ПОВОДОМ ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ОД СМРТИ АРХИМАНДРИТА СТЕФАНА ИЛКИЋА – ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ

  • Снежана Божанић
Keywords: Стефан Илкић, храм Св. Стефана у Сомбору, Школски лист, Духовна стража, библиотекарство, музикологија, читаоница, хуманитарни рад

Abstract

У фокусу нашег истраживања налази се световни и духовни рад
архимандрита Стефана Илкића (1875‒1963) у Сомбору, пре 1908. године и после његовог
монашења. Као стални сарадник Школског листа, перовођа Сомборске читаонице и
Добротворне задруге Српкиња Сомборкиња, настојатељ Задужбине Стевана Коњовића
Николиног, уредник Духовне страже, управник Градске библиотеке, секретар и
председник Сомборске српске црквене певачке дружине, покретач Историјског друштва
у Сомбору, председник Месног одбора Црвеног крста и друго, обележио је живот
Сомбора током прве половине прошлог века. У многим сегментима по свом значају дело
Стефана Илкића далеко превазилази локалне оквире. Све наведено анализирано је у раду.

References

Башовић, Љиљана (1981): ,,Друштво југословенских библиотекара 1931‒1941“.
Библиотекар, 33, 1–6, 59–71.
Бељански, Миленко (1984): Градска управа у Сомбору од 1919. до 1941. године.
Сомбор: Просвета.
Божанић, Снежана, Васић, Жељко (2014): Храм. Св. апостола Петра и Павла у
Бачком Брестовцу (1744-2014). Бачки Брестовац: Црквена општина у Бачком Брестовцу.
Васиљевић, Јован (2009): Сомборско певачко друштво 1870–1995. Сомбор:
Градска библиотека.
416
Васић, Александар (2016): ,,Музикографија Весника Јужнословенског певачког
савеза (1935–1938)“. Музикологија, II, бр. 21, 185–200.
Васић, Павле (1984): Уметничка топографија Сомбора. Нови Сад: Матица
српска.
Годишњак Историјског друштва у Сомбору 1936/1937 (1937). Сомбор:
Историјско друштво.
Димић, Љубомир (1997): Културна политика краљевине Југославије 1918‒1941
III. Београд: Стубови културе.
Ђурашиновић, Биљана (2016): ,,Друштво југословенских библиотекара –
деловања и домети“. Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства,
год. 13, бр. 25 (новембар 2014), 2–10.
Ђурашиновић, Биљана (2018): Јавне библиотеке у Србији 1919-1941: практични
и теоријски домети. Докторска дисертација у рукопису. Београд: Филолошки факултет.
Илкић, Стефан (1953): ,,Из старих записника Учитељске школе у Сомбору“. у:
Споменица Учитељске школе у Сомбору 1778–1953, Сомбор: Одбор за прославу 175
годишњице Учитељске школе у Сомбору, 47–55.
Илкић, Стефан (1953): ,,Мита Петровић“. у: Споменица Учитељске школе у
Сомбору 1778–1953, Сомбор: Одбор за прославу 175 годишњице Учитељске школе у
Сомбору, 75–77.
Илкић, Стефан (1953): ,,Никола Ђ. Вукићевић“. у: Споменица Учитељске школе
у Сомбору 1778–1953, Сомбор: Одбор за прославу 175 годишњице Учитељске школе у
Сомбору, 68–71.
Илкић, Стефан (1953): ,,Први гласови у српској јавности о установљењу
Учитељске школе у Сент Андреји“. у: Споменица Учитељске школе у Сомбору 1778–
1953, Сомбор: Одбор за прославу 175 годишњице Учитељске школе у Сомбору, 37–40.
Илкић, Стефан (1939): ,,Рад и стремљење српских певачких дружина до народног
уједињења. Културно-историјска скица“. У: Ђорђе Цвејанов (ур.), Певачки алманах
Певачке жупе ,,Др. Лаза Костић“. Сомбор: Штампарија Стевана Стојачића, 4‒11.
Илкић, Стефан (1912): Светогорски утисци: успомене с пута. Нови Сад: Парна
штампарија Ђ. Ивковића.
Илкић, Стефан (1906): Споменица на четрдесетогодишњу прославу
учитељевања Александра М. Коњовића, учитеља православне српске осн. школе
брестовачке. Сомбор: Српска штампарија Владимира П. Бајића.
Ilkić, Stefan (1935): ,,U spomen D-ra Joce Laloševića“. Vesnik Južnoslovenskog
