ЧОВЕК ЈЕ ЧОВЕКУ ВУК И (ИЛИ) ЧОВЕК ЈЕ ЧОВЕКУ НАДА

ПАРАДИГМЕ ЗАПАДНОГ И ПРАВОСЛАВНОГ ЧОВЕКА

  • Петар М. Анђелковић
Keywords: Човек, антропологија, православље, западни систем вредности, образовање.

Abstract

Знање служи животу, а мудрост животом влада (Artes serviunt
vitae, sapientia imperat), говорио је мудри филозоф Сенека. Да ли човеку данашњице
знање служи животу и да ли његовим животом мудрост влада? Није ли знање, уместо
да буде барјактар слободе, братства и љубави, постало лакеј ,,новог поретка“, а
мудрост посрнула у моралној загушљивости данашњице? Да ли данас живимо у
сумраку лепоте и животне радости? Није ли живљење кренуло у супротном правцу од
живота? Да ли је на помолу остварење Јовановог откровења? Човек без мудрости
тешко може и да преживи, а камоли да примерено одговори на вечне дилеме свога
живота – како да буде срећан, како да нађе прави животни смисао, како да буде
поносан, вољен, поштован и самопоштован. Нужно је зато да се човек окрене правим и
трајним вредностима живота, његовој психолошкој, друштвеној, културној и духовној
дубини, топлини и смислу. Фромовски казано, да властито, аутентично бивствовање
стави испред поседовања, да другом човеку буде ,,нада“, а не ,,вук“ и да тако даље
шири границе слободе и људскости. Овај рад представља покушај да се укаже на две
различите антропологије, два различита пута (источни и западни) у схватању човека и
друштва, а самим тим и шта би требало да буду основни приоритет српског друштва
у ,,трагању за принципима наде“ (Блох) и у ком правцу усмерити наш вредносни
систем.

References

Анђелковић, П. (2104): Пасионирани патриотизам и(или) (ЕУ)ропство,
Косовска Митровица: Филозофски факултет Косовска Митровица.
Булгаков, С. (1991): Православље, Будва: Медитеран.
Велимировић, Н. (2001): „Алфабет народне одбране“. у: Сабрана дела Светог
владике Николаја, том II, Линц–Аустрија: Православна црквена општина ЛИНЦ.
Волесрстин, И. (2004): Опадање америчке моћи, Подгорица: ЦИД.
Гадамер, Х. Г. (1999): Европско наслеђе, Београд: Плато.
Грисендорф, Ф. (1989): „Последња проповед“ . у: Политика 9. априла 1989.
године.
Иљин, И. (2012): Пут ка очигледности, Београд: Логос.
Yannaras, Ch. (2007): Ekologu bu process of elimination....and Christmos,
,,Kathimerini sundayedition“ 23.12. 2007.
Кирил Патријарх Московски и све Русије. (2010): Слобода и одговорност – у
потрази за хармонијом, Београд: Православни богословски факултет – Институт за
теолошка истраживања.
Хоркхајмер, М. (1998): Критика инструменталног ума, Загреб: Глобус.
Хусерл, Е. (1991): Криза европских наука и трансцендентална феноменологија,
Горњи Милановац: Дечје новине.
Марковић, Ж. Д. (2014): Људска и права и глобализација, Косовска Митровица:
Филозофски факултет Косовска Митровица.
Милошевић, М. М. (1923): „Пад Запада и свесловенски месијанизам – Прилог
проблему наше културне оријентације“. у: Раскрсница, 3 јун 1923.
Поповић, Ј. (1993): Светосавље као филозофија живота, Ваљево: Манастир
Ћелије.
Поповић, Ј. (1999): „Филозофске урвине“. у: Сабрана дела светог Јустина
Новог, књига 8-9. Београд: Манастир Ћелије.
Сартр, Ж. П. (1964): Егзистенцијализам је хуманизам, Сарајево: Веселин
Маслаша.
Тејлор, Ч. (2002): Болест модерног доба, Београд: Чигоја штампа.
Шијаковић, Б. (2002): Пред лицем другог, Београд: Службени лист.
Published
2019-10-10