ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ІМ ІІУБ ІИІІИ СРБИЈИ У СВЕТЛУ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА

  • Владимир Ђурић Институт за упоредно право, Београд - Србија

Abstract

Апстракт: У раду аутор анализира регулисање правног положаја цркава и верских заједница у светлу одлуке Уставног суда Србије о уставности Закона о црквама и верским заједницама из 2006. Уставни суд је утврдио да је Закон у складу са Уставом и да у Србији постоји уставни однос кооперативне одвојености између државе и цркава и верских заједница. Суд је афирмисао равноправност, али не и једнакост и идентитет цркава и верских заједница, која није нарушена разликама које у третману цркава и верских заједница постоје у поступку регистрације. Одлука Суда је од велике важности за даљи развој државног црквеног права у Србији.

References

Литература
Аврамовић Сима (2007): „Црква и држава у савременом праву“, у: С. Аврамовић, Прилози настанку државно-црквеног права у Србији. Београд: Правни факултет и Службени гласник .
Аврамовић Сима (2011): Поимање секуларности у Србији - рефлексије са јавне расправе у Уставном суду. Београд: Анали Правног факултета у Београду бр. 2¬2011.
Васиљевић Мирко (2007): Компанијско право. Београд: Правни факултет и Сллужбени гласник
Guidelines for Review of Legislation Pertaining to Religion or Belief , OSCE & European Commission for Democracy Through Law/Venice Commission, 2004
Димитријевић Војин, Пауновић Милан (1997): Људска права. Београд: Београдски центар за људска права и Досије.
Јовановић Слободан (1995): Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Београд: Службени гласник
Маринковић Танасије (2011): Прилог за јавну расправу о уставности Закона о црквама и верским заједницама. Београд: Анали Правног факултета у Београду бр. 1-2011.
Новаковић Драган (2010): Државно законодавство о Православно] цркви у Србији од 1804. до 1914. године. Београд: Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета.
Радуловић Милан (2006): Црква и држава у светлу Закона о црквама и верским заједницама, Поговор издању Закона о црквама и верским заједницама. Београд: Службени гласник.
Радуловић Милан (2009): Обнова српског државно-црквеног права. Београд: Фондација Конрад Аденауер и Хришћански културни центар.
Vladimir Djurić
Published
2014-08-05