РЕФЛЕКСИ КУЛТА СВЕТОСАВЉА У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА

  • Данијела Д. Костадиновић
Keywords: Свети Сава, идеологија, религија, идентитет, култура

Abstract

У раду се из аналитичке перспективе дискурса књижевности за
децу испитују интертекстуалне релације између идеологије, религије и поезије за децу
Јована Јовановића Змаја у циљу тумачења значења и симбола кодираних у песмама које
рефлектују култ светосавља са тенденцијом да у претпостављеним читаоцима,
српској деци и омладини, продубе и ојачају национална и религијска осећања и развију
свест о значају учења и образовања.

References

Грујић, Тамара (2010): Змајево песништво за децу и усменокњижевна
традиција, Нови Сад: Змајеве дечје игре.
Деретић, Јован (1990): Кратка историја српске књижевности, Београд: БИГЗ.
Змај, Јовановић Јован (1979): Снохватице. Девесиље, књ. IV, приредио Владан
Недић, Нови Сад: Матица српска.
Змај, Јован Јовановић (1993): Чика Јова српској деци, Шабац: Епархија
шабачко-ваљевска.
Јашовић, Предраг (2013): „Религиозност у поезији за децу Јована Јовановића
Змаја“, у: Детињство, бр. 2, 54–63.
Калер, Џонатан (1990): Структуралистичка поетика, Београд: Српска
књижевна задруга.
Максимовић, Војислав (1997): „Православни дух Змајеве поезије“, у:
Детињство, бр. 3, 37–42.
Оберстајн, Лесник Карен (2013): „Шта је књижевност за децу? Шта је
детињство?, у: Тумачење књижевности за децу: кључни есеји из међународне приручне
енциклопедије књижевности за децу (прир. Зорана Опачић), Београд: Учитељски
факултет, 27 –47.
Петровић, Тихомир (1997): Змај и српска књижевност за децу, Нови Сад:
Змајеве дечје игре.
Поповић, Радомир В. (2002): Васељенски сабори. Одабрана документа.
Београд: Графипроф.
Радикић, Василије (2003): Змајево песништво за децу, Нови Сад: Змајеве дечје
игре.
Сарленд Чарлс: „Невиних нема: идеологија, политика и књижевност за децу“,
у: Тумачење књижевности за децу: кључни есеји из међународне приручне
енциклопедије књижевности за децу (прир. Зорана Опачић), Београд: Учитељски
факултет, 61 –87.
Скерлић, Јован (2006): Историја нове српске књижевности, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Спасић, Миливоје (2013): „Свети Сава у српској поезији за децу“, у: Братство,
бр. XVII, 77–105.
Спасић, Миливоје (2014): „Свети Сава и православље у српској драмској
књижевности за децу и младе“, у: Братство, бр. XVIII, 15–39.
Трифуновић, Ђорђе (2009): Азбучник српских средњовековних појмова, друго,
допуњено издање, Београд: Нолит.
Хант, Питер (2013). „Увод: изучавање света књижевности за децу“, у: Тумачење
књижевности за децу: кључни есеји из међународне приручне енциклопедије
књижевности за децу (прир. Зорана Опачић), Београд: Учитељски факултет, 7 –27.
Хаџић, Зорица (2009): Отворена писма Јована Јовановића Змаја, Нови Сад:
Змајеве дечје игре.
Published
2019-10-08