СТАРАЦ ЈОСИФ ИСИХАСТА И ПОЈАМ ТЕРЦИЈАЛНЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ

  • Маја Милић
Keywords: Старац Јосиф Исихаста, тиховање, психоанализа, стадијум огледала, терцијална идентификација.

Abstract

У раду се из угла психоаналитичке теорије трага за ближим
разумевањем тиховања које је практиковао старац Јосиф Исихаста. Објашњено је
схватање појмова субјекат, тело, тензија и молитва. Такође, доведени су у везу
Јосифово разумевање аскетске праксе, са традицијом европске феноменологије Мерло-
Понтија и Лакановим схватањем настанка и развоја личности које се темељи на
његовом разумевању стадијума огледала. У раду је уведен појам терцијална
идентификација (надовезујући се на Лаканову примарну и секундарну идентификацију)
у функцији ближег разумевања дубоке молитве као процеса који се одиграва у смеру
супротном од смера субјкектовог ступања у стадијум огледала.

T

References

Аристотел (1971): Метафизика. Београд: Култура, 285–309.
Вулевић, Г. (2009): Развојна психопатологија, необјављена скрипта. Београд.
Gregory of Nyssa (1978): The Life of Moses. New York: Paulist Press.
Јевремовић, П. (1998): Психоанализа и онтологија. Београд: Завод за уџбенике
и наставна средства.
Јевремовић, П. (2000): Лакан и психоанализа. Београд: Плато, 81–126.
Јевремовић, П. (2011): Патрологија у огледалу херменеутике. Београд:
Отачник.
Lacan, J. (2006): The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis,
Ecrits. New York: W. W. Norton & Company, 197–268.
Lacan, J. (2006): The Mirror Stage as Formative of the I Function as Revealed in
Psychoanalytic Experience, Ecrits. New York: W. W. Norton & Company, 93–100.
Lacan, J. (2006): Science and Truth, Ecrits. New York: W. W. Norton & Company,
726–745.
Lacan, J. (2006): Seminar on "The Purloined Letter", Ecrits. New York: W. W.
Norton & Company, 6–48.
Lacan, J. (1962–1963): Anxiety. The seminar, Book X.
Lacan, J. (1955–1956): Psychoses. The seminar, Book III.
Мајендорф, Ј. (1983): Свети Григорије Палама и православна мистика.
Београд: Православни Богословски факултет, Хиландарски фонд.
Мерло-Понти, М. (2012): Видљиво и невидљиво. Нови Сад: Академска књига.
Платон (2012): Писма. Београд: Тенеси, 33–67.
Richardson. J. W. (1974): Heidegger: Through Phenomenology to Trought. Martinus
Nijhoff, The Hague.
Sandler, J. (1989): Projection, Identification, Projective Identification. London:
Karnac Book, , 1–64.
Свети Григорије Палама (2012): „О божанским енергијама“, Догматске и
вероисповедне расправе. Нови Сад: Беседа, , 73–130.
Свети Григорије Палама (2012): Слова у одбрану светих исихаста. Нови Сад:
Беседа.
Старац Јосиф Исихаста (2011): Изложење монашког опита. Београд:
Задужбина Светог манастира Хиландара.
Старац Јефрем Филотејски и Аризонски (2014): Мој старац, Јосиф Исихаста.
Београд: Библиотека Очев дом.
Фројд, С. (2003): Параноја и хомосексуалност. Београд: Чигоја.
Хегел, Г. W. Ф. (1974): Феноменологија духа. Београд: Београдски издавачко-
графички завод, редакција „Култура“.
The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian. Holy Transfiguration Monastery,
Boston, 2011.
Published
2019-10-10