МАНАСТИРСКИ ПОСЕДИ У ЗЕМЉАМА ЛАЗАРЕВИЋА (1390–1427)

  • Синиша Мишић
Keywords: Лазаревићи, деспот Стефан, манастирски поседи, унче, војска, работе, Турци.

Abstract

ад се бави судбином манастирских имања у земљама Лазаревића
у периоду од 1390. до 1427. године. Посматра се однос Лазаревића према овом питању
и утицај нове политичке ситуације на обавезе насељеника на манастирским поседима.

References

Благојевић, М. (2000) „Секуларизација хиландарских поседа у средњовековној
Србији“, Осам векова Хиландара, Београд, 51–58.
Благојевић М. (1989), „Кнез Лазар – ктитор Хиландара“, Свети кнез Лазар,
Београд, 47–61.
Јечменица Д. (2014) „Поседи светогорског манастира Светог Пантелејмона у
Моравској Србији“, Власт и моћ. Властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године,
ур. С. Мишић, Крушевац, 183–206.
Леонид (1868) „Стара српска писма из руског манастира Св. Пантелеимона у
Светој Гори“, Гласник СУД 24, 231–295.
Михаљчић Р. (1976), „Прилог српском дипломатару: даровнице властеоске
породице Вукославића“, ИГ 1–2.
Мишић С. (2010), „Петрушко и Липовачко крајиште од половине 14. века до
1459. године“, Историја Поморавља и два века од Варваринске битке, ур. С. Мишић и
А. Шемјакин, Крушевац, 121–128.
Младеновић А. (2007), Повеље и писма деспота Стефана, Београд.
Новаковић Ст. (1912), Законски споменици српских држава средњег века,
Београд.
Веселиновић А. (2002), „Повеља деспота Стефана Лазаревића деспотици
Евпраксији“, ССА 1, 131–144.
Веселиновић А. (2003), „Повеља деспота Стефана Лазаревића манастиру
Милешеви“, ССА 2, 193 – 206.
Шуица М. (2004), „Повеља кнеза Стефана Лазаревића којом се Хиландару
прилаже црква Ваведења Богородичиног у Ибру“, ССА 3, 107–124.
Published
2019-10-10