ДУХОВНА ДИМЕНЗИЈА НАРОДНЕ ЕПСКЕ ПЕСМЕ УРОШ И МРЊАВЧЕВИЋИ

  • Бобан Миленковић
Keywords: Јеванђеље, духовност, књиге староставне, завет, властољубље, црква, држава, клетва, благослов, епске песме

Abstract

Епска времена везана за Светородне Немањиће, Краљевића Марка,
Светог кнеза Лазара, Косово и Метохију, Призрен, Крушевац или Грачаницу и Лазарицу,
Раваницу – ма где и ма када оне, опет и опет, од нових Немања, Лазара и деце им биле
грађене – једина су садашњост у којој Срби разумевајући прошлост имају своју
будућност. Без те непрекидне духовне епике, која није ништа друго до Јеванђеље гуслама
препевано, немогуће је разумети Србе, а још теже је Србину да разуме себе као оног ко
је утемељен на јеванђељском завету Светог Саве запечаћеном косовско-метохијским
путоказом и примером ‒ којима смо као народ и појединац Црквом Христовом рођени и
запечаћени.

References

Lowe, David Halyburton (1922): The Ballads of Marko Kraljevic. Cambridge: Printed
at the University Press.
Χρήστου Κ. Παναγιώτης (1987): Εισαγωγή. Γρηγορίου του Παλαμά Άπαντα τά έργα.
ΕΠΕ 87: Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Ελευθέριου Γ. Μερετάκη το Βυζάντιον Πατερικαί
εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμά.
Аверинцев, С. Сергеј (1982): Поетика рановизантијске књижевности. Београд:
СКЗ.
Андрић, Иво (1995):Развој духовног живота у Босни под утицајем турске
владавине. превео и приредио за штампу Зоран Константиновић: Београд: Просвета.
Бичков, В. Виктор (1991): Византијска естетика. Београд: Просвета.
Благојевић, Милан (1989): Србија у доба Немањића, од кнежевине до
царства:1168‒1371. Хронике српске књ.1: Београд: Вајат.
Богдановић, Димитрије (1980): Историја старе српске књижевности. Београд:
СКЗ.
Богдановић, Димитрије (1981): Књижевност у знаку Свете Горе. Историја
српског народа, књига прва од најстаријих времена до Маричке битке (1371): Београд:
СКЗ.
Богдановић, Димитрије (1982): На путевима теоријског проучавања
рановизантијске књижевности, увод у Аверинцев С. Сергејевич, Поетика
рановизантијске књижевности: Београд: СКЗ.
Богдановић, Димитрије (1997а): Књига у средњевековној српској култури.
Студије из српске средњовековне књижевности: Београд: СКЗ.
Богдановић, Димитрије (1997б): Политичка филозофија средњовековне Србије.
Студије из српске средњовековне књижевности: Београд: СКЗ.
Богдановић, Димитрије (1997в): Суштина просвећености у култури
средњовековне Србије. Студије из српске средњовековне књижевности: Београд: СКЗ.
Бојовић, П. Драгиша (2012): Медословесни језик Светог Саве. Летопис Матице
српске, октобар – новембар: Нови Сад: Матица Српска.
637
Бојовић, П. Драгиша (2017): Апологијом књижевности против духа
кривотворења Или: Зашто се Ненаду Величковићу причињава мач Стефана Немање.
Лицеум часопис за студије књижевности и културе год.23, бр. 18: Крагујевац: Центар за
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу.
Бојовић, П. Драгиша (2021): Српски владар као Пастир добри. Између
Подунавља и Средоземља: Тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу
поводом његовог 60. рођендана, ур. К. Митровић - А. Узелац: Пожаревац – Ниш: Народни
музеј Пожаревац-Центар за црквене студије.
Васић, М. Милоје (1928): Жича и Лазарица. Београд: Издавачка књижарница
Геце Кона.
Веселиновић, Андрија (2006): Држава српских деспота. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Гароња-Радованац, Славица (2008): Српска усмена традиција на Косову и
Метохији у путопису Александра Гиљфердинга. Савремена српска фолклористика V:
Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту: Београд,
Призрен, Нови Сад: Удружење фолклориста Србије Богословија „Светог Кирила и
Методија” у Призрену, Матица српска.
Гердер, Иогххан Готфрид (1997): Идеи к философии истории челочевства.
Москва: Издательство Наука.
Дармановић, Катица (2016): Типологија и функција женских ликова у епским
песмама Вукове збирке. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Катедра за српску књижевност:
https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8226/Disertacija9442.pdf?sequence=6
&isAllowed=y приступљено 1.08.2023. 14:10
Деретић, Јован (1987): Кратка историја српске књижевности Београд: БИГЗ.
