ТУМАЧЕЊЕ ПОЛИСЕМИЧНОСТИ ЛЕКСЕМЕ ХАРИЗМА У НАРОДНОЈ И УМЕТНИЧКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ О СВЕТОМ САВИ

  • Мирјана М. Стакић
Keywords: харизма, Свети Сава, српски језик, речник, лексема, полисемичност, народна књижевност, уметничка књижевност, књижевни текст

Abstract

Значење харизме тумачимо у контексту народне и уметничке
књижевности која је инспирисана личношћу и делом Светога Саве. Значењску
структуру књижевног текста сагледавамо као контекст који помажe у откривању
вишезначности лексеме коју не посматрамо као моносемичну јединицу јер њено
одређење у речницима као божанске надарености оставља простора за различита
тумачења значења оствареног у сложеној структури конкретног књижевног текста.
На основу анализираних књижевних текстова закључујемо да харизма представља
широкозначну лексему којом се, када је реч о Светоме Сави, обухватају не само
трансцендентална својства Божјих дарова, већ и изузетне особине личности које су
красиле највећег духовног вођу српског народа.

References

Бећковић, Матија (1993): „Прича о Светом Сави“. у: Додић, Благоје (ур.).
Школа Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 40.
Велимировић, Николај (1993): „Држотворац“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа
Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 33.
Веснић, Миленко (2008): „Пред Светим Савом“. у: Бојовић, Злата (ур.). Свети
Сава у народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 152.
Доментијан (1988): Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона. Београд:
Просвета/Српска књижевна задруга.
Ерић, Добрица (2008): „Свети Сава“. у: Бојовић, Злата (ур.). Свети Сава у
народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 470.
Илић Млађи, Војислав (ур.) (1935): Свети Сава у нашим народним и
уметничким песмама – Антологија. Београд: Штампарија М. Сибинковића.
Илић, Војислав (1993): „Свети Сава“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа Светога
Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 32.
Јовановић, Јован Змај (1993): „Свети Сава“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа
Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 30.
Kavanjin, Jerolim (1913): Poviest vanđelska bogatoga a nesretna Epuluna i ubogoga
a čestita Lazara. Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti.
Куљанчић, Ђорђе (2008): „Свети Сава“. у: Бојовић, Злата (ур.). Свети Сава у
народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 100.
Максимовић, Десанка (1993): „Савин монолог“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа
Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 35.
Милосављевић, Светолик Р. (1993): „Свети Сава“. у: Додић, Благоје (ур.).
Школа Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 34.
Павловић, Миодраг (1993): „Онда Сава стане пред мене“. у: Додић, Благоје
(ур.). Школа Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 41.
Петровић, Никола (ур.) (1995): Педесет легенди о Светом Сави. Горњи
Милановац: ЛИО.
Попа, Васко (1993): „Живот Светога Саве“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа
Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 37.
Попа, Васко (1993): „Свети Сава“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа Светога Саве.
Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 38.
Попа, Васко (1993): „Путовање Светога Саве“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа
Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 36.
Попа, Васко (1993): „Савин извор“. у: Додић, Благоје (ур.). Школа Светога
Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко, 39.
Попа, Васко (2008): „Свети Сава на своме извору“. у: Бојовић, Злата (ур.).
