ПАСТИРСКЕ РЕФЛЕКСИЈЕ БОГОСЛОВЉА МИТРОПОЛИТА ПЕРГАМСКОГ ЈОВАНА ЗИЗИЈУЛАСА

  • Драган Каран
Keywords: Црква, божанско Откровење, Света Евхаристија, вера, заједница, подвиг

Abstract

Списи митрополита пергамског Јована Зизијуласа имали су утицај
на богословље у православним земљама, али и међу различитим западним конфесијама.
Митрополит Јован Зизијулас истиче да је његово богословље наставак и развој
богословских правацa руских богослова које је отац Георгије Флоровски назвао
„неопатристичком синтезом“ које се огледало у потреби повратка богословљу древних
Отаца Цркве. Богословље само по себи није скуп идеја и идејних конструкција, већ
харизматска делатност у телу Цркве која служи преношењу, обнављању и очувању вере
Цркве. Сваки вид богословља који превиђа његову харизматску улогу представља
индивидуално – интелектуални рад који не служи свом циљу, а то је изградња
богочовечанског Тела Цркве.

References

Athanasius Theolog (1971): „Contra Gentes“, у Athanasius, Contra gentes and de
incarnatione, изд.Thomson, R. W., Oxford; Clarendon Press.
Basilius, Theol. (1968), De spiritu sancto, Basile de Césarée. Sur le Saint–Esprit, 2.
издање, приредио Pruche, B, серија Sources chrétiennes 17 bis, Paris: Cerf
Joannes, Damascenus, (1969): „Dialectica sive Capita philosophica“, Die Schriften des
Johannes von Damaskos, том 1, приредио Kotter, B., Patristische Texte und Studien 7., Berlin:
De Gruyter.
190
Maximi, Confessoris (1863a): „Capita de substantia sen esentia et natura deque
hypostasi et persona“, Jacques, Paul Migne Patrologia Greca 91, Paris: Imprimerie Catholique.
Nazianzenus, Gregorius Theol. (1963а), „De filio (orat. 29)“, у Gregor von Nazianz.
Die fünf theologischen Reden, Düsseldorf – Patmos: изд. едициије Barbel, J. Düsseldorf:
Patmos–Verlag, 1963.
Zizioulas, John (1985): Being as Communion: Studies in Personhood and the Church,
Oxford : Darton Longman & Todd St Philip's Books.
Zizioulas, John D. (2006): Communion and Otherness - Further Studies in Personhood
and The Church, New York: T&T Clark
Παπαδοπουλου, Στυλιανού (1977): Πατρολογία Α’, Αθηνα:
Атанасије Александриски (2003): „Противу идола“, у Противу идола – о
очовечењу Бога Логоса, превод С. Јакшић, Нови Сад: Беседа
Ђаковац, Александар (2015): „Личност и/или природа: Осврт на Ларшеову
критику митрополита Јована Зизијуласа“, у Саборност 9/2015, 57-81.
Живковић, Ивица (2017): „О персонализму Јована Зизиуласа и Христа Јанараса“
у Црквене студије 14/2017, 747-759
Зизиулас, Јован (2011): Заједница и другост, даље студије о личности у Цркви,
Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије Поћаревачко -браничевске.
Дамаскин, Јован (2006а): „Философска поглавља“, Источник знања, превео С.
Јакшић, 4. издање, Београд – Никшић: Јасен.
Ларше, Жан-Клод (2015), Личност и природа, Ниш: Центар за црквене студије.
Свети Василије Велики (2008): Шестоднев, превод С. Јакшић, Нови Сад: Беседа.
Λουδόβικος, Νικολαος (1992): Η ευχαριστιακή οντολογία, Αθήνα: Δομος .
Чиновник, Архијерејског служења (2004): Чиновник, Архијерејског служења,
Краљево: Манастир Жича.
Published
2023-12-31