МЕТАФОРИЧКИ ЈЕЗИК ТЕОЛОГИЈЕ: ПРИЛОГ РАЗУМЕВАЊУ ОДНОСА ТЕОЛОГИЈЕ, НАУКЕ И КУЛТУРЕ

  • Александар Ђаковац
Keywords: теологија, језик, наука, култура, метафора

Abstract

У овом тексту намеравамо да испитамо језик теологије у
савременом свету, и однос тог језика према културним и научним кретањима. Језик
теологије је инхерентно метафоричан, пошто је њен задатак да искаже чињенице
Божијег откровења које трансцендирају уобичајена искуства овог света, уводећи
секуларне појмове, идеје и парадигме у сопствени референтни оквир. Теологија стога
нужно користи научне и културне евиденције, које преводи у синтаксу сопственог језика.
У данашње време, када се културне и научне парадигме брзо мењају, теологија мора да
покаже нарочиту флексибилност, а да притом остане верна истинама вере „која је
једном предата светима“ (Јуд 1,3). Покушаћемо да пружимо анализу искушења и
предности традиционалног теолошког наратива, као и да укажемо на могућа решења
креативног превазилажења уочених недостатака, како би блага еванђеоска вест била
успешно пренета новим нараштајима.

References

Литература
Agamben, Đorđo, Pofanacije (Beograd, Rende 2010).
Arent, Hana Život duha (Beograd, Službeni glasnik 2009).
Bezić, Živan, ‘Jezik teologije’, Crkva u svijetu 25:4 (1990), 293-312.
Brink, Gijsbert van Den, Philosophy of Science for Theologians: An Introduction (Peetr
Lang, Frankfurt am Main 2009).
Coune, Michel, Joie de la transfiguration: D’après les Pères d’Orient (Bégrolles-en-
Mauges: Abbaye de Bellefontaine 1985).
Funkenstein, Amos, Theology and the Scientific Imagination: from the Middle Ages to
the Seventeenth Century (New Yersey, Princeton University Press 1986).
Mether, Thomas, ‘Science and Reductionism, Daniel Buxhoeveden’, Gayle
Woloschak (ур.), Science and the Eastern Orthodox Church (Ashgate Publishing 2013), 65-90.
Nesteruk, Alexei V. Lightfrom the East. Theology, Science, and the Eastern Orthodox
Tradition (Minneapolis: Fortress Press 2003).
Obolevitch, Teresa, Faith and Science in Russian Religious Thought (Oxford
University Press 2019).
Гараджи, В. И., Сухова А. Д. (ур), Наука и теология в XX веке: критика
теологических концепций науки (Москва: Мысль 1972).
Ђаковац, Александар, ‘Теологија Цркве: проблем хришћанске рецепције
јелинског појма теологија’, Богословље 2 (2013), 157-171.
Ђаковац, Александар, Небески Јерусалими секуларно царство (Београд:
Хришћански културни центар др Радован Биговић, 2018)
Имеровски Миле, Фундаментализам - појам - настанак и основи теологије,
Култура полиса 8-9 (2008), 319-327.
Косма Этолийский, Слова, (Москва: Святая Гора 2009).
Ракочевић, Милоје М. и Јеленковић, Предраг, ‘Могуће интеракције науке и
религије’, Црквене студије 18 (2021), 141-155.
Published
2023-01-01