Свети Сава у народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 477.
Поповић, Мита (2008): „Свети Сава“. у: Бојовић, Злата (ур.). Свети Сава у
народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 142–146.
Ракитић, Слободан (2008): „Обраћање Светоме Сави“. у: Бојовић, Злата (ур.).
Свети Сава у народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 500.
Свети Сава (1939): „Списи Светога Саве“. у: Списи Светога Саве и Стефана
Првовенчаног. Београд: Државна штампарија Краљевине Југославије, 2–157.
Симовић, Љубомир (1993): „Одлазак Растка Немањића на Свету Гору“. у:
Додић, Благоје (ур.). Школа Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво ужичко,
42.
Симовић, Љубомир (2008): „Ходочашће Светоме Сави“. у: Бојовић, Злата (ур.).
Свети Сава у народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 508–
510.
Суботић, Јован (1987). „Сан на јави“. у: Фрајнд, Марта (прир.). Историјска
драма XIX века I. Београд: Нолит.
Суботић, Јован (1997). Крст и круна или Крунисање Стевана Немање краља
српског: образ из прошлости српске у IV слике. Београд: Музеј позоришне уметности
Србије.
Теодосије (1959): „Живот Светога Саве од Теодосија“. у: Павловић, Драгољуб
и Маринковић, Радмила (прир.). Из наше књижевности феудалног доба. Сарајево:
Свјетлост, 65–93.
Црнчевић, Брана (2008): „Дуг Растку Немањићу“. у: Бојовић, Злата (ур.). Свети
Сава у народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 499–500.
Црњански, Милош (2011): Свети Сава. Београд: Политика/ Клуб
Привредник/ Задужбина Милоша Црњанског.
Шапчанин, Милорад (2008): „Светоме Сави“. у: Бојовић, Злата (ур.). Свети
Сава у народним и уметничким песмама. Београд: Друштво за српски језик, 136–137.
Шаулић, Аница (ур) (б.и.): Свети Сава – антологија. Београд: Графика.
Богдановић, Димитрије (1991): Ликови светитеља. Београд: Тргоагент.
Божић, Иван (1979): „Свети Сава у предању“. у: Ђурић, Војислав (ур.). Сава
Немањић – Свети Сава, историја и предање. Београд: Српска академија наука и
уметности, 389–395.
Бојовић, Драгиша (2013): „Мисао старих српских писаца о свештеном језику и
божанској речи“. у: Грковић-Мејџор, Јасмина и Кончаревић, Ксенија (ур.).
Теолингвистичка проучавања словенских језика, књига 5. Београд: Српска академија
наука и уметности, 357–367.
Бојовић, Злата (1998). „Свети Сава и Немањићи у књижевној традицији
Далмације“. у: Ћирковић, Сима (ур.). Свети Сава у српској историји и традицији.
Београд: Српска академија наука и уметности, 347–358.
Бојовић, Злата (ур.) (2008): Свети Сава у народним и уметничким песмама.
Београд: Друштво за српски језик.
Вебер, Макс (1976): Привреда и друштво, том I, Београд: Просвета.
Вучковић, Јован (1902): Свети Сава – архиепископ српски и просветитељ.
Нови Сад: Матица српска.
Гортан-Премк, Даринка (2004): Полисемија и организација лексичког система у
српскоме језику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Грицкат, Ирена (1967): „Стилске фигуре у светлу језичких анализа“. у: Наш
језик, год. XVI, бр. 4, 218–235.
Деврња, Милутин (2007): Земља преварена. Београд: Задужбина Светог
манастира Миландара.
Димитријевић, Владимир (2017): „Улога Владимира Вујића у обликовању
идеологије светосавља“. у: Црквене студије, год. XIV, бр. 14, 501–518.
Драгићевић, Рајна (2010): Лексикологија српског језика. Београд: Завод за
уџбенике.
Ђурић, Војислав (1979). „Лик Светога Саве у књижевности“. у: Ђурић,
Војислав (ур.). Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање. Београд: Српска
академија наука и уметности, 223–230.
Eisenstadt, Shmuel Noah (Ed.) (1968): Max Weber on Charisma and Institution
Building. Chicago: The University of Chicago Press.
Јеротић, Владета (2010): Препознати Христа. Београд: Ars Libri/ Београд.
Јовановић, Бојан (1998): „Свети Сава у српском народном веровању и
