ТЕОДОСИЈЕВ КОДЕКС И ЦРКВЕНИ АЗИЛ

  • Драгана J. Јањић
Keywords: азил, Црква, олтар, закон, Теодосијев кодекс, законодавство

Abstract

Одабиром теме настојимо да прикажемо историјски развој и
законско конституисање црквеног азила посредством црквених и државних закона
(Теодосијев кодекс, канони Васељенских сабора), као и кроз анализу појма црквеног
азила у српским средњовековним изворима и законодавству.

References

ИзвориActa Conciliorum Oecumenicorum (1928): I, 1, 4, Berolini–Lipsiae.
Code Théodosien livre XVI (2005): I, SC 497, Paris.
Code Théodosien I-IV, code Justinien, Constitutions Sirmondiennes (2009): II, SC,
531, Paris.
Данилови настављачи (1989): Данилов ученик, други настављачи Даниловог
зборника, Београд.
Chrysostomi Joannis, Homilia in Eutropium eunuchum patricium, 2, PG, 52.
Љетопис попа Дукљанина (1988): (пр. С. Мијушковић), Београд.
Mansi J. D (1901–1927): Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Paris–
Laipzig.
Socrate (2006): Histoire ecclésiastique, IV-VI, SC 505, Paris.
Sozomène (2008): Histoire ecclésiastique, VII-IX, SC 516, Paris.
Sévèr Sulpice (1968): Vie de Saint Martin, I, SC, 133, Paris.
Festugière André-Jean (1982): Éphès et Chalcédoine, Actes des Conciles, Paris.
Zosim (1986): Histoire Nouvelle, III-1, Paris.
Милаш, Никодим (2004): Правила православне цркве с тумачењима, 1, 2,
Београд–Шибеник.
Дучић, Нићифор (1877): Крмчија морачка, Гласник СУД, VIII, Београд.
Теодосије (1988): Житија, Београд.ЛитератураСоловјев, Александар (1928): Законодавство Стефана Душана цара Срба и
Грка, Књиге Скопског научног друштва, књ. друга, Скопље.
Соловјев, Александар (1933): Српске законске компилације XVII века, Глас
СКА, CLVII, Београд.
Соловјев, Александар (1980): Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354.
године, Београд.
Ducloux, Anne (1994): Ad ecclesiam confugere, Naissance du droit d’asile dans les
églises (IV – milieu du V s.), Paris.
Ducloux, Anne (1991): „L’Eglise, l’asile et l’aide aux condamnés d’apres la
constitutions du 27 jullet 398“. у: Revue historique de droit français et étranger, n. 2 avril-juin
1991 trimestrielle 69 année, Paris, 141–176.
Manfredini Arrigo Diego (1990): „Ad ecclesiam confugere, ad status congugere
nell’età di Teodosio I“. у: Atti dell’accademia romanistia constantiniana a Spello et Pertusa
(29 septembre – 2 octobre 1987), VIII Concegno internazionale, Perugia, 39–58.
Марковић, Биљана (2006): „Право на азил у византијскосрпској правној
компилацији закону цара Константина Јустинијана“. у: Историјски часопис, LIII,
Београд, 9–22.
Mangenot, Eugéne (1923): „Autel“. у: I, DTH, Paris, 2576–2584.
Dagron, Gilbert (1970) : „Le monachisme à Constantinople jusqu’au concile de
Chalcédoine“. у: Travaux et mémoires du centre de recherche d’histoire et de civilisation
byzantine, 4, Paris, 229–276.
Barone-Adesi, Giorgio (1986): „Servi gugitivi in ecclesia, indirizzi cristiani e
legislazione imperiale“. у: Atti dell’accademia romanistica constantiniana, VI convegno
internazionale, Università degli studi di Perugia, Perugia, 695–741.
Humbert, Gustave (1873): Advocatio, DAGR, I, Paris, 89–90.


231

Gaudemet, Jean (1979): La formation du droit séculier et du droit de l’Eglise aux IV
et V siècles, Paris.
Margetić, Lujo (1980): „Ekloga iz 726. godine i njezina važnost za našu pravnu
povijest“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1, Rijeka, 53–78.
Crépeau, François (1995): Droit d’asile – De l’hospitalité aux contrôles migratoires,
Bruxelles.
Martroye, François (1919): L’Asile et la législations impériale du IV au VI siècle,
Paris.
Мирковић Лазар (1982): Православна литургика, први општи део, Београд.
Томасовић Мирко (1990): „Хришћански храм (Тумачење храма са православне
тачке гледишта)“. у: Богословље, XXXIV(XLVIII), sv. 1–2, Београд, 109–123.
Timbal Duclaux de Martin Pierre (1939): Le droit d’asile, thèse, Paris.
Новаковић, Стојан (1907): Матије Властара Синтагма, СКА, Београд.
Тарановски, Теодор (1931): Историја српског права у Немањићкој држави, II,
Београд.
Vocabulaire de Théologie biblique (1995): (piblié Xavier Léon-Dufour), Paris, 98–
100.
Published
2019-10-10