ДУХОВНИ ИЗВОРИ КУРАНА

  • Срђан Симић
Keywords: ханифејски покрет, култ вере у оца Аврама, Јевреји и хришћани као „људи или народи Књиге”, Куран и „меканско-мединска христологија”, јудео- хришћанске јереси исламског истока

Abstract

Ислам је настао у специфичном културном зденцу семитског
Блиског истока, на темељима касноантичке Арабије, као најмлађа и најстрожа
монотеистичка и природна религија, са утврђеним политеистичким и религијским
култом. Хетеродоксна јудео-хришћанска и апокрифна предања, претежно сиријско-
палестинског типа, монофизитско-несторијанске христологије, као и разна гностичко-
талмудска учења, још пре VII века, несметано су вековима егзистирала на Арабљанском
полуострву и, као такви, наставили, даље, да живе у исламу. Отуда је могуће објаснити
зашто у Курану наилазимо не само на богату ризницу митопоетског учења Блиског
истока, посредством „ханифејског покрета”, него и на разна јеретичка јудео-
хришћанска и гностичка учења, која су на исламски начин преосмишљена, у циљу
саопштења „исламске објаве”, у коју се не „може сумњати”. Зато је и циљ овога рада
да укаже на експлицитно куранско одступање од изворног учења православне
хришћанске цркве Истока која је канонско учење сачувала у Четворојеванђељу и у
апостолско-светоотачком предању.

References

Bauschke Martin (2000): Jesus –Stein des Anstosses: die Christologie des Korans und
die deutschsprachige Theologie, Böhlau-Köln
Bauschke Martin (2001): Jesus im Koran, Böhlau-Köln
Busse Heribert (1988): Die theologischen Beziehung des Islams zu Judentun und
Christentum, WBG-Darmstadt
Gabrijeli Frančesko (1985): Arapska književnost, Svjetlost-Sarajevo
Grilmeier Аlois (1989): Jesus der Christus im Glauben der Kirche, bd 2/4, Herder-
Freiburg
Grünebaum Gustav Edmund (1966): Der Islam in seiner klassischen Epohe 622-1258,
Artemis-Zürich
Ibn Ishak Muhammads (1961): Sirat rasul Allahs, bd. 3, Wüstenfeld-Götingen
Јанулатос Анастасије (2005): Ислам, Хришћански културни центар-Београд
Khoury Adel Theodor (1994): Der Koran. Arabisch-Deutsch. Übersetzung und
Wissenschafliche Kommentar, Bd. 5: Gütersloh
Khoury Adel Theodor (1988): Der Islam, sein Glaube – seine Lebensordnung – sein
Anspruch, Verlag-Freiburg
Korkut Besim (2002): Kuran, s prevodom, Sarajevo
Luxenberg Christoph (2000): Die syro-aramäische Lesart des Korans,Weinert- Berlin
Lüling Günter (1977): Der christliche Kult an der vorislamischen Kaaba als Problem
Islamwissenschaft und christliche Theologie,Verlag- Erlangen
Мајендорф Џон (1997): Империјално јединство и хришћанске деобе: Црква од
450. до 680. године, Каленић-Крагујевац
Paret Rudi (1980): Muhammed und der Koran, Kohlhammer- Stuttgart
Prenner Karl (2001): Die Stimme Allahs: Religion und Kultur des Islams: Styria-Graz
Rubin Uri (1990): Hanifiyya and Kaba, in: Jerusalem Studies in Arabic and Islam 13,
Edited by F. E. Peters-London and New York
Schedl Claus (1978): Muhhamad und Jesus. Die christologisch relevanten Texte des
Korans. Neu übersetz und erklärt: Herder-Wien.
Симић Срђан (2014): Ислам као религија и култура, Фоча: Богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву
Танасковић Дарко (2008): Ислам: догма и живот, СКЗ – Београд
Wilhelm Rudolf (1922): Die Abhängigkeit des Qorans von Judentum und Christentum,
Kohlhammer- Stuttgart
Published
2023-12-31