VERSKA UBEĐENJA I ORGANIZACIONA KULTURA

  • Samir Ljajić

Abstract

Multipolarna globalizacija 21. veka ne donosi nijednu novu vrednost
običnim građanima već samo ogromne društvene nejednakosti pa je stoga glavni pravac
globalizacije izrazito negativan u ekonomskom, socijalnom i moralnom smislu. Etičko poslovanje
i poštovanje vrednosti kao što su humanost, solidarnost, lična i društvena odgovornost i
savest uzmiču pred naletom globalizacije. Postkapitalistički sistem u globalizacijskim uslovima
isključuje sve humane ljudske vrednosti poput istine, dobra i časti, na kojima se grade verska
ubeđenja ali zato naglašava individualizam, konkurenciju, sticanje materijalnog bogatstva i
uspeh u karijeri kao osnovne vrednosne ciljeve. Time lideri ostaju uskraćeni za najvažniji resurs
a to su verujući ljudi koji bez obzira na svoju konfesionalnost donose nove vrednosti organizacijskoj
kulturi a to su istina, poštenje, lojalnost, privrženost, istrajnost, visoka efikasnost, posvećenost
cilju, odgovornost. Kako organizaciona kultura determiniše uspešno poslovanje važno je
da li se ona oslanja na vrednosni sistem koji proističe iz verskih ubeđenja zaposlenih a koja
određuju dimenzije etičkog i moralnog poslovanja.

References

Avramović, Z. (2008). Kultura. Zavod za udžbenike: Beograd. 23.
Barrett, R. (2006). Building a Values-Driven Organization: A Whole System Approach
to Cultural Transformation. Routledge.
Blagojević, M. (2002). Religijske promene u postsocijalizmu: komparativna analiza na
primeru Jugoslavije i Rusije. Beograd. (neobjavljena doktorska disertacija). 38.
Deal, T., Kennedy, A. (2011). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate
Life. New York: Perseus Books Publishing.
Gupta, V., Hanges, P. J. and Dorfman, P. (2002). Cultural clusters: methodology and
findings. Journal of World Business, 7(1), 11- 15.
Handy, C. B. (1996). Gods of management: The changing work of organizations.
Oxford University Press, USA.
Harrison R. (1972). Understanding your organization's character. Harvard Business
Review 50(3), 119–128.
Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: international differences in work related
values. SAGE Publications: Beverly Hills. CA.
Hofstede, G. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New York:
McGraw-Hill.
Janićijević N. (1997). Organizaciona kultura. Ulixes: Novi Sad i Ekonomski fakultet:
Beograd.
Janićijević, N. (2013). Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: Ekonomski
fakultet.
Ljajić, S., & Dojčinović, N. (2023). Kriza verskog identiteta kao posledica informatičke
civilizacije i potrošačke kulture. Church studies, (20), 745-758.
McShane, S. (2003) Organizational behavior. McGraw-Hill, Boston.
Mašić, B. (2005). Menadžment. Datastatus: Begrad, 52.
Mojić, D. (2011). Savremena interkulturna istraživanja. Ekonomski horizonti, 13(2),
73.
Obradović, K. R., Cvijanović, J. M., J. M., Lazić. (2003). Organizaciona kultura kao
ključni faktor internog okruženja preduzeća. Industrija, 3/4, 51-68.
Ouchi, W. G. (1981). Theory Z. New York: Avon Books.
Painne, L. S. (1994). Managing for organizational integrity. Harvard Business Review,
72(2), 106–117.
Petrović, S. (1991). Kultura i umetnost. Prosveta: Niš.
Радовић, В., Дојчиновић, М., & Љајић, С. (2020). Медијска деноминација
конфесионалне заступљености мањина-намера, немар или предрасуде. CHURCH
STUDIES, (17), 445-457.
Radivojević, R., & Pejić, S. (2013). Nacionalne kulture kao pretpostavke
organizacionih i društvenih promena. Sociološki godišnjak, 8, 111-127.
Robbins, S. P. (2000). Essentials of Organizational Behavior (6th ed.). Upper Saddle
River, NJ: Prentice-Hall.
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C. (2006). Leksikon menadžmenta. Agencija Matić:
Beograd. 175.
Schein, E. (1992). Organizational culture and leadership. Josse-Bass Publishers: San
Francisko, CA.
Skledar, N. (2003). Znanost o društvu:osnovni pojmovi i razvoj. Visoka škola za
poslovanje i upravljanje: Zaprešić. 159.
Stiglic, Dž. (2018). Globalizacija i njene protivrečnosti. https://standard.rs/2021/01/
19/dzozef-stiglic-globalizacija-i-njene-protivrecnosti/
Taylor, S. E. (1991). Social cognition. New York: McGraw Hill.
Šušnjić, Đ. (1998). Religija I. Čigoja štampa: Beograd, 3.
Šušnjić, Đ. (1998). Religija (I i II tom). Čigoja štampa: Beograd.
Vernon, H. (1998). Business and Society, A managerial Approach. lrwin: McGraw –
Hill.
Wilderom, C. (2000). “Organizational Culture as a Predictor of Organizational
Performance “. In Handbook of Organizational Culture & Climate. 193–209. Thousand Oaks:
Sage.
https://www.novosti.rs/kultura/vesti/1068192/narod-vlast-profit-knjiga-dzozefastiglica-
buducnosti
https://www.razvoj-karijere.com/news/istrazivanje-o-organizacionoj-kulturi-u-srbiji
http://www.novinar.de/2009/01/08/vera-pokrece-coveka.html
Published
2023-12-31