ХРИШЋАНСКА ТОПОЛОГИЈА ВРЕМЕНА

  • Горан Ружић
Keywords: време, топологија, хришћанство, интервали, линија, финитизам, континуум

Abstract

У овом раду полазимо од претпоставке да време треба посматрати
као једнодимензионални линеарни континуум. Питања везана за топологију времена
анализираћемо управо у контексту тако посматраног времена. Кључно тополошко
питање је: да ли време има почетак и крај? Могућности одговора на ово питање су
вишеструке ако време посматрамо по аналогији са правом линијом односно
једнодимензионалним линеарним континуумом. Фокус је на хришћанској топологији
времена (финитизам).

References

Aristotel (2006): Fizika, Beograd, Paideia
Aristotel (2007): Metafizika, Beograd, Paideia
Aristotel (1965): Organon, Beograd, Kultura
Arsenijević Miloš, (1986): Prostor Vreme Zenon, Beograd-Zagreb, Filozofsko Društvo
Srbije.
Arsenijević, Miloš, (2003): Vreme i Vremena, Beograd, Dereta
Библија, (2005): Шабац-Ваљево-Београд, Глас Цркве
Jakovljević, Goran, (2012): Transcendentalna, Spekulativna i Formalna ontologija:
određenje bivstvovanja u delima Kanta, Hegela i Tugendhata, Niš, Filozofski fakultet
Jandrić, Andrej, (2003): Vreme, Promena, Kontinuitet, Beograd, Filozofski falultet
Цветковић, Владимир, (2013): Бог и Време, Учење о времену Светог Григорија
Ниског. Центар за црквене студије, Ниш. Епархијски управни одбор Епархије нишке
Published
2023-01-01