МАНАСТИР РАВАНИЦА У КУЛТНИМ СПИСИМА О СВЕТОМ КНЕЗУ ЛАЗАРУ

  • Даринка Трбојевић
Keywords: манастир Раваница, кнез Лазар, житија, култ, патријарх Данило III

Abstract

У раду су анализирани описи манастира Раванице у култним
списима о кнезу Лазару. Пажња је посвећена подацима које аутори списа остављају о
архитектури цркве Вазнесења Господњег, фрескопису, манастирским објектима и
утврђењу. Раваница је сагледана и у контексту преноса моштију Светог кнеза Лазара.

References

Antologija stare srpske književnosti (XI – XVIII veka) (1960): izbor, prevodi i
objašnjenja Đ. Sp. Radojičić, Beograd: Nolit
Беловић Марина (1999): Раваница – историја и сликарство, Београд: Завет;
Републички завод за заштиту споменика културе
Благојевић Милош (1989): „Крајишта средњовековне Србије“ у: Војне крајине у
југословенским земљама у новом веку до Карловачког мира 1699, Научни скупови
САНУ, књига 48, Београд: Одељење историјских наука САНУ. 27-46.
Богдановић Димитрије (1980): Историја старе српске књижевности, Београд:
Српска књижевна задруга
Васиљевић Марија (2021): Култови светих на централном Балкану у време
османских освајања, Београд: Балканолошки институт.
Вукомановић Алекса (1859): О кнезу Лазару из рукописа XVII века који је у
подписанога, Гласник ДСС 1859, XI Београд: Друштво српске словесности. 108-118.
Вуловић Бранислав (1966): Раваница, њено место и њена улога у сакралној
архитектури Поморавља, Саопштења VII, Београд: Републички завод за заштиту
споменика
Вуловић Бранислав (1972): „Учешће Хиландара и српске традиције у формирању
моравског стила“ у: Моравска школа и њено доба ур: В. Ј. Ђурић, Београд: Филозофски
факултет. 169-179.
Вуловић Бранислав (1981): „Архитектура Раванице“ у: Манастир Раваница:
Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981 ур: епископ браничевски Хризостом, Д.
Богдановић; Сење: Манастир Раваница; Београд 19-32.
Дероко Александар (1950): Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и
Македонији, Београд: Просвета
Ђурић Ј. Војислав (1975): „Српски државни сабори у Пећи и црквено
градитељство“ у: О кнезу Лазару: научни скуп у Крушевцу 1971. ур: И. Божић, В. Ј. Ђурић,
Београд: Филозофски факултет Одељење за историју; Крушевац: Народни музеј 105-122.
Ђурић Ј. Војислав (1981): „Раванички живопис и литургија“ у: Манастир
Раваница: Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981 ур: епископ браничевски
Хризостом, Д. Богдановић; Сење: Манастир Раваница; Београд 44-68.
Ђурић Ј. Војислав – Бабић Ђорђевић Гордана (1997): Српска уметност у
средњем веку II, Београд: Српска књижевна задруга.
Живојиновић Мирјана (1972): Светогорске келије и пиргови, Београд:
Византолошки институт САНУ.
308
Житије и владавина светог кнеза Лазара (1989): Прир. Ђ. Трифуновић,
Крушевац: Багдала
Jagić Vatroslav (1877): Ein Beitrag zur serbischen Annalistik mit literatur -
geschichtlicher Einleitung, Archiv für slavische Philologie II, Berlin: Weidmannsche
Buchhandlung
Јеромонах Амфилохије (1981): „Синаити и њихов значај у животу Србије XIV и
XV века“ у: Манастир Раваница: Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981 ур:
епископ браничевски Хризостом, Д. Богдановић; Сење: Манастир Раваница; Београд.
101-134.
Кашанин Милан (1990): Српска књижевност у средњем веку, Београд: Просвета
Константин Филозоф Житије деспота Стефана Лазаревића (1989): Прир. Г.
Јовановић, Београд: Просвета; Српска књижевна задруга.
Копривица Марија (2017): „Постављање игумана у српским манастирима
средњег века“ Београдски историјски гласник, год. 2017. књига VIII, 7-20.
