ИКОНОПИС ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА У МАНАСТИРУ АЈДАНОВАЦ – ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ДЕЛА ЕВСТАТИЈА ПОП ДИМИТРОВА, АНДРЕЈА БИЦЕНКА И РУСЕ КРСТИЋА

  • Ивана Женарју Рајовић
  • Игњатије Урош Ђорђевић
Keywords: Евстатије Поп Димитров, Андреј Биценко, Русе Крстић, иконостас, иконе

Abstract

У цркви манастира Ајдановца налази се иконостас конструисан
1904. године, као и неколико покретних икона, који до сада нису били предметом стручне
анализе. Стога се у раду говори о овим иконама и њиховим ауторима. Анализа је показала
да је иконе на иконостасу радио Евстатије Поп Димитров, Андреј Биценко две престоне
иконе, као и једну икону и запрестони крст, а једну икону галички сликар Русе Крстић.

References

Божовић, Александар (2010): Црква Ружица у источном подграђу Београдске
тврђаве. Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда.
Василиев, Асен (1961): „Художествени паметници и майстори образописци из
някои селища на Кюстендилско, Трънско и Брезнишко“, Комплексни научни експедиции
в Западна България Трънско, Брезнишко, Кюстендилско през 1957–1958, София, 209–213.
Василиев, Асен (1965): Български възрожденски майстори: живописци,
резбари, строители, София: Наука и изкуство.
Женарју, Ивана (2014): „Благовештењска црква у Штиткову“, Милешевски
записи 10, 99–116.
Женарју Рајовић, Ивана (2016): Црквена уметност у Рашко-призренској
епархији (1839–1912). Лепосавић: Институт за српску културу Приштина/Лепосавић.
Извештај (1974): Црква Св. Ђорђа у манастиру Ајдановац: Иконостас цркве Св.
Ђорђа у Ајдановцу, Завод за заштиту споменика културе Ниш, Бр. 1895/1, Поповић,
Љубица, 2. 11. 1974.
Костић Ђекић, Ана (2017): „Руски емигранти и црквено сликарство међуратног
периода: црква у селу ратари код Смедеревске Паланке“, Смедеревски крај 1918–1941,
ур. А. Кадијевић, Смедерево: Историјски архив, 255–275.
Костић, Ана (2019): „Црква Светих архангела Михаила и Гаврила у Конџељу“,
Студије визуелне културе Балкана 2, 71–93.
Макуљевић, Ненад (2005): „Иконопис Врањске епархије 1820–1940“, Иконопис
Врањске епархије. ур. М. Тимотијевић, Н. Макуљевић, Београд: Филозофски факултет,
Катедра за историју уметности новог века – Врање: Епархија врањска Српске православне
цркве, 11–42.
Макуљевић, Ненад (2007): Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914).
Београд: Филозофски факултет, Катедра за историју уметности новог века.
Макуљевић, Ненад (2008): „Црква Свете Тројице“, Саборни храм Свете Тројице
у Врању 1858–2008, ур. Н. Макуљевић, Врање: Фонд „Свети Прохор Пчињски“
Православне епархије врањске, 23–44.
Марковић, Маријана (2018): „Представа Сабор арханђела у цркви Светог Ђорђа
у Ајдановцу“, Ниш и Византија XVI, 357–366.
Марковић, Татјана (2001): „Рад Андреја В. Биценка у Шапцу, Ориду, Каони и
Шабачкој Каменици“, Museum 2, 171–181.
567
Межински Миловановић, Јелена (2020): „Прилог истраживању руско-српских
веза у црквеном и дворском сликарству и градитељству кроз опусе руских емиграната у
Србији између два светска рата: примери преузимања руских модела“, Музикологија 28
(2020) 99–125.
Миловић, Никола (2007): „Изложба Руски сликари, вајари и архитекте у
Крагујевцу 1920–1941“, Каленић 3 (171) / XXVIII, 36–37.
Николовски, Дарко (2018): „Христијански сакрални споменици во општините
Дебар и Маврово и Ростуша“, у: Културното наследство во Дебарско–Реканскиот
регион, Скопје: Министерство за култура на Република Македонија, Управа за заштита
на културното наследство, 15–27.
Петковић, Владимир (1950): Преглед црквених споменика кроз повесницу српског
народа. Београд: Српска академија наука.
Петковић, Сретен (1965): Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије
1557–1614. Нови Сад: Матица српска, Одељење за ликовне уметности.
Ракоција, Миша (2013), Манастири и цркве јужне и источне Србије. Ниш: Завод
за заштиту споменика културе.
Спиридоновић Пелех, Михајло (1942): Православни манастири Епархије нишке.
Ниш.
Стојановић, Љубомир (1902): Стари српски записи и натписи I. Београд: Српска
краљевска академија.
Ћировић, Ирена (2015): „Зографске радионице и зидно сликарство XIX века у
храмовима Врањске епархије“, Проблеми на изкуството 4, 25–37.
Шупут, Марица (1991): Споменици српског црквеног градитељства XVI–XVII
век. Београд: Филозофски факултет, Институт за историју уметности: Републички завод
за заштиту споменика културе; Нови Сад: Матица српска; Приштина: Институт за
проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана.
Kovačević, Ljubomir (1878): „Nekoliko srpskih natpisa i bilježaka“, Starine JAZU 10,
257–273.
Published
2023-12-31