МЕТАФИЗИЧКИ ЗНАЧАЈ СЕЋАЊА НА ЦРКВЕНЕ МИРИСЕ

  • Горан Ружић

Abstract

Није необично да на први поглед једна „обична“ тема у
доктринарном смислу речи може имати метафизичке консеквенце. Наш задатак је да
пружимо аргументе којим ћемо потврдити полазну претпоставку која се састоји у
томе да мириси у хришћанским православним црквама имају у темпоралном смислу своје
метафизичко упориште. Успех реализације те аргументације првенствено зависи од
одређења контекста у коме се то истраживање обавља. Тај контекст, не одричући
полагање права богословији, филозофији живота, филозофији религије и одорологији да
о томе кажу своју реч, ми одређујемо као феноменологију религиозног доживљаја,
имајући као инспирацију у виду поставке о схемама феноменолошке експликације из дела
немачког филозофа Мартина Хајдегера под називом Феноменологија религиозног
живота. Дакле, мапа пута овог рада је полазак из филозофије живота ‒ путовање преко
религиозног доживљаја – долазак у Цркву.

References

Bergson, Anri (2013): Materija i pamćenje, Beograd, Fedon.
Библија, Свето Писмо Старог и Новог Завета (2005), Шабац-Ваљево-Београд,
Глас Цркве.
Vrbančić, Ivan (1976): Temelji metode moći, Beograd, Mladost.
Diltaj, Vilhelm (1980): Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama, Beograd,
BIGZ
Kant, Immanuel (1976): Kritik der reinen Vernunft, Hamburg, Felix Meiner Verlag.
Lošonc, Mark (2012): Bergson i virtuelnost memorije, Beograd, časopis Filozofija i
Društvo XXIII (3).
Minkowski, Hermann (1952): Space and Time in Einstein, A, The Principle at
Relativity, New York, Doner Publication.
Радовановић, Биљана (2020): Прилози методологији и филозофији науке, Ниш,
Филозофски факултет.
Sveti Avgustin (2009): Ispovesti, Beograd, DERETA.
Florenski, Pavel (2013): Prostor i vreme u umetničkim delima, Beograd, Službeni
Glasnik.
Флоренски, Павле (2000): Смисао идеализма, Београд, Плато.
Heidegger, Martin (1979): Kant i problemi metafizike, Beograd, Mladost.
Heidegger, Martin (2004): Fenomenologija religioznog života, Zagreb, Demetra.
Хусерл, Едмунд (2004): Предавања о феноменологији унутрашње временске
свијести, Сремски Карловци/Нови Сад, Издавачка кућа Зорана Стојановића.
Šopenhauer, Artur (2018): O četvorostrukom korenu stava o dovoljnom osnovu, Novi
Sad, Akademska knjiga.
Šopenhauer, Artur (2018): Svet kao volja i predstava, knjige I,II,III, Beograd, FENIKS
LIBRIS.
O važnosti mirisa u krišćanskom bogosluženju. Važnost mirisa i duhovnom i crkvenom
životu Jude: https://rt82.ru/hr.
Published
2023-12-31