Копривица Марија (2021): „Уточиште болесним и немоћним“ болнице и
стационари под окриљем српских средњовековних манастира“ у: Пошасти на тлу
средњовековних српских земаља (епидемије – непогоде – глад) ур: С. Мишић, К.
Митровић, Београд: Филозофски факултет. 117-133.
Копривица Марија (2022): Властелинства и економија манастира
средњовековне Србије, Београд: Филозофски факултет Центар за историјску географију;
Ниш: Центар за црквене студије.
Љубинковић Мирјана (1996): Манастир Раваница, Београд: Републички завод за
заштиту споменика
Марјановић Душанић Смиља (2006): „Династија и светост у доба породице
Лазаревић стари узори и нови модели“ у: ЗРВИ XLIII, Београд: Византолошки институт
САНУ. 77-95
Marjanović Dušanić Smilja (2007): „Patterns of Martyrial Sanctity in the Royal
Ideology of Medieval Serbia: Contiunity and Change“ Balcanica XXXVII ed. Dušan T.
Bataković Belgrade: Serbian academy of sciences and arts Institute for Balkan studies. 69-81.
Михаљчић Раде (1975): „Кнез Лазар и обнова српске државе“ у: О кнезу Лазару:
научни скуп у Крушевцу 1971. Београд: Филозофски факултет Одељење за историју;
Крушевац: Народни музеј. 1-11.
Михаљчић Раде (1979): „Изворна вредност култних списа о кнезу Лазару“ у:
Књижевна историја, XX 44, Београд: Институт за књижевност и уметност. 581-591.
Михаљчић Раде (2001): Лазар Хребељановић – историја, култ, предање,
Београд: Српска школска књига.
Младеновић Александар (2003): Повеље кнеза Лазара Текст, коментари, снимци,
Београд: Чигоја.
Мојсиловић Светлана (1981): „Просторна архитектура манастира у
средњовековној Србији“ Саопштења XVI, Београд: Републички завод за заштиту
споменика. 7-45.
Николић Радомир (1961): „Прилог за проучавање живописа манастира
Раванице“ Саопштења IV, Београд: Републички завод за заштиту споменика 5-32.
Новаковић Стојан (1879): „Косовски мученик“ Хронолошки весник, 388-395.
Поповић Даница (1989): „Раванички гроб кнеза Лазара“ у: Свети кнез Лазар:
Споменица о шестој стогодишњици Косовског боја 1389-1989. ур: Епископ рашко –
призренски Павле, Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве. 171-
185.
309
Поповић Даница (1992): Српски владарски гроб у средњем веку, Београд:
Филозофски факултет; Републички завод за заштиту споменика; Приштина: Центар за
проучавање културе Срба, Црногораца, Муслимана и Хрвата.
Поповић Даница (2006): „Српска владарска translatio као тријумфални adventus“
у : Под окриљем светости, Београд: 233-253.
Поповић Даница (2016): „Национални пантеон - светачки култови у темљима
српске државности и црквености“ у: Сакрална уметност српских земаља у средњем веку,
ур: Д. Војводић, Д. Поповић, Београд: Српски комитет за византологију; ЈП Службени
гласник, Византолошки институт САНУ, 119-133.
Поповић Радомир (2015): „Однос ктитора и игумана према Хиландарском и
Студеничком типику Светог Саве“ Зборник Матице српске за друштвене науке, 151;
Нови Сад: Матица српска. 239-247.
Поповић Светлана (1994): Крст у кругу – архитектура манастира у
средњовековној Србији, Београд: Републички завод за заштиту споменика; Просвета.
Popović Svetlana (1998): „The Trapeza in Cenobitic monastery Arhitectural and
Spiritual Context“ Dumberton Oaks Pаpares god. 1998. 52. 281-303.
Popović Svetlana (2000): „Pyrgos in the Late Byzantine monastic context“ у:
Манастир Жича ур: Г. Суботић, Краљево: Народни музеј; Завод за заштиту споменика
културе; Врњачка бања: Интерклима. 95-108.
Прокић Радослав (1986): Средњовековна архитектура Петрушке области,
Крагујевац: Светлост; Завод за заштиту споменика културе.
