The provincial reforms of the early tanzimat period as
implemented in the kaza of Avrethisari“. In: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Dergisi, sayı 6 (343–385). Ankara: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Каниц, Ф. Ф. (2007): Срби и становништво. књига II. Београд: Логос Арт.
Костић, Р. (2009): „Неимари нишког Саборног храма“. у: Пешчаник, бр. 7 (249–
257). Ниш: Историјски архив Ниш.
La Turquie, 15. mars 1875.
Лилић, Б. (2002): Југоисточна Србија у периоду националне револуције: 1804–
1878. књ. I: Београд: Институт за политичке студије.
П. В. Г. (1987): „Прилог историји нишке епархије, поглавље XVIII. Јанићије II,
митрополит нишки (1850–1858)“. у: Глас православне епархије нишке, бр. 3–4 (26–28).
Ниш: Епархија нишка.
Spenser, E. (1851): Travels in European Turkey in 1850, vol. I. London: Colburn and
Co.
Србске новине, 23. април 1849.
Српске новине, 23. фебруар 1878.
Shaw, S. Ј. & Shaw, E. K. (1977): History of the Ottoman Empire and Modern
Turkey, vol. II. Cambridge: Cambridge university press.
Х. Васиљевић, Др Јов. (1923): „Податци за школске и црквене прилике у Нишу
од 1827–1860 год“. у: Годишњица Николе Чупића, бр. XXXV (118–131). Београд:
Чупићева задужбина.
Цариградскй в\стникъ, 16. октомврiя 1848.
Цариградскй в\стникъ, 6. март 1857.
Цариградскй в\стникъ, 10. яннуарiя 1859.
Цариградскй в\стникъ, 20. iyнiя 1859.
Цариградскй в\стникъ, 27. iyнiя 1859.
Published
2019-10-10