КУЛТУРА НАЦИОНАЛНОГ СЕЋАЊА У КОНТЕКСТУ КОНСТРУИСАЊА СРПСКЕ МУЗИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ – БИТОЉСКА БОГОСЛОВИЈА

  • Биљана Мандић
Keywords: Српска православна богословија у Битољу, музичко образовање српског православног свештенства, музичка педагогија, музичко школство, музичка култура

Abstract

У настојањима, да физички покуша да затре све православно и
избрише га из културе националног сећања, комунистичка власт је, после Другог
светског рата, зграду Битољске богословије разрушила до темеља и на њеном месту
изградила стамбене објекте. Стиче се утисак да је из културе националног
сећања ’избрисана’ и 2022. година, година у којој је требло да буде обележен један век од
поновног успостављања рада Битољске богословије. У стремљењу ка ревитализацији
национално-културног сећања, у раду се указује на двојаку мисију богословије, коју је ова
установа остваривала у периоду између два светска рата. Прву, музичко-педагошку,
чијом опсервацијом је утврђено да су у Битољској богословији деловали ученици Стевана
Стојановића Мокрањца, као чувари, настављачи и поштоваоци Мокрањчеве педагогије.
Анализом друге, национално-културне мисије, утврђен је допринос богословског хора у
креирању и ојачавању веpског и национално-културног идентитета. Утемељен на
архивској документацији, истраживачким микронаративима, рад указује на улогу,
значај и допринос који је Битољска богословија остварила у ширем заснивању српске
музичке педагогије, верског, националног и културног живота Срба у тадашњим јужним
крајевима Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а касније Краљевине Југославије.

References

Арсењев, Алексеј (2016): „Руска емиграција и црквено појање у Србији: 1920–
1970. године “, Зборник Матице српске за сценску уметност и музику, Нови Сад: Матица
српска, 2016/55, 129–174.
Архив Југославије (АЈ), Министарство вера (69), фасцикле 30/53, 31/54, 32/55,
199/320, 213/335.
Архив Југославије (АЈ), Министарство просвете (66), фасцикле 1094/1414,
2716/2335.
Васиљевић, Зорислава (2006): Методика музичке писмености, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Васиљевић, Зорислава (2000): Рат са српску музичку писменост, Београд:
Просвета.
Ивановић, Дарко (2016): Свештенослужитељи Браничевске епархије:
биографски лексикон (свештеници и ђакони): М-Ш, Пожаревац: Епархија браничевска,
Одбор за просвету и културу.
Извештај о Богословији Светога Саве у Београду за школску 1904/05. (1905),
Београд: „Талетова“ штампарија.
Извештај о Богословији Светога Саве у Београду за школску 1910/11. (1911),
Београд: Нова штампарија „Давидовић“.
Извештај за школску 1930/31. годину Српске православне богословије у Битољу
(1931), Битољ: Штампарија и радионица папирних кеса „Победа“.
Извештај за школску 1931/32. годину Српске православне богословије у Битољу
(1932), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1932/33. годину Српске православне богословије у Битољу
(1933), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1933/34. годину Српске православне богословије у Битољу
(1934), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1934/35. годину Српске православне богословије у Битољу
(1935), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1935/36. годину Српске православне богословије у Битољу
(1936), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1936/37. годину Српске православне богословије у Битољу
(1937), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1937/38. годину Српске православне богословије у Битољу
(1938), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1938/39. годину Српске православне богословије у Битољу
(1939), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Извештај за школску 1939/40. годину Српске православне богословије у Битољу
(1940), Битољ: Штампарија и печаторезница „Победа“.
Качарић, Нинослав (2014): „Верска настава у Србији-историјат и перспективе“,
Истраживања у педагогији, Вршац: Високо школа струковних студија за образовање
васпитача, 4(2), 49–64.
Кокотовић, Будимир (2022): „Свети Владика Николај Велимировић и Битољска
богословија“, у: Николајеве студије: међународни часопис за истраживање богословског
и црквеног доприноса Николаја Велимировића, Београд: Хришћански културни центар „др
Радован Биговић“, II, 4, 367–388.
Максић, Славица (2006): Подстицање кративности у школи, Београд: Институт
за педагошка истраживања.
Мандић, Биљана (2023): „Настава нотног певања у Призренској богословији:
интегративни сегмент српске музичке педагогије“, Црквене студије, Ниш: Центар за
црквене студије, Међународни центар за православне студије, 20, 717–732.
Мандић, Биљана, Перковић Ивана (2015): „Наставници музике у српским
православним богословским школама између два светска рата“, Зборник Матице српске
за друштвене науке, Нови Сад: Матица српска, 2/151, 249–275.
Милановић, Биљана (2016): „Обликовање нације кроз креирање националне
уметничке музике у Србији у први https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3275/Disertacija.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
Милошевић, Боривоје (2023): „Светосавске прославе у Босни и Херцеговини под
аустроугарском управом“, Црквене студије, Ниш: Центар за црквене студије,
Међународни центар за православне студије, 20, 467–480.
Перковић Ивана, Мандић Биљана (2015): „Парадигма усмено/писано и
педагогија црквеног појања у српским богословским школама“, Зборник Матице српске
за сценску уметност и музику, Нови Сад: Матица српска, 53, 33–49.
Прелић, Младена (1998): „Обнова светосавских прослава код Срба у Будимпе-
шти“, Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLVII, Београд: Етнографски
институт САНУ, 121–135.
Published
2023-12-31