КОНЦЕПТ ЗЛА У РАНОЈ ПАТРИСТИЦИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ СУПРОТНОСТИ

  • Анђелија Милић
Keywords: истовременост, тежња, знање, наклоност, максимално доброчинство, зло, парадокс.

Abstract

Ако кренемо путем људске психе која се, хајдегеровски речено, отвара својој аутентичној егзистенцији у тренуцима у којима доноси сопствене свесне одлуке и проширимо тај контекст на људска стања наде или очаја као места отворености ка егзистенцијалној мучнини, видећемо да се исход може пратити двама путањама. Повезујући ову чињеницу са хришћанским гледиштем, уочавамо да се дуалност питања проширује и на дуалност човека у деловима душе и тела, а тиме и на вечно питање односа микро и макро космоса и односа добра и зла. У овом раду ћемо поменуту тематику обрадити кроз појмове истовремености/тежње (epektasis), наклоности/ненаклоности воље и интелектуалног/мистичног, синтетизујући наша запажања на самом крају и повезујући их са ранопатристичким учењима.

References

Ареопагит, Д. (2015): О мистичком богословљу. Ниш: Међународни центар за православне студије, Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу. Брјанчанинов, И.: Аскетски огледи, О Исусовој молитви, преузето са: https://svetosavlje.org/sr/asketski-ogledi/48/ (15.05.2016.) Вајнберг, С., преузето са: https://www.goodreads.com/author/quotes/86758. Steven_Weinberg (15.05.2016.) Египатски, Макарије, XXX Омилија, са старогрчког и енглеског превели јеромонах Порфирије и Љиљана. Петронијевић, преузето са: http://www.verujem.org/ sveti_oci/svmakarije.html, (15.05.2016.) Исповедник, Максим (1997): Мистагогије. Београд: Нови дани. Ларше, Ж.-К. (2006): Теологија болести. Ниш: Центар за црквене студије, Арс Либри. Mulhall, S. (2005): Human Mortality: Hedegger on How to Portray the Impossible Possibility of Dasein, у зборнику: А Companion to Heidegger. Malden, USA: Blackwell Publishing Ltd. Преузето са: http://www.olimon.org/uan/blackwell_companion-heidegger.pdf (15.05.2016.) Nagasawa, Y., Hell and The Problem of Evil (https://www.youtube.com/watch?v= cEXtuiDs5ow); The Problem of Heavenly Freedom (https://www.youtube.com/watch?v= J9HhjKPuOJ4), (преузето 15.05.2016.) Ниски, Григорије (2003): О стварању човека. Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског, 2003, преузето са: http://verujem.org/pdf/ grigorije_niski_stvaranje_coveka.pdf (15.05.2016.) Нови завет (2012): Београд: превод Комисије Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве, Библијско друштво Србије; на старогрчком: http://www.greekbible.com/ (преузето 15.05.2016.)30 Wrathall 2005, 342.
71
Sferlea, O. (2014): On the Interpretation of the Theory of Perpetual Progress (epektasis): Taking into Account the Testimony of Eastern Monastic Tradition Oradea, Romania: Cultura, Wetteren; преузето са: https://www.academia.edu/7869119/ On_the_Interpretation_of_the_Theory_of_Perpetual_Progress_epektasis_taking_into_Account _the_Testimony_of_Eastern_Monastic_Tradition_RHE_2014 (15.05.2016.) Тhe Brill Dictionary of Gregory of Nyssa (2010): Leiden, Boston: еdited by Lucas Francisco Mateo-Seco and Giulio Maspero. Преузето са: https://afkimel.files. wordpress.com/2014/05/dictionary-of-gregory-nyssa.pdf (15.05.2016.) Heidegger, M. (1967): Sein und Zeit, Tübingen, Deutschland: Max Niemeyer Verlag. Преузето са: http://busyreadywhat.org/Authors/Heidegger/Heidegger%20Martin%20%20Sein%20und%20Zeit.pdf (15.05.2016.) Wrathall, A. M. (2005) Unconcealement, у зборнику: А Companion to Heidegger. Malden, USA: Blackwell Publishing Ltd. Преузето са: http://www.olimon.org/uan/ blackwell_companion-heidegger.pdf (15.05.2016.)
Published
2019-10-10