СВЕШТЕНСТВО БАЧКЕ ЕПАРХИЈЕ ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА XVIII ВЕКА

  • Владан Гавриловић
  • Дејан Микавица

Abstract

Бачка епархија је једна од најстаријих епархија Српске православне
цркве северно од Саве и Дунава. Утемељена је у XVI веку, у турском периоду, а постала
је једна од седам епархија новоосноване Карловачке митрополије у хабзбуршко доба.
После различитих промена, крајем XVIII века, се усталила на четири
протопрезвитерата. Обухватала је и Слободне краљевске градове на тлу јужне Угарске
(Нови Сад, Сомбор и Суботицу). Митрополијски попис Епархије из 1797. године бележи
поименично структуру свештенства према протопрезвитератима (активно,
прекобројно, помоћно), као и њихове генералије (старост, породични статус, деца,
знање језика). Изношењем ових података можемо утврдити важност црквених пописа,
као и њихову прецизност и веродостојност, о саставу становништва, његовом броју, у
овом случају, свештенству и његовом образовању.

References

Demian, Johann Andreas (1807): Darstellung der oesterreichischen Monarchie nach
den neuesten statistischen Beziehungen, Statistische Darstellung des Königreichs Ungarn, III
band, Wien: In der Camesinaischen Buchhandlung.
Митрополијско-Патријаршијски архив Српске академије у Сремским
Карловцима, фонд, „А”, сиг. 3371797. (АСАНУК, МП, „А”, 33/1797.)
Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу (1993). Београд: Музеј
Српске православне цркве.
Гавриловић, Славко (1975): Из привредне и друштвене историје Батаљона,
Шајкашка, II (уредник Славко Гавриловић). Нови Сад: Матица српска.
Djere, Zoltan (2007): Gradovi i varoši Bačke početkom XIX veka, Novi Sad: Filozofski
fakultet.
Ђукић, Аврам (1975): Шајкашки батаљон, Шајкашка, I (уредник Славко
Гавриловић). Нови Сад: Матица српска.
Епископ Сава (1996): Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд –
Подгорица – Крагјевац: Евро, Унирекс, Каленић.
Зеремски, Иларион (1931): Попис свештенства и народа у митрополији
Карловачкој из 1769., Гласник Историјског друштва у Новом Саду IV/1 (уредник Станоја
Станојевић). Нови Сад: Историско друштво.
Ingrao, Čarls (2014): Habzburška monarhija, Beograd-Novi Sad: Ceantar za
regionalizam.
Косовац, Мата (2012): Српска православна митрополија карловачка по подацима
од 1905. године. Сремски Карловци - Загреб: Српско културно друштво „Просвјета”.
Костић, Мита (1932): Редукција парохијалних свештеника у Карловачкој
митрополији 1770., Гласник Историјског друштва у Новом Саду V/1. (уредник Станоја
Станојевић). Нови Сад: Историско друштво.
Крестић, Василије (1975): Од развојачења Батаљона до стварања Краљевине
СХС, Шајкашка II (уредник Славко Гавриловић). Нови Сад: Матица српска.
Микавица, Дејан - Гавриловић, Владан - Васин, Горан (2007): Знаменита
документа за историју српског народа 1538-1918, Нови Сад: Филозофски факултет.
Микавица, Дејан - Лемајић, Ненад - Васин, Горан - Нинковић, Ненад (2016): Срби
у Хабзбуршкој монархији од 1526. до 1918, књ.1, Нови Сад: Прометеј.
Стајић, Васа (1936), Цинцари у Новом Саду, Гласник Историјског друштва
НовогСада, књ.IX/3 (уредник Станоја Станојевић). Нови Сад: Историско друштво.
Точанац Радовић, Исидора (2013): Бачка епархија у другој половини XVIII века:
Реформисање мреже парохија, Зборник Матице српске за историју, бр. 87. (уредник
Милош Благојевић). Нови Сад: Матица српска.
Published
2023-01-01