Радојичић Сп. Ђорђе (1940): „Избор патријарха Данила III и канонизација кнеза
Лазара“ у: Гласник Скопског научног друштва XXI, Скопље: Скопско научно друштво
Одељење друштвених наука
Радојичић Сп. Ђорђе (1942): Стари српски књижевници (XIV – XVII), Београд:
Издавачко и прометно А. Д. Југоисток
Радојичић Сп. Ђорђе (1952): Старе српске повеље и рукописне књиге у
Хиландару; Архивист II 12, Београд
Радојичић Сп. Ђорђе (1955): „Похвала кнезу Лазару са стиховима“ Историјски
часопис, Београд: Историјски институт. 241-254.
Ређеп Јелка (1993): „Слово о кнезу Лазару Раваничанина III“ у: Списи о Косову
Прир. М. Грковић, Београд: Просвета; Српска књижевна задруга. 37-44.
Ређеп Јелка (1993): „Давид“ у Списи о Косову Прир. М. Грковић, Београд:
Просвета; Српска књижевна задруга. 49-55.
Руварац Иларион (1875): „Повесна слова о кнезу Лазару, деспоту Стефану
Бранковићу и кнезу Стефану Штиљановићу“ Летопис МС 1874, 117. Нови Сад. 108-116.
Списи о Косову (1993): Прир. М. Грковић, Београд: Просвета; Српска књижевна
задруга
Србљак (1761): Прир. Синесије Живановић, Румник
Стародубцев Татјана (2006): „Сликари задужбина Лазаревића“ ЗРВИ XLIII, 2006,
Београд: Византолошки институт САНУ 349-391.
Стародубцев Татјана (2012): „О портретима у Раваници“ ЗРВИ XLI, 2012,
Београд: Византолошки институт САНУ 333-354.
Стевовић Иван (2016): „Сакрално градитељство Моравске Србије“ у: Сакрална
уметност српских земаља у средњем веку, ур: Д. Војводић, Д. Поповић, Београд: Српски
комитет за византологију; ЈП Службени гласник, Византолошки институт САНУ, 423-
435.
Стојановић Љубомир (1927): Стари српски летописи и родослови, Београд:
Српска краљевска академија
310
Тодоровић Драгомир (1981): „Портрет кнеза Лазара у Раваници“ у: Манастир
Раваница: Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981 ур: епископ браничевски
Хризостом, Д. Богдановић; Сење: Манастир Раваница; Београд. 39-43.
Трифуновић Ђорђе (1968): Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и
Косовском боју, Крушевац: Багдала.
Трифуновић Ђорђе (1993): „О житију светога кнеза Лазара“ у: Списи о Косову
Прир: М. Грковић, Београд: Просвета; Српска књижевна задруга. 28-34.
Трифуновић Ђорђе (1993): „Пролошко житије кнеза Лазара“ у: Списи о Косову
Прир: М. Грковић, Београд: Просвета; Српска књижевна задруга. 34-37;
Трифуновић Ђорђе (1993): „Непознати Раваничанин Служба Светом кнезу
Лазару“ у: Списи о Косову Прир: М. Грковић, Београд: Просвета; Српска књижевна
задруга. 44-49.
Ћирковић М. Сима (1981): „Раваничка хрисовуља“ у: Манастир Раваница:
Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981 ур: епископ браничевски Хризостом, Д.
Богдановић; Сење: Манастир Раваница; Београд. 69-82.
Троицки Сергије (1935): „Ктиторско право у Византији и Немањићкој Србији“
Глас СКА, Београд: Српска краљевска академија. 81-132.
Ћоровић Владимир (1929): „Силуан и Данило II“ Глас САНУ CXXXVI, Београд:
Српска академија наука и уметности. 13-103.
Хрестоматија средњовековне књижевности Том II Српска књижевност (2012):
Прир. Т. Јовановић, Београд: Филолошки факултет.
Цветковић Бранислав (1994): „Нови прилози проучавању ктиторске композиције
у Раваници“ Саопштења XXVI, Београд: Републички завод за заштиту споменика. 37-51
Шкриванић Гавро (1970): „Раваничко властелинство“ Историјски часопис XVI –
XVII, 1970. Београд: Историјски институт. 235-253.
Шкриванић Гавро (1981): „Раваничко властелинство“ у: Манастир Раваница:
Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981 ур: епископ браничевски Хризостом, Д.
Богдановић; Сење: Манастир Раваница; Београд. 83-99.
Published
2023-12-31