СЕЋАЊЕ НА МАТИ МАКАРИЈУ И ЊЕН ДОПРИНОС ОЧУВАЊУ И НЕГОВАЊУ ЈЕДНОГ ОД ДРАГУЉА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ‒ МАНАСТИРА СОКОЛИЦE

  • Илинка Мушикић Поповић
  • Алекса Поповић
Keywords: Мати Макарија, манастир Соколица, способности, светиња, Косово и Метохија, иконе

Abstract

Једна од најпознатијих монахиња Српске православне цркве ‒ мати
Макарија (световно Милица Обрадовић) била је омиљена широм Косова и Метохије.
Завршила је два факултета: Природно-математички факултет у Београду и Теолошки
факултет у Солуну. Поред академског образовања мати Макарија је била и полиглота,
о чему сведоче њени преводи светоотачке литературе, а бавила се и уређивањем и
илустровањем књига о духовним темама. У раду је дат приказ живота мати Макарије
и њен рад у Манастиру Соколица, код Звечана на Косову и Метохији, у ком je живела и
радила од 1991. до 2022. године.

References

Владушић, Слободан (2016): Загонетке Богородице Соколичке, Летопис
Матице српске, књ. 497, св. 1‒2, јануар‒фебруар, 2016, 99‒110.
Гильфердинг, Александр Федорович (1873): Собрание сочинений, Том III, Босня,
Герцеговина и Старая Сербя. Санкт Петербургъ: Изданiе Д. Е. Кожанчикова.
Гугољ, Бранка (2019): Деведесет година рада на проучавању и заштити
Манастира Бањска 1928‒2018, Косовско‒ метохијски зборник, 8/2019, 157‒172 + прилози.
Ђокић, Небојша, Надовеза Бранко (2019): Цркве и манастири на Косову и
Метохији у XIX веку. Оставштина Немањића. Крушевац ‒ Београд: Историјски архив
Крушевац, Српски научни центар Београд.
Карановић, Душан (2017): Док анђели певају. Песме за децу, Чачак ‒ Врњачка
Бања: Предшколска установа „Гимназион” ‒ „Интерклима графика”.
Коларов, Игор (2021): Соколички зборник, Звечан ‒ Београд: Манастир Соколица
‒ „Визартис”.
Мати Јелисавета, Старац Захарија: чудесник љубави, (превод и припрема за
штампу: мати Макарија) (1987): Пећ ‒ Београд: Манастир Пећке патријаршије,
Штампарија ПТТ.
Монахиња Макарија (2016):Светлоносац владика др Данило Крстић, епископ
будимски, као духовни родитељ, Београд: „Глобосино” ‒ Чигоја штампа.
Иста, (2021): Љубав и опроштај нису само речи, него живот у Христу,Звечан ‒
Београд: Манастир Соколица ‒ „Визартис”.
Иста, (2014): Манастир Соколица ‒ бисер са Косова и Метохије.
Звечан:манастир Соколица.
Парлић Божовић, Јасна, Мушикић, Илинка (2020):Светосавље као могући правац
у српској педагогији, Међународни тематски зборник Наука без граница ІІІ, Свеска 4:
Образовање и развој личности, (ур. Ђурић, Игор, Ранђеловић, Душан), Косовска
Митровица: Филозофски факултет, 3‒22.
Преподобни Јован Мосха ‒ Духовни Луг (Лимонар). (прев. Мати Макарија
Обрадовић) (2001): Нови Сад: Манастир Соколица ‒ Артпринт.
Пузовић, Предраг (1996): Епархије Српске православне цркве у расејању,
Богословље. Часопис Православног богословског факултета у Београду, 40 (1‒ 2), 87‒ 96.
Свети старац Варсануфије ‒ ка духовном савршенству (превод сестара
Манастира Соколице) (1997): Крагујевац: Манастир Соколица ‒ „Погледи”.
Старец Варнасуфије, Беседе ‒ завештања духовном потомству, (превод мати
Макарија) (1990) Београд: Штампарија Српске православне цркве.
Тодић, Бранислав (2007): Бањско злато ‒ последњи остаци фресака у Цркви
Светог Стефана у Бањској, Манастир Бањска и доба краља Милутина (ур. Бојовић,
Драгиша), Ниш ‒ Косовска Митровица: Центар за црквене студије, Филозофски факултет
у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, 163‒174.
Ćurčić, Slobodan (2004): Religious Settings of the Late Byzantine Sphere, Byzantium:
Faith and Power (1261‒1557), (Brooks, Sarah T., ed.), New York ‒ New Haven ‒ London, The
Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, 65‒93.
Шуица, Марко (2000): Немирно доба српског средњег века. Властела српских
обласних господара. Београд: Службени лист СРЈ.

Kuripešić, Benedikt (2006.2): Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530,
Banja Luka: Беседа.
Писма и белешке патријарха Павла (2010): (прир. архимандрит о. Јован
Радосављевић), Призрен: самиздат.
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у
Београду, бр. 1737 од 19. 10. 1947. год. Закон о заштити споменика културе и природних
реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).
Цариградски гласник (1895): бр. 2; (1899): бр. 29.
Шематизам источно ‒ православне српске патријаршије по подацима из 1924.
године (1925): Сремски Карловци: САС.
Published
2023-12-31