pevačkog saveza, god. I, br. 2/3, 13–19.
Каписазовић, Добривоје (1963): ,,† Архимандрит Стефан Илкић“. Православна
мисао, год. VI, св. 1‒2, 169‒171.
Кљајић, Лепосава (2004а): ,,Архимандрит Стефан Илкић 1875-1963“. Зборник
МС за историју, бр. 69‒70, 285‒290.
Кљајић, Лепосава (2001): Манастир Светог архиђакона Стефана у Сомбору.
Сомбор: Манастир Св. Стефана.
Кљајић, Лепосава (2004б): Манастир Ковиљ. Нови Сад: Беседа.
Костић, Константин (1931): Вођ о прослави шездесетогодишњице опстанка
Српске црквене певачке дружине у Сомбору (Дунавска бановина), 1870–1931. Сомбор:
Штампарија Стевана Стојачића.
Крестић, Василије (2021): Историја српске штампе у Угарској (1791-1914).
Нови Сад: Архив Војводине, Православна реч.
417
Макарић, Радомир (1978): ,,Учитељска школа у другој половини 19. века и
почетком 20. века (1848‒1918)“. У: Радомир Макарић и Стеван Васиљевић (ур). Две
стотине година образовања учитеља у Сомбору 1778‒1978. Сомбор: Одбор за прославу
две стотине година образовања учитеља у Сомбору, 81‒241.
Марковић, Саша (2011): Политичка биографија Јована Јоце Лалошевића.
Сомбор: Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору.
Милановић, Биљана (2016): Европске музичке праксе и обликовање нације кроз
креирање националне уметничке музике у Србији у првим деценијама ХХ века. Докторска
дисертација у рукопису. Београд: Филозофски факултет.
Николић, Петар (2022): Литургијски живот и литургијска теологија у
Карловачкој митрополији у XIX веку. Докторска дисертација у рукопису. Београд:
Православни богословски факултет.
Panić, Vladimir (1982): ,,Istorijsko društvo u Somboru“. Домети, год. 9, бр. 30, 97–
108.
Пејовић, Роксанда (1986а): Певачка друштва 1. Српско музичко извођаштво
1831–1941. Београд: Удружење музичких уметника Србије.
Пејовић, Роксанда (1986б): Певачка друштва 2. Српско музичко извођаштво
1831–1941. Београд: Удружење музичких уметника Србије.
Петковић, Гордана (2016): Знаменити чланови породице Ћирић из Сремских
Карловаца. Докторска дисертација у рукопису. Нови Сад: Филозофски факултет.
Плавшић, Радивој (1961): Монографија Читаонице ,,Лаза Костић“ у Сомбору
1845-1960. Сомбор: Читаоница ,,Лаза Костић“.
Плавшић, Радивој (1959): Стогодишњи развој и рад Градске библиотеке у
Сомбору 1859–1959. Сомбор: Градска библиотека у Сомбору.
Селихар, Карла (2015): Српске читаонице у Војводини до 1918. године.
Докторска дисертација у рукопису. Београд: Филолошки факултет.
Селихар Карла, Трајковић, Бојанка (2012): ,,Утицај педагошког часописа
“ Школски листˮ Николе Ђ. Вукићевића на образовање учитеља“. У: Првослав Јанковић,
Милан Степановић (ур). 200 година Српске препарандије у Сентандреји и Сомбору.
Сомбор: Педагошки факултет, 411‒427.
Слијепчевић, Ђоко (1986): Историја СПЦ III. Келн: самостално издање аутора.
Степановић, Милан (2011): Светођурђевска црква у Сомбору. Сомбор: Српска
православна епархија бачка, Српска православна црквена општина.
Степановић, Милан (2022): Црква Св. Јована Претече у Сомбору. Сомбор:
Удружење грађана "Норма", Српска православна црквена општина
Степановић, Милан (2021): 120 година рада Црвеног крста у Сомбору. Сомбор:
Црвени крст, Историјски архив, Удружење грађана "Норма".
Стоканов Радивој, Суботин, Миодраг (2000): Вођ о обнови Српске читаонице
“Лаза Костић” у Сомбору: 1845‒1882‒1998. Сомбор: Српска читаоница “Лаза Костић”.
Цисарж, А. Бранко (1986): Један век периодичне штампе Српске православне
цркве I. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
Цисарж, А. Бранко (1991): Један век периодичне штампе Српске православне
цркве II. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
Published
2023-12-31