ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ И ВЛАДИКА НИКОЛАЈ

  • Драгиша Бојовић
Keywords: Григорије Божовић, Владика Николај, православље, Охрид, Жича

Abstract

У српској култури и духовности између два рата деловало је
неколико изузетних интелектуалаца. Међу њима је било клирика, који су се бавили
књижевношћу, и лаика, који су били одани православној духовности. Између многих
стваран је однос сарадње и поверења. Сачувани су и важни текстови о томе. Данас нам
се, из тог времена, посебно важним чине сведочанства Григорија Божовића о Владики
Николају Велимировићу.

References

Алексић, Слађана; Лазић, Небојша ур. (2021): Етика и естетика Григорија
Божовића, Косовска Митровица, Зубин Поток: Филозофски факултет, Стари Колашин.
Андрејевић, Даница; Костић Тмушић Александра, ур. (2016): Поетика Григорија
Божовића, Косовска Митровица, Ниш, Зубин Поток: Филозофски факултет, Стари
Колашин.
Ахметагић, Јасмина (2012): Невидљиво збивање. Православна духовност у прози
Григорија Божовића, Лепосавић: Институт за српску културу.
Бован, Владимир (2007): Призренска богословија, Ниш: Српска православна
богословија Светог Кирила и Методија.
Богуновић, Слободан Гиша (2019): Људи Политике: лексикон сарадника (1904‒
1941), Београд: Политика.
Божовић, Григорије (2020): Сава Немањић – први архиепископ и просветитељ
Србије, Ниш: Међународни центар за православне студије.
Бојовић, Драгиша ур. (2006): Језик и стил Григорија Божовића, Косовска
Митровица, Зубин Поток: Филозофски факултет, Стари Колашин.
Бојовић, Драгиша (2010): Манастири у Старом Колашину, Ниш: Центар за
црквене студије.
Бојовић, Драгиша (2016): „Ненадмашни ходочасник”, у: Григорије Божовић, На
хаџилуку. Путописи и приче о храмовима и духовницима, приредио и предговор написао
Драгиша Бојовић, Београд: Службени гласник.
Бојовић, Јована (2020): Лингвистичка запажања Григорија Божовића, Зборник
Матице српске за књижевност и језик 68 (1), 169‒185.
Јевтовић, Миленко (1996): Личност и књижевно дело Григорија Божовића, књ.
I, Зубин Поток, Приштина: Стари Колашин, Нови свет, Институт за српску културу.
Јован, Митрополит Велеско-повардарски (2003): Неки аспекти из пасирског
рада Владике Николаја у Охриду и Битољу, Свети Владика Николај Охридски и Жички.
Текстови и сведочења. Симпосион, Жича, Краљево.
Јовановић Стоимировић, Милан (1998): Портрети према живим моделима,
приредили Стојан Трећаков и Владимир Шовљански, Нови Сад: Матица српска.
Секулић, Исидора (2003): Николај – Жича – српски народ, Свети Владика
Николај Охридски и Жички. Текстови и сведочења. Симпосион, Жича, Краљево:
Епископска епархија жичка, Свети манастир Жича.
Шијаковић, Богољуб (2019): Светосавље и философија живота, Нови Сад:
Православна реч.
Published
2023-12-31