предању“. у: Ћирковић, Сима (ур.). Свети Сава у српској историји и традицији.
Београд: Српска академија науке и уметности, 439–446.
Калезић, Димитрије (2006): О Светоме Сави. Београд/ Фоча: Издавачки фонд
Архиепископије београдско-карловачке/ Православни богословски факултет
Сарајевског универзитета.
Клајн, Иван и Шипка, Милан (2008). Велики речник страних речи и израза.
Београд: Прометеј.
Коларић, Иван (2010): Филозофско теолошки лексикон. Чачак: Легенда.
Kuljić, Todor (2009): Oblici lične vlasti. Beograd: Službeni glasnik.
Љубинковић, Ненад (1994): „Свети Сава – историја, мит“. у: Расковник, часопис
за књижевност и културу, год. XX. бр. 77–78, 97–107.
Милошевић-Ђорђевић, Нада (1994): „Епски лик Светог Саве или ка
расветљавању проблема писано/усмено“. у: Расковник, часопис за књижевност и
културу, год. XX. бр. 77–78, 114–119.
Мићуновић, Љубо (1991): Савремени лексикон страних речи и израза. Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства.
McKenna Paul (2015): Instant influence and charisma. London: Bantam.
Несторовић, Зорица (2000): Јован Суботић – драмски писац. Нови Сад: Матица
српска.
Nešković, Ratko (2000): Srednjovekovna filozofija. Beograd: Zavod za udžbenike.
Оболенски, Димитри (1996): Византијски комонвелт. Београд: Просвета.
Павић, Милорад (1979): „Лик Светог Саве у српској књижевности XVIII века“.
у: Ђурић, Војислав (ур.). Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање. Београд:
Српска академија наука и уметности, 415–425.
Павловић, Вукашин (2009): „Веберова концепција моћи“. у: Годишњак 2009,
год. III, бр. 3. Беогрaд: Факултет политичких наука, 9–26.
Pavlović, Dragoljub (1961): Sveti Sava. Beograd: Izdavačko preduzeće „Rad“.
Пантић, Мирослав (1979): „Андрија Змајевић о Светом Сави“. у: Ђурић,
Војислав (ур.). Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање. Београд: Српска
академија наука и уметности, 407–414.
Поповић, Јустин (1993): Светосавље као филозофија живота. Ваљево:
Ваљевска штампарија.
Поповић, Јустин (1996): „Знате ли шта значи: бити светосавски православан?“
у: Марковић, Павле (ур.). Школа Светога Саве. Ужице: Архијерејско намесништво
ужичко, 12.
Поткоњак, Никола (2001): Растко Немањић – Свети Сава. Београд:
Учитељски факултет.
Potts, John (2009): A History of Charisma. New York: Palgrave Macmillan.
Раденковић, Љубинко (1994): „Митски лик Светог Саве“. у: Расковник, часопис
за књижевност и културу, год. XX. бр. 77–78, 108 –113.
Радојчић, Светозар (1979): „Лик Светога Саве у Доментијановом Животу и
подвизима архиепискоха све српске и поморске земље преподобног оца и богоносног
наставника Саве“. у: Ђурић, Војислав (ур.). Сава Немањић – Свети Сава, историја и
предање. Београд: Српска академија наука и уметности, 215–221.
Слијепчевић, Ђоко (2002): Историја српске православне цркве I. Београд: ЈРЈ.
Спасић, Миливоје (2015): „Лик Светог Саве у једночинкама Јована Суботића
Сан на јави и Крст и круна“. у: Братство, бр. XIX, 99–112.
Stanislaus Hafner (1964): Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie.
Müncher: R. Olderboung.
Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир (2011): Граматика српског језика.
Београд: Завод за уџбенике.
Томић, Лидија (2017): „Свети Сава у књижевном хоризонту Милоша
Црњанског“. У: Србистика данас, бр. II, 214–224.
Требјешанин, Жарко (2000): Речник психологије. Београд: Стубови културе.
Ћоровић, Владимир (1995): „Свети Сава у народном предању“. у: Петровић,
Никола (ур.). Педесет легенди о Светом Сави. Горњи Милановац: ЛИО, 5–7.
Црњански, Милош (2012): О национализму и српском становништву. Београд:
Двери српске/ Catena Mundi.
Чајкановић, Веселин (1973): Мит и религија у Срба. Београд: Српска књижевна
задруга.
Published
2019-10-08