ДУХОВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОСЛАНИЦЕ ИГУМАНУ СПИРИДОНУ СВЕТОГА САВЕ У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПОСЛАНИЦЕ

  • Јелена З. Јонић
Keywords: посланица, духовно, тема, мотив, опште место, језик, стил

Abstract

Анализирањем Савине Посланице игуману Спиридону задржали
смо се на духовно-моралним категоријама овога света које имају порекло у библијском,
светоотачком учењу о смрти, греху, покајању, тузи, светлости, мудрости, вери и
љубави као врхунском божанском надахнућу, највећој благодати у којој се сустичу и
искупљују сви остали феномени души подобни. Споменуте категорије посматрали смо
као тематско-мотивске склопове унутар композиције посланице, и имали смо у виду
историјски тренутак и време њеног настанка, који ће утицати на доминирање,
односно мању фреквентност одређених тема и мотива. Од великог је значаја било
осврнути се на формално и структурно одређење посланице у оквиру општих места
која су предвиђена за овај жанр и видети степен подударања, односно одступања од
обрасца. Напослетку смо се осврнули на језичко-стилске особености посланице кроз
оно што представља стил епохе и наговестили извесна филолошка кретања ван епохе.
Анализом споменутих поетичких и теоријских позиција циљ је био доћи до
дубинске структуре овог текста, као и посланичких текстова уопште, који су
изграђени на вери и нади за спасење и љубави за охристовљење, као и пронаћи у њима
вешто уткане мисли о духовном узрастању.

References

Свети Сава(1998): Сабрана дела, приредио и превео Томислав Јовановић,
Београд: Српска књижевна задруга, Коло XCI, књига 602.
Свети Сава (2001): „Писмо студеничком игуману Спиридону“, у: Сабрана дела,
приредила Љиљана Јухас Георгиевска , Београд : Завод за уџбенике и наставна средства.
Богдановић, Димитрије (1997): Студије из српске средњовековне
књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.
Бојовић, Драгиша (2009): Трпеза премудрости. Београд: Рашка школа, Ниш:
Центар за црквене студије.
Ђорђевић Марко (2017): Епистолографија као реторички и књижевни жанр.
Ниш, Црквене студије 14, Ниш: Центар за црквене студије, Центар за византијско-
словенске студије, Међународни центар за православне студије, 447-454.
Кашанин, Милан (1975): Српска књижевност у средњем веку. Београд:
Просвета.
Крстић, Дарко (2017): Псалам 55 као критеријум за одређивање односа између
Светог Саве и студеничког игумана Спиридона, Ниш, Philologia mediana 9, Ниш:
Филозофски факултет, 87-97.
Писах и потписах (1975): приредила Радмила Маринковић, Београд: Нолит.
Соловјов, Владимир (2008): Духовне основе живота. Београд: Логос.
Трифуновић, Ђорђе (1967): Књижевност у школи – Стара српска
књижевност. Београд: ИЗ Југославија.
Трифуновић, Ђорђе (1990): Азбучник српских средњовековних књижевних
појмова. Београд: Нолит.
„Деспот Стефан Лазаревић“ у Књижевни радови (1979): Приредио Ђорђе
Трифуновић, Београд: СКЗ.
Флоровски, О. Георгије (1986): Саборност Цркве, Књига 1, Београд:
Богословски факултет СП Цркве.
Published
2019-10-08