ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ (1892) ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ.

  • Παντελεήμων Χαμπίδης
Keywords: Εκκλησιολογία, Λουκέρνη, Παλαιοκαθολικοί, Ορθοδοξία, Einzelkirchen

Abstract

Η εκκλησιολογία του διεθνούς συνεδρίου των Παλαιοκαθολικών στη
Λουκέρνη της Ελβετίας το 1892 έδωσε την αφορμή για συζήτηση στο νεοσύστατο τότε ελληνικό
κράτος. Ο τακτικός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Οθωνικού πανεπιστημίου (από το 1932
μετονομασθέντος σε Καποδιστριακό) και της Ριζαρείου Σχολής, Ζήκος Ρώσης (1838-1933)
άσκησε σκληρή κριτική στον Φίλιππο Παπαδόπουλο (1852-1918), συνήγορο του πρώην
μητροπολίτη Νικηφόρου Καλογερά (1835-1896) για την φερόμενη παρερμηνεία της
εκκλησιολογίας. Η θεολογική διαμάχη περιδινείται τόσο στην εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της
Ορθόδοξης εκκλησίας όσο και στη σχέση της με τους ετεροδόξους. Για πρώτη φορά τίθεται σε
ημιεπίσημο διάλογο το ζήτημα της φύσεως και των ορίων της εκκλησίας.

References

Küry, Urs (1966): Die Altkatholische Kirche: Ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen,
Die Kirchen der Welt, Band III, Stuttgart, Evangelisches Verlagswerk Stuttgart.
Oeyen, Christian (1986): «Die alte Kirche als Norm nach Döllinger und seiner Schule».
Στο: ΙΚΖ (Internationale kirchliche Zeitschrift), 86, 26-44.
37 Δέρβος (1 Νοεμβρίου 1892), 1542, όπου παρατίθεται το σύμβολο της πίστης στη μια στήλη στα ελληνικά
και στη δεύτερη στα γερμανικά χωρίς την προσθήκη, προβαλλόμενο ως κοινή ομολογία Ορθοδόξων και
Παλαιοκαθολικών.
38 χ.ο. (1896), 324-326.
320
Overbeck, Julian Joseph (1876): Die Bonner Unions-Conferenzen, oder
Altkatholicismus und Anglikanismus in ihrem Verhältniss zur Orthodoxie. Eine Appellation an
die Patriarchen und Heiligen Synoden der orthodox-katholischen Kirchen, Halle, H.W.
Schmidt.
Reusch, Friedrich Heinrich (εκδ.) (1874): Bericht über die am 14., 15. und 16.
September zu Bonn gehaltenen Unions-Conferenzen, Bonn, P. Neusser.
Δέρβος, Γεώργιος (1 Νοεμβρίου 1892): «Οι Παλαιοκαθολικοί». Στο: Ανάπλασις, 1537-
1542.
Καρμίρης, Ιωάννης (1966): Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός, τεύχος Ι, Η Δ΄
Πανορθόδοξος Διάσκεψις του Βελιγραδίου, Αθήναι.
Καρμίρης, Ιωάννης (1967): Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός, τεύχος ΙI, Ἡ
Ἐκκλησιολογία παρὰ τοῖς Παλαιοκαθολικοίς, Αθήναι.
Καρμίρης, Ιωάννης (1970): Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός, τεύχος ΙΙΙ, Η Β΄
Διάσκεψις τῆς Διορθοδόξου Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ διαλόγου μετὰ τῶν
Παλαιοκαθολικῶν, Αθήναι.
Παπαδόπουλος, Φίλιππος (1895): Ἡ κατὰ τῆς ‘Ρωσσικῆς καὶ Ἐλληνικῆς Ἱεραρχίας καὶ
Θεολογίας Ἀντιχριστιανικὴ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ὁργάνου Διαβολὴ ἐν τῷ Παλαιοκαθολικῷ
ζητήματι, Ἐν Ἀθήναις, Βασιλικὸν τυπογραφεῖον Ν.Γ. Ἰγγλέση.
Παπανδρέου, Δαμασκηνός: (1986) Θεολογικοί Διάλογοι: Μία Ορθόδοξος Προοπτική,
Θεσσαλονίκη, Αδελφοί Κυριακίδη.
Ρώσης, Ζήκος (1895): Ἔλεγχος τῆς ὑπὸ Φ. Παπαδοπούλου, συνηγόρου τοῦ πρώην
Πατρῶν, Ν. Καλογερά γενομένης παρερμηνείας τῆς δευτέρας θέσεως τοῦ ἐν Λουκέρην συνεδρίου
τῶν Παλαιοκαθολικῶν καὶ ἀνάπτυξις τῶν συναφών τῇ θέσῃ ταύτῃ ζητημάτων, Ἐν Ἀθήναις,
Παρασκευάς Λεώνης.
χ.ο. (28 Αυγούστου 1875): «The Reunion Conference at Bonn». Στο: Graphic, 210.
χ.ο. (1896): „Professor Kyriakos über den Altkatholizismus“. Στο: RiTh (Revue
internationale de théologie), 4/14, 321-332.
Published
2023-12-31