Деретић, Јован (1995), Загонетка Краљевића Марка, Београд: СКЗ.
Детелић, Мирјана (2007): Епски градови: лексикон. Београд: САНУ,
Балканолошки институт.
Екмечић, Милорад (1972): Напомене уз песму Зидање Дечана. Александар
Гљифердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији: Сарајево: Веселин
Маслеша.
Живанчевић, Милорад (1965): Напомене уз песму Урош и Мрњавчевићи. Епске
Народне песме Немањићи и Мрњавчевићи: Београд: Народна књига.
Живковић, Тибор (2012): О такозваној „Хроници српских владара“ из списа De
administrando imperio цара Константина VII Порфирогенита. Византијски свет на
Балкану књига II. Београд: Византолошки институт, САНУ.
Зуковић, Љубомир (1985): Народни еп о Краљевићу Марку, Београд: ЗУНС.
Јовановић, Александар (2017): Српска епска Библија. - Јовић, Саво Б.
Јеванђељски мотиви у епским народним песмама: тумачење у настави. Нови Сад:
Штампарија Издавачке фондације Архиепископије београдско-карловачке.
Јовић, Б. Саво (2017): Јеванђељски мотиви у епским народним песмама:
тумачење у настави. Нови Сад: Штампарија Издавачке фондације Архиепископије
београдско-карловачке.
Коматина, Предраг (2021): Константин Порфирогенит и рана историја Јужних
Словена. Београд: Византолошки институт, САНУ.
Љубинковић, Ненад (1996): Транспозиција историјских чињеница у епско и
митско ткиво епске легенде - легенда о Косовскоме боју легенда о Краљевићу Марку,
Лицеум књига 2. Крагујевац: Центар за научна истраживања Српске академије наука и
уметности и Универзитета у Крагујевцу
638
Маринковић, Радмила (2007): Светородна господа српска: истраживања
српске књижевности средњег века. Београд: Друштво за српски језик и књижевност
Србије.
Михаљчић, Раде (1975): Крај српског царства. Београд: СКЗ.
Михаљчић, Раде (1981а): Почетак Урошеве владавине. Историја српског народа
књига прва од најстаријих времена до Маричке битке (1371): Београд: СКЗ.
Михаљчић, Раде (1981б): Маричка битка. Историја српског народа књига прва
од најстаријих времена до Маричке битке (1371). Београд: СКЗ.
Михаљчић, Раде (2001): Лазар Хребељановић, историја, култ, предање. Београд:
Српска школска књига Knowledge.
Нарочницка, В. Наталија (2003): Русија и Словени у свијету промјена:
универзалистички пројекат у свијетлости религиозно-философских основа историје.
Београд: Богословски факултет.
Његош, Петар Петровић (1964): Горски Вијенац. Изабрана дела, Југословенски
класици. Београд: Народна књига.
Петровић, Соња (2018): „О Божјој казни због грехова наших“: прича о паду
Српског царства у делу Константина Михаиловића из Островице, Савремена српска
фолклористика V: Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском
контексту, Удружење фолклориста Србије Богословија „Светог Кирила и Методија“ у
Призрену Матица српска, Београд, Призрен, Нови Сад.
Поповић, Павле (1918): Југословенска књижевност. Cambridge: Printed at the
University Press.
Пупин, И. Михајло (2016): Са пашњака до научењака. Београд – Нови Сад -
Идвор: Карић фондација: Матица српска.
Пурковић, Ал. Миодраг (1975): Јелена жена цара Душана. Диселдорф: Српске
православне епархије за западну Европу.
Радосављевић, Артемије, епископ (2005): Проблем неусловљености или
условљености оваплоћења Бога Логоса, Са Христом кроз живот: Београд: ATOC
Мисионарски и духовни центар.
Радосављевић, Јован, протосинђел (1985): Исихазам. Теолошки погледи, година
XVII, број 1-3: Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве.
Ранковић, Зоран (2018): Словенски преводи, Родољуб Кубат/Предраг
Драгутиновић Лексикон библијске егзегезе. Београд: Библијски институт Православног
богословскох факултета Универзитета у Београду.
Рудић, Срђан (2001): О првом помену презимена Мрњавчевић. Историјски
часопис, књ. XLVIII. Београд: Историјски институт.
Тарановски, Теодор (2002): Историја српског права у Немањићкој држави.
Београд: Лирика.
Томић Ђурић, Марка (2019): Фреске Марковог манастира. Београд: Битољ:
Балканолошки институт САНУ: Архиепископија охридска и Митрополија скопска.
Трифуновић, Ђорђе (1979): Деспот Стефан Лазаревић, књижевни радови.
Београд: СКЗ.
Трифуновић, Ђорђе (2009): Стара српска књижевност основи треће проширено
издање. Београд: Чигоја штампа.
Published
2023-12-31