АЛ-КИНДИЈЕВА ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЈА

  • Синиша Симић

Abstract

У овом раду приказаћу основне ставове Ал-Киндијеве филозофије.
Циљеви рада су упознавање с ликом и делом Ал-Киндија, који није посебно познат нашој
стручној публици, и покушај да кроз приказивање најважнијих момената у његовој
филозофији увидимо однос између филозофије и теологије у исламској традицији тог
доба. Иако је тврдио да истине филозофије и теологије не могу бити контрадикторне и
да је задатак филозофије да пружи доказ за Божје постојање, ипак је, како мислим,
остало нејасно да ли је Ал-Кинди филозоф или исламски теолог. Ово ће нам бити јасније
кад у раду прикажем Ал-Киндијев аргумент против вечности света. Према томе, мој
фокус овде неће бити на анализи аргументације, односно на вредности и исправности
аргумената. Рад ће бити кратак синтетички преглед Ал-Киндијеве мисли.

References

Admason, Peter (2007) Great Medieaval Philosophy. Oxford: Oxford University Press
Al-Kindī, (1974)On first Philosophy. Translated by Alfred Ivry.New York: University
of New York Press
Аристотел, (2006) Физика. Превео Слободан Благојевић. Београд: Paideiа
Atiye, N. George (1994) Al-Kindi, the Philosoppher of the Arabs. New Delhi: Kitab
Bhavan
Ginnis, Jon and David Reisman (2007) Classical Arabic Philosophy: An anthology of
Sources. Indianapolis: Hackett Publishing Company
Kaya, Mahmut (2002) Al Kindī - Felsefi Risaleler. Istanbul: Klasik
Philoponus (2014) Against Aristotle on the Eternity of the World. Translated by
Christian Wildberg. London: Duckworth
Saghir, Hasan (1955) Al-Kindī as a Thinker, Islamic Culture. Hyderabad: Deccan
Simplicius (1882) In Aristotelis Physicorum commentaria. Ed. Herman Diels. Berlin:
Georg Reimer
Fakhry, Majid (1994) Philosophy, Dogma and Impact of Greek Thought in Islam. Great
Britain: Variorum
Fakhry, Majid (2004) A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia
University Press
Craig, Lane William (1980) The Cosmological Argument from Platoto Leibniz.
London: Macmillan Press
Published
